Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59805S5

Date of Document: 2003-01-28

بحران در دو و ميداني تصميم مجمع فدراسيون دووميداني بهترين انتخاب بود گروه ورزشي: در دووميداني اين ورزش مادر كه هميشه در ايران به عنوان يك نامادري محسوب مي شود اتفاقات بدي در حال شكل گرفتن است. گويا پس از سه سال آرامش و حركت رو به جلو، توطئه ها آغاز شده است و آنهايي كه براي تصاحب كميته روابط عمومي دست به هر كاري مي زدند دوباره شروع كرده اند. دووميداني با علي كفاشيان راه خود را پيدا كرده است و حتي تمامي نامزدهاي انتخابات اين فدراسيون قبول دارند كه در كنار او مي توانند اين ورزش را زنده كنند. دووميداني نياز به تمام نيروهاي خود دارد نه آنهايي كه از اين ورزش به دنبال منافع شخصي اند. همچنين بايد قبول كنيم هياتهاي هر رشته ورزشي، صاحبان اصلي آن رشته هستند، كه صلاح رشته ورزشي خود را بهتر مي دانند. هياتهاي هر رشته ورزشي با سردي و گرمي، فراز و نشيب و سختيهاي آن رشته ورزشي از نزديك آشنا هستند و در اصل گرداننده اصلي هر رشته ورزش، هياتهاي آن رشته هستند. اما نكته مهم گردهمايي روساي هياتها قبل از انتخابات دو و ميداني بود كه اختلاف نظر موجود بين نامزدها و روساي هياتها را مشخص كرد كه اين امر باعث آشفتگي در كادر فدراسيون دووميداني و هياتها مي شد، و با توجه به در پيش بودن مسابقاتي همچون مسابقات قهرماني آسيا در تهران مسابقات، غرب آسيا در سوريه و مسابقات دوي صحرانوردي در هند به صلاح دووميداني كشور نبود. به اين ترتيب مسئله عدم اعتماد روساي هياتهاي دووميداني به نامزدهاي موجود نيست. كليه كانديداهاي موجود از قهرمانان رشته دووميداني هستند ولي با توجه به رويدادهاي مهمي كه در پيش داريم و مسئله حيثيت كشور مطرح است، پس قبول كنيم انتخاب رئيس فدراسيون به صلاح نبود. در اين مورد باز هم خواهيم نوشت.