Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59802S5

Date of Document: 2003-01-28

عدم رعايت سرانه خدمات موجب ناموزوني تهران شده است ايرنا: نخستين گردهمايي شهرداران و اعضاي شوراي برنامه ريزي و مشاوران شهرسازي مناطق شرق تهران در فرهنگسراي اشراق برگزار شد. شهردار منطقه چهار تهران هدف از برگزاري اين همايش را هماهنگي بيشتر مناطق شهرداري ها براي رسيدن به اصول مناسب و يكسان شهرسازي ذكر كرد. حسن كريميان افزود: ساخت و سازهاي ناهمگون و عدم رعايت سرانه خدمات شهري در سال هاي گذشته در تهران، باعث رشد ناهماهنگ و ناموزون پايتخت شده است. وي گفت: در اين گردهمايي ها تلاش شد تا هماهنگي لازم بين مديران و متخصصان با مشاوران شهرسازي مناطق ايجاد شده تا با اين هماهنگي و ارائه راهكارهاي مناسب و طرح هاي پيشنهادي خدمات موردنياز شهر و شهروندان تهيه و تدوين وي شود اظهار داشت: با توجه به وجود اراضي جنگلي و باغات فراوان و كم نظير در منطقه، مشاوران مي توانند خدمات موردنياز تهران را به صورت ملي، فراملي و فراشهري در اين محدوده پيش بيني و طراحي كرده و راهكارهاي مناسب براي اجرا را به شهرداري تهران ارائه كنند.