Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59798S3

Date of Document: 2003-01-28

سرزمين خسته و پوشيده در غبار رئيس صددرصد _ 1 پروين امامي دولت عراق اواخر مهر ماه به مناسبت برگزاري مراسم استفتاء (همه پرسي ) براي ادامه رياست جمهوري صدام حسين، صدها خبرنگار خارجي را به بغداد فرا خواند تا از اين رويداد سياسي خبر و گزارش تهيه كنند. خبرنگار همشهري در زمره دعوت شدگان به بغداد بود كه بخشي از دريافت هاي خود از سفر به عراق را در قالب دو شماره گزارش در روزهاي پنجم و ششم آبان منتشر كرد. گزارش حاضر ماحصل همان مشاهداتي است كه به صورت جزيي تر و دنباله دار از امروز در همين ستون به چاپ مي رسد. قدم به داخل ايستگاه مرزي المنذريه در داخل خاك عراق كه گذاشتم و حفاظ نرده هاي آهني خط مرزي كه پشت سرم بسته شد، برگشتم و نگاهي به عقب انداختم. ساختمان مرتب و تميز ايستگاه خروجي خسروي از پشت حائل آهني مرزي، در سكوت نگاهم با كرد شنيدن صداي يكي از همكارانم كه مرا به سوار شدن به اتوبوس ويژه انتقال هيات خبرنگاران ايراني فرا مي خواند برگشتم و به راه افتادم و سعي كردم ياد فرشيد، حميد، منوچهر، ناصر و... و ديگر شهيدان جنگ و خاطره هاي آن هشت سال را به پشت ذهنم عقب برانم. من يك روزنامه نگار بودم و به دعوت دولت عراق براي تهيه گزارش از يك رويداد سياسي به بغداد مي رفتم، پس بايد در قالب حرفه اي خودم قرار مي گرفتم و به امروز چشم مي دوختم، امروزي كه براي ما - گروه شش نفره خبرنگاران ايراني - از حدود ساعت هفت غروب يكشنبه بيست و يكم مهر ماه همزمان با لحظه ورود به خاك عراق آغاز مي شد. سه روز قبل از آغاز سفر، زماني كه يكي از مسئولان وزارت خارجه ضمن برگزاري نشست توجيهي براي خبرنگاران اعزامي به عراق كوشيد با شرح مختصري از شرايط سفر، ما را با موقعيت آشنا كند، جمله اي بر زبان راند كه تا آخرين لحظه سفر در نهانخانه ذهن من ثبت شد: شما به مي رويد كه شرايط كاملا ويژه اي دارد، اين نكته را فراموش نكنيد. كشوري و من بخشي از اين ويژگي را از همان ابتداي ورود به خاك عراق دريافتم; زماني كه در مركز مرزي كنترل مدارك منتظر دريافت مجوز ورود و رسيدن راهنما و مترجم عراقي بوديم كه ما را تا بغداد همراهي كنند، به شنيدن صداي اذان از ساختمان دم كرده و گرفته بازرسي مدارك بيرون آمدم و از فراز پله هاي ورودي ساختمان به اطراف نگاه كردم. تپه هاي خاكي روبه روي ساختمان رفته رفته در سكوت و تاريكي شب فرو مي رفت و صداي موذن بر دوروبر همه چيز فرو مي ريخت و من كه در سكوت به اين اذان گوش مي دادم، ناگهان نگاهم برعكس بزرگي از صدام حسين نشست كه در قالب يك تابلوي بزرگ در ابتداي خيابان ايستگاه مرزي منتهي به مركز گمرك عراق، ايستاده بود و به من مي نگريست. اين عكس و صدها مورد مشابه آن را در طول روزها و شبهاي بعد در گوشه گوشه سرزميني ديدم كه اسير بازي سياسي حكمرانان خود و رهبران مقتدرترين دشمن خود ( آمريكا ) شايد بود ويژگي ديگر عراق همين بازي ده ساله بود; بازي اي كه طي آن رهبر عراق از يكسو خود را ناجي امت عرب مي داند و از سوي ديگر به گفته مخالفانش حاضر است براي ادامه حكومت خود، تمام كشور خويش را به نابودي بكشد و تن به پذيرش اتهاماتي همچون توليد سلاح هاي شيميايي، ميكروبي، هسته اي، موشك هاي بالستيك، هواپيماهاي بدون سرنشين و سيستم هاي منحرف كننده براي استفاده در هواپيماهاي نظامي ندهد. ساعت پرواز از تهران به سوي /6 15 كرمانشاه صبح روز يكشنبه 21 مهر بود ولي هواپيما به دليل نقص فني با يك ساعت و نيم تاخير در حدود /7 35 ساعت دقيقه صبح از باند فرودگاه مهرآباد حدود برخاست /8 30 ساعت دقيقه زماني كه پرواز ايران اير در فرودگاه كرمانشاه به زمين نشست، ما كه طبق قرارهاي قبلي مي پنداشتيم مسئولين عراقي مامور تحويل گرفتن تيم خبري ايران حول و حوش ظهر در مرز منتظر ورود ما هستند، با كرايه كردن دو ماشين مسافركش از فرودگاه كرمانشاه به سمت مرز خسروي به راه افتاديم. حدود ساعت 12 بود كه به ايستگاه مرزي خسروي رسيديم و پس از دقايقي معطلي دريافتيم متاسفانه به دليل برخي عدم هماهنگي ها ناگزيريم ساعاتي در سالن انتظار ايستگاه خسروي به انتظار بمانيم. تماس هاي مكرر تلفني مان با وزارتخانه هاي خارجه، كشور، فرمانداري قصرشيرين و استانداري كرمانشاه، براي رفع ابهامات قانوني خروج از مرز سرانجام به نتيجه رسيد و ما پس از حدود شش ساعت و نيم معطلي و انجام تشريفات قانوني از مرز ايران عبور كرده و وارد خاك عراق شديم. پيش از آغاز سفر گفته شده بود كه برنامه هاي سفر به طور كامل توسط مقامات وزارت اعلام ( تبليغات ) عراق تنظيم شده و ما از لحظه ورود به عراق در اختيار ماموران و مسئولان آن كشور هستيم تا برنامه هاي تعيين شده را به انجام برسانيم. از جمله توصيه هاي موكد به تيم خبري ايران اين بود كه خارج از برنامه و چارچوب تعيين شده توسط عراقي ها حركت نكنيم و براي هر اقدامي - از جمله مصاحبه، فيلمبرداري، عكسبرداري و گفت وگو با مردم - ممنوعيت و محدوديت هاي مورد نظر دولت عراق را مدنظر قرار دهيم.