Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811108-59793S3

Date of Document: 2003-01-28

حاشيه فرهنگ پارادوكس هابرماسي در آخرين صفحات شماره اخير نشريه گزارش گفت وگو خبري در مورد ديدگاه هاي يورگن هابرماس، جامعه شناس آلماني، درباره ايران درج شده است. گويا هابرماس در جريان ديداري با علي اصغر مصلح، نماينده مركز بين المللي گفت وگوي تمدن ها در آلمان به بحث درباره ايران پرداخته است. به گزارش نشريه مذكور هابرماس پس از سفر به ايران با علاقه بيشتري مسائل مربوط به روابط عالم اسلام و ايران با اروپا و آمريكا را دنبال مي كند. وي در حال حاضر اطلاعات قابل توجهي درباره وضع فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايران دارد و مايل است با علايق و گرايش هاي فكري متفكران، دانشگاهيان و روحانيان ايراني بيشتر آشنا شود. گزارش گفت وگو آورده است كه هابرماس ضمن علاقه به فرهنگ و تمدن ايراني و جاذبه ساختار اجتماعي ايران براي وي، همواره با احترام از محمدخاتمي نام مي برد و او را نمونه اي از متفكران جهان اسلام مي داند كه در پيدايش جريان هاي فكري طرفدار گفت وگو و صلح و وفاق بين المللي در سال هاي اخير نقش مهمي داشته اند. هابرماس ضمن تعلق خاطر به مباني تمدن مدرن، براساس اصول فلسفي خود، همواره بر لزوم گفت وگو و فهم مختصات و مباني فرهنگي جوامع غيرغربي تاكيد كرده است، لذا در ديدارش با مصلح مشتاقانه جوياي آخرين مواضع و دستاوردهاي متفكران ايراني و گرايش هاي روحانيان و دانشگاهيان بوده است. از جمله نتايج قابل توجه سفر هابرماس به ايران پي بردن به چگونگي نحوه تلفيق انديشه هاي فيلسوفان غربي با عناصر فرهنگ و تفكر اسلامي بود كه به عنوان نمونه نحوه تفسير آراي هايدگر و پوپر در ايران براي وي شگفت آور بوده هابرماس است معتقد است كه فهم ساختار اجتماعي سياسي ايران مطالعه عميقي مي طلبد. به نظر وي كوشش روحانيان ايراني براي فهم قرآن متناسب با عصر مدرن شايان توجه و تامل است. گزارش گفت وگو از قول هابرماس نقل مي كند: در حد آشنايي من با اسلام و قرآن، اين آموزه كه انسان را خداي واحدي خلق كرده است و همه در برابر او يكسانند، مي تواند مهم ترين زمينه را براي گفت وگو، تفاهم و همزيستي ميان مسلمانان و ساير ملل غيراسلامي فراهم كند. به نظر هابرماس امروز بيش از هر زمان ديگر ضروري است كه متفكران اسلامي براساس اصول اعتقادي خود در مورد حقوق انساني در جامعه مدرن تحقيق و تفكر كنند. اين گزارش يك نكته انحرافي دارد. هابرماس پس از مراجعت از سفرش به ايران با يكي از بهترين مجلات آلماني، درباره سفرش به ايران مصاحبه كرده او بود در اين مصاحبه به شرح ديدگاه هايش در مورد ايران و بررسي نتايج سفرش پرداخته بود و به مصاحبه گر آلماني توضيح داده بود كه دستاوردش از سفر به ايران چه بوده است و علاقه مندان به مباحث فرهنگي احتمالا ترجمه بخش عمده اي از مصاحبه مذكور را در همين صفحه خوانده اند و به همين خاطر است كه حق دارند اندكي به حافظه خود فشار بياورند و گفته هاي هابرماس در آن مصاحبه را در ذهنشان مرور كنند. آنچه جامعه شناس آلماني در مصاحبه با يك نشريه هموطن درباره رهاوردهاي سفرش به ايران گفته بود، نشاني از آنچه كه گزارش گفت وگو از او نقل كرده ندارد. معلوم نيست چرا اين آلماني عزيز در فاصله سه چهار ماهي كه از انجام آن مصاحبه مي گذرد تا اين حد به مسائل ايران علاقه مند شده و مشتاقانه در پي اين است كه ببيند روشنفكران و متفكران پارسي چه مي گويند و چه مي كنند. درست است كه شايد حضور در يك گفت وگوي رسمي با نماينده فرهنگي يك سازمان دولتي، تا حدي جامعه شناس گرانقدر را دچار رودربايستي كرده باشد اما آخر انصاف هم چيز خوبي است. گرچه گويا هابرماس در همين ديدار هم تلنگر مختصري به آريايي هاي هم نژادش زده است; مطمئنا ايراني ها باور نخواهند كرد كه هابرماس از تلفيق انديشه هاي فيلسوفان غربي با عناصر فرهنگ و تفكر اسلامي توسط متفكران ايراني شگفت زده و خشنود شده باشد. احتمالا روح جامعه شناس بيچاره هم خبر ندارد كه چگونه مي توان به چنين تلفيق عظيمي دست يافت. حيرتي كه به او دست داده است، احتمالا از جنس همان حيرتي بوده كه هنگام امضا كردن كاغذ پاره هاي دختران و پسران ايراني، من باب تبرك و تيمن، دچارش شده است. از خاطر نبريم كه هابرماس در برخي اشارات پراكنده اش اساسا روي خوشي به پروژه اصلاح طلبي ايراني، كه مدرن ترين مولفه فرهنگي ايران امروز به شمار مي رود هم نشان نداده از است تعارف كم كنيم و... سمينار بين المللي ابن عربي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران (انجمن حكمت و فلسفه ) قصد دارد دوشنبه و سه شنبه اين هفته سميناري درباره محي الدين ابن عربي برگزار كند. در اين سمينار كه دوشنبه ساعت 15 تا 18 و سه شنبه ساعت 9 تا 12 و 15 تا 18 برگزار مي شود سخنران هايي از ايران و اسپانيا به ارائه مقاله هاي خود خواهند پرداخت. ده سخنران اين سمينار عبارتند از: پابلو بنيتو (دانشگاه سويل ); خوزه آنتونيو آنتون (دانشگاه سويل ); ويكتور پالژا (دانشگاه بارسلون ); آلفونزو كارمونا (دانشگاه مورسيا ); ابراهيمي ديناني (دانشگاه تهران ); غلامرضا اعواني (موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ); جهانگيري (دانشگاه تهران ); شيخ الاسلامي (دانشگاه تهران ); محقق داماد (دانشگاه شهيد بهشتي ); محقق (دانشگاه تهران ). آدرس محل برگزاري از اين قرار است: خيابان نوفل لوشاتو خيابان آراكليان پلاك 6 موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.