Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59785S4

Date of Document: 2003-01-22

فشارخون ( ) 3 دكتر محمود بهزاد استرس و پرفشاري خون _ استرس ها حاصل از مسائل خانوادگي، مسائل مالي و حتي سر و صداي زياد مي تواند به پرفشاري خون و بيماري هاي قلبي عروقي بينجامد. استرس هاي ناشي از قمار نيز همين حال را دارند. پزشكان براي رهايي از اين وضع يا دارو تجويز مي كنند يا توصيه مي كنند كه در شبانه روز مدتي ( 30 20 تا دقيقه ) ورزش كنيد. از سوي ديگر بعضي از انواع رفتاردرماني نيز موثر تمرين است كسب آرامش با نفس عميق همراه امساك در غذا و مصرف نمك طعام، بسيار كسان را از خوردن دارو بي نياز كرده است. بيوفيدبك نيز كمك ارزنده اي براي كسب آرامش است. مديتاسيون (در خود فرورفتن و بريدن از دنياي خارج ) آرامبخش شناخته شده است. پژوهشگراني كه در دانشگاه بين المللي ماهاراشي كار مي كرده اند، اعلام داشته اند كه فشار خون سيستولي مديتاسيون كننده ها، به مقداري قابل توجه كمتر از همسالاني بوده است كه مديتاسيون نكرده اند. از بررسي هاي گوناگون معلوم شده است كساني كه در ساعات فراغت از حيواني دست آموز توجه مي كنند، حتي فقط به تماشاي حركات ماهي ها در آكواريوم مي نشينند، به متعارف ماندن فشار خون خود كمك مي نمايند. مدت ها پيش از آنكه پرفشاري خون نام دهن پركن هيپرتانسيون پيدا كند، چيني ها درباره رفتاردرماني اين بيماري آگاهي كافي داشته اند. پزشكان قديمي چيني به بيماران خود توصيه مي كردند در برخورد با همه رويدادها خونسرد باشيد اين نظريه اي است كه امروزه نيز، چون گذشته، كارايي دارد. زيرا اضطراب و نگراني، دستگاه عصبي سمپاتيك را فعال مي سازد و حاصل فعاليت مستمر اين دستگاه باعث بروز بيماري پرفشاري خون و بيماري هاي قلبي عروقي مي شود. از اهميت ورزش در كاهش پرفشاري خون نبايد غافل بود زيرا مبتلايان به پرفشاري خون نه تنها از ورزش زيان نمي بينند بلكه ورزش از پرفشاري خون آن ها اين مي كاهد كاهش مي تواند نتيجه كم شدن وزن ناشي از ورزش يا تغيير تراز سديم بدن اگر باشد چه كم شدن تراز سديم بدن عملا سودمند از كار در آمده است، اما روشن ساختن مكانيسم آن برعهده دانشمندان است. ورزش هاي هوازي پرفشاري خفيف و متوسط خون را كاهش مي دهند. حتي پياه روي ساده يك ساعته دست كم سه بار در هفته بسيار موثر است. نبايد فراموش شود كه ميانه روي در اجراي ورزش هاي هوازي كليد تندرستي است. يكي از عوامل افزايش ناگهاني و شديد فشار خون مقاربت است. فشار سيستولي مي تواند 107 درصد و فشار دياستولي 60 درصد بالا رود و تعداد ضربان هاي قلب در دقيقه 120 درصد افزايش يابد. ميانگين فشار خون به هنگام مقاربت به خصوص در حالت طغيان شهوت به 237 روي 138 در مردان و 216 روي 127 در زنان برسد. در مدتي كمتر از 2 دقيقه فشارخون افت مي كند حتي كمتر از فشار پيش از مقاربت مي شود. اين حالت در بعضي افراد به عوارض بدفرجام منتهي مي گردد. استعمال دخانيات يكي از عوامل عمده خطر ايجاد پرفشاري خون و تسريع ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي است. پژوهش هاي پرشمار نشان داده اند كه استعمال دخانيات برمقدار كاتكولاين هاي بدن مي افزايد، حال آنكه به درستي معلوم نيست چگونه بيماري هاي قلبي عروقي را به وجود كاتكولاين ها مي آورد ( دوپامين، اپي نفرين، نورپي نفرين ) عموما در پاسخ به استرس توليد مي شوند. اين مواد باعث مي شوند كه قلب سريع تر و با نيروي بيشتر بزند، نيز سبب تنگ شدن رگ ها مي گردند. اين افزايش بازده قلب، فشار خون را زياد مي كند. استعمال دخانيات بر ترشح هورمون وازوپرسين مي افزايد و اين هورمون نيز فشار خون را زياد مي كند. پژوهشگران دانشكده پزشكي دانشگاه كاليفرنياي جنوبي نشان داده اند، كسي كه دود سيگار را استنشاق مي كند ترشح پروستاسيكلين در او كاهش مي يابد. اين ماده رگ هاي خوني را منبسط مي كند. نيكوتين با اين خصوصيت مستقيما در پرفشاري خون و احتمالا به صورتي موثرتر در آسيبهاي رگ هاي قلب دخالت مي كند. عارضه مهم ديگري كه از پژوهش مركز پزشكي بيمارستان كورنل نيويورك شناخته شده رابطه اي بين استعمال دخانيات وتنگ شدن شريان كليه است. مبتلايان به تنگي شريان كليه به پرفشاري خون سيستولي و دياستولي دچار مي شونددرصد 940 مردان و 74 درصد زنان مبتلا به تنگي شريان كليه به استعمال دخانيات معتاد بوده اند. از يك پژوهش جديد معلوم شد كه حدود سه چهارم زناني كه به خاطر پرفشاري بدخيم خون در بيمارستان ها بستري شده اند، سيگاري، مصرف كننده قرص هاي ضدبارداري، يا هر دوي آن ها بوده اند. آنچه ازيافته هاي فوق نتيجه مي شود اين است كه وقتي معلوم مي شود مبتلا به پرفشاري خون هستيم، ترك سيگار نخستين قدم در راه كنترل پرفشاري خون خواهد بود. البته ترك سيگار پيش از ابتلاي به پرفشاري خون بهتر است و بهترين كار اين است كه هيچگاه سيگار نكشيم. نوشابه هاي الكلي نيز نقش عمده اي در پرفشاري خون ايفا مي كنند. از 4783 مرد و زني كه سن آن ها 20 و بيشتر بوده و در دانشگاه كاليفرنيا مورد بررسي قرار گرفتند تا اثر الكل را بر ايجاد پرفشاري خون بدانند معلوم شد آن ها كه روزانه 30 ميلي ليتر الكل (اتانول ) كه حدود 28 گرم وزن دارد مصرف مي كرده اند به پرفشاري سيستولي و دياستولي مختصر ولي ثابت دچار شده اند.