Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59784S4

Date of Document: 2003-01-22

اتفاقي نمي افتد اردشير زارعي قنواتي هرچه به روز 27 ژانويه زماني كه هانس بليكس بايد گزارش بازرسي تسليحاتي از عراق را به شوراي امنيت ارائه كند نزديك مي شويم موضع گيري ها رنگ شفاف تري به خود مي گيرد. بر طبق قطعنامه 1441 بليكس بايد در گزارش فوق يافته هاي بازرسان و همكاري يا عدم همكاري عراق را در خصوص قطعنامه مذكور به شوراي امنيت اعلام نمايد. شايد به جرات بتوان گفت كه هفته هاي اخير پرمشغله ترين دوران زندگي هانس بليكس و محمد البرادعي بوده است. وقتي كه رايزني هاي مقامات آمريكايي براي اعمال فشار بر بليكس و البرادعي را در مقابل ديدار آنان با مقامات روسي و فرانسوي و خواست اين كشورها نگاه كنيم اهميت گزارش 27 ژانويه به روشني آشكار مي گردد. چنين شرايطي موجب شده است تا پروسه بازرسي و مسئولين آن در موقعيت دشواري قرار گيرند. واقعيت امر و نوع برخورد هانس بليكس نشان مي دهد كه آنان فراتر از كار تخصصي خود مجبورند سياست موازنه قدرت بين المللي را نيز در اين خصوص لحاظ نمايند. در هفته گذشته كوندوليزا رايس در ملاقات با هانس بليكس ناخشنودي و خشم جورج بوش را نسبت به كار بازرسان تسليحاتي اظهار كرد. اما در مقابل رئيس بازرسان وقتي كه در مسكو با مقامات روسي ديدار نمود به خويشتنداري دعوت شد. ايگور ايوانف وزير خارجه روسيه به روشني از كار بازرسان دفاع نمود و هرگونه فشاري را به آنان غيرقابل قبول خواند. ايوانف صراحتا ناخشنودي مسكو را از مسائلي كه در آمريكا در خصوص كار بازرسان و نوع برداشت از قطعنامه 1441 مطرح مي شود محكوم نمود. روس ها همچنين خواهان دادن وقت كافي به بازرسان شدند. بليكس و البرادعي در چند روز اخير با ژاك شيراك نيز ملاقات كرده و چگونگي بازرسي ها را به اطلاع او رساندند. آنان در اين ديدار خواستار همكاري فعالانه تر و شفافيت بيشتر عراق با بازرسان شدند. ژاك شيراك با اذعان به اينكه جنگ بدترين راه حل است مخالفت خود را با هرگونه حمله اي بدون مجوز شوراي امنيت ابراز كرد. نخست وزير فرانسه كه پس از ديدار با بليكس و البرادعي سخن مي گفت تقاضا كرد كه فرصت كافي در اختيار بازرسان گذاشته شود. او همچنين از عراق نيز خواست تا نهايت همكاري لازم را با بازرسان به عمل آورد و تاكيد كرد كه اين به عهده عراق است تا ثابت كند فعالانه با بازرسان همكاري مي كند. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان نيز براي چندمين بار مخالفت قاطع اين كشور را در خصوص حمله به عراق ابراز نمود و صدور قطعنامه دوم شوراي امنيت را در مورد بحران عراق الزامي دانست. چنين مخالفت قاطع كشورهاي قدرتمند جهان و گسترش اعتراضات بين المللي، همسايگان عراق را نيز وادار نموده تا به طور فعال تر در پروسه صلح و بازدارندگي شركت كنند. به همان نسبتي كه هم اكنون براي تبديل 27 ژانويه به روز صلح يا حداقل تعويق حمله به عراق و دادن فرصت بيشتر براي حل مسالمت آميز بحران تلاش مي شود در آن سوي مسئله نيز ايالات متحده و انگلستان سعي دارند از اين روز به عنوان روز مشروعيت حمله به عراق استفاده نمايند. آري فلشر سخنگوي كاخ سفيد در تازه ترين اظهارات رسمي گفته است كه ايالات متحده احتياج به صدور قطعنامه از شوراي امنيت ندارد. او همچنين به صراحت اذعان نمود كه آمريكا مصمم است تا در صورت عدم همراهي جامعه جهاني خود به تنهايي مبادرت به حمله نمايد و اقدام به تغيير رژيم و خلع سلاح اين كشور كند. اين در حالي است كه كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا نيز كاملا با جناح تندروي دولت هماهنگ شده و بر اقدام يكجانبه تاكيد مي كند. در انگلستان كه فعلا تنها متحد آمريكا محسوب مي شود به رغم تمام مخالفت هاي مردمي و حزب كارگر، توني بلر همچنان مصمم به حمايت از مواضع آمريكا مي باشد. بلر برخلاف تمام وعده هايي كه اخيرا زير فشار افكار عمومي مبني بر حفظ جايگاه شوراي امنيت در خصوص بحران عراق داده است حمله يكجانبه را همراهي مي كند. در روزهاي اخير كشف يازده كلاهك خالي شيميايي توسط بازرسان بار ديگر موجب فشار بر بازرسان و شوراي امنيت گرديد. آمريكا و انگلستان از اين مسئله به عنوان نقض قطعنامه 1441 بهره جسته و سعي مي كنند بليكس را وادارند تا به تبع آن در گزارش 27 ژانويه به شوراي امنيت عراق را نقض كننده قطعنامه معرفي كنند. سفر روز يكشنبه 15 ژانويه هانس بليكس به عراق مطمئنا مي تواند نقش تعيين كننده اي را در گزارش 27 ژانويه داشته باشد. مقامات عراقي همچنان كه قبلا گفته اند احتمالا از اين فرصت استفاده كرده و سوءتفاهمات و ابهامات كنوني را تا حدودي رفع خواهند نمود. تنها مسئله اي كه مي تواند به عنوان يك چالش باقي بماند بازجويي از كارشناسان عراقي در خارج از عراق است كه آن نيز هيچ مبناي قانوني ندارد و متكي بر تفسير به راي آمريكا از قطعنامه 1441 مي باشد. احتمال اينكه هانس بليكس به عنوان نماينده سازمان ملل در خصوص اين مسئله پافشاري كند نيز با توجه به اعتبار تخصصي و مسئوليت بين المللي او بعيد مي نمايد. به هر حال آنچه كه مسلم به نظر مي رسد گزارش 27 ژانويه نيز همانند ماهيت قطعنامه 1441 از شرايط توازن موجود بين المللي فراتر نخواهد رفت. قضاوت نهايي و مسلم به خصوص در آنجا كه بتواند مشروعيت حمله به عراق را به دنبال داشته باشد هرگز در اين گزارش به عمل نخواهد آمد. پانزده عضو شوراي امنيت به لحاظ مسائل بين المللي و فشار افكار عمومي در شرايطي نيستند كه صدور مجوز حمله به عراق را در قالب يك قطعنامه ثانويه صادر نمايند. اين درست همان واقعيت است كه ايالات متحده را واداشته تا به صراحت از اقدام يكجانبه براي حمله به عراق سخن بگويد. آنچه در گزارش 27 ژانويه هانس بليكس خواهد آمد ضمن اذعان به همكاري نسبي عراق از اين كشور به خاطر پاره اي ابهامات و عدم شفافيت انتقاد شده و درخواست همكاري و ارائه اسناد تازه اي خواهد شد. در اين گزارش نيز همان گونه كه بليكس و البرادعي قبلا گفته اند از شوراي امنيت درخواست تمديد و دادن زمان بيشتر براي ادامه كار بازرسي مي شود.