Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59782S1

Date of Document: 2003-01-22

مسافرناهماهنگ سفر بشار اسد و مسائل منطقه در گفت وگو با وزير امورخارجه سوريه گروه سياسي _ هنگامه شهيدي: فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه روز شنبه در حالي به تهران آمد كه درست سه روز پيش از آن سفر بشار اسد رئيس جمهوري اين كشور به تعويق افتاده بود. او با هدف مشورت با مقامات ايراني و ايجاد هماهنگي لازم ميان كشورهاي منطقه براي پيشگيري از وقوع جنگ و پايان دادن به گمانه زني هاي رسانه هاي خبري كه در خصوص لغو سفر اسد ضدونقيض سخن مي گفتند به تهران آمد تا به هياهوي رسانه هاي خبري در اين خصوص پايان دهد. ناظران سياسي بر اين باورند كه سفر او صفحه جديدي را براي پرونده عراق ميان تهران _ دمشق مي گشايد. او مردي جدي است كه كمتر مي توان خنده را بر روي لبانش ديد. شايد همين خصلت باشد كه من در نخستين لحظه ديدار او را با كمال خرازي وزير خارجه كشورمان شبيه يافتم. الشرع بيست ساعتي ميهمان تهران بود اما محصول كليه تلاش هاي من براي انجام گفت وگو با او در اين مدت كوتاه تنها در ده دقيقه ايستاده صحبت كردن در VIP خلاصه و شرط او براي پرسيدن فقط يك سوال به چند سوال ديگر تبديل شد و پيش از آنكه قدم هايش را بر پلكان هواپيما بگذارد تا سفري ديگر به رياض را در چارچوب تلاش هاي مسالمت آميز كشورش براي حل بحران عراق آغاز كند من ماندم و انبوهي از سوالات كه به دليل كمبود وقت بي پاسخ ماندند... * * * * آقاي وزير! در حالي كه تهران آماده بود تا ميزبان بشار اسد باشد در آخرين دقايق اعلام شد كه سفر ايشان لغو گرديده است;؟ چرا هيچ مشكل خاصي نبود، فقط در برنامه ريزي ديدارها ناهماهنگي به وجود آمد وگرنه علت ديگري براي نيامدن اسد وجود نداشت... هر كشوري روي شانه هاي ديگري تكيه مي دهد كه در همين راستا سوريه مي تواند به ايران تكيه كند و ايران نيز به سوريه كه البته در دو دهه اخير اين مقوله ثابت شده است * يعني اينكه اين سفر انجام خواهد؟ شد بله; ديدار رئيس جمهوري سوريه از ايران در آينده نزديك انجام خواهد شد; ايران و سوريه داراي روابط استراتژيكي هستند و اين رابطه ميان دو ملت و دو رهبر و در بالاترين سطح وجود داشته و رو به پيشرفت و توسعه است چرا كه ما همواره هدف هاي مشتركي داشته ايم. اصولا هر كشوري روي شانه هاي ديگري تكيه مي دهد كه در همين راستا سوريه مي تواند به ايران تكيه كند و ايران نيز به سوريه كه البته در دو دهه اخير اين مقوله ثابت شده است.. * اسد چه وقت به تهران؟ مي آيد يا آخرماه جاري ميلادي يا اوايل ماه آينده... هدف * شما از آمدن به ايران چه؟ بود رايزني و مشورت ميان سران دو كشور... * پس به اين ترتيب بايد حامل پيامي هم از سوي بشار اسد باشيد... بله; رئيس جمهوري سوريه براي برادرش خاتمي پيامي را فرستاده است... * آقاي الشرع! اين روزها مي بينيم كه جنب و جوش و تحركات زيادي در منطقه براي جلوگيري از جنگ و دستيابي به راه حل هاي صلح آميز پديد آمده است... به اين خاطر كه فعاليت ديپلماسي در سطح وسيعي در حال انجام شدن است و به زودي كنفرانس وزيران امورخارجه كشورهاي منطقه در دمشق برگزار خواهد شد... * كدام؟ كشورها ايران، تركيه، سوريه، عربستان، اردن، مصر... * مي توان گفت برگزاري اين كنفرانس در راستاي جلوگيري از جنگ؟ است بله; همان گونه كه سفر نخست وزير تركيه به اين كشورها هم براي جلوگيري از جنگ بود. ما مي خواهيم از جنگ جلوگيري كنيم تا وارد واقعه اي مجهول و تاريك نشويم... * با توجه به اينكه گسترش روابط دمشق _ بغداد تنها در زمينه اقتصادي بوده و در زمينه سياسي گسترش قابل توجهي ديده نمي شود و سطح روابط در حد دفتر حفاظت منافع است چرا سوريه براي جلوگيري از جنگ پافشاري؟ مي كند جلوگيري از جنگ امري طبيعي و معمولي براي حل مشكل عراق از طريق راه حل هاي سياسي است. ما بايد به اين موضوع بيش از ديگران اهميت دهيم چون همسايه عراق هستيم... * از ديدگاه شما استقرار امنيت در منطقه چگونه حاصل خواهد؟ شد با خروج كامل نيروهاي اشغالگر از سرزمين هاي اشغالي و دور كردن شبح جنگ و تهديدات و خطراتي كه عليه كشورهاي منطقه صورت مي گيرد و همچنين اجراي كامل قطعنامه. 1441 * آيا هنوز هم فرصتي هست كه مشكل عراق بدون حمله نظامي حل؟ شود صلح هميشه ممكن است; صلح در دستان ماست به شرط آنكه كشورهاي همسايه و منطقه اراده كنند كه جنگي انجام نپذيرد. صلح و امنيت مقوله اي جهاني است و براي همه كشورهاي دنيا اهميت دارد و جنگ تنها خواسته جنگ افروزان است... * ولي وقت خيلي تنگ است... بله، در اين فرصت كم مسائل بنيادين و مشترك در خصوص عراق و چگونگي جلوگيري از جنگ در منطقه با مشورت و رايزني ميان شش كشوري كه نام بردم خصوصا همسايگان عراق ادامه خواهد يافت... * فكر مي كنيد آمريكا به حرف كشورهاي منطقه براي جلوگيري از جنگ گوش؟ مي دهد ما به دنبال منافع منطقه هستيم و به حقوق و مصالح منطقه و ملت هاي آن مي انديشيم سپس مي آييم و مي بينيم ديگران تا چه حدي با منافع ما تطابق دارند، در آن زمان شيوه برخورد ما با آنها در آن نقطه ظهور و تجلي مي يابد. از نظر ما هر اقدام نظامي در منطقه به معناي موضع دشمنانه قابل قبول نيست ولي هر كشوري كه مواضعي را اتخاذ كند كه در آن به دنبال راه حل هاي سياسي براي حل بحران عراق باشد به اين معناست كه با آن كشور نقطه نظر مشترك داريم... * يك سوال ديگر! سوريه اخيرا ميزبان فرستاده صدام بود و او پيام صدام حسين را به بشاراسد منتقل كرد. محتواي اين پيام چه؟ بود پيامي از بغداد صادر شده و طبيعي است كه صدام با گسيل داشتن يك فرستاده مي خواست بگويد در حال اجراي كامل قطعنامه است، بازرسان در حال انجام ماموريت خود هستند و عراقي ها هم از كار آنها ممانعت نمي كنند. عراق به دنبال يك راه حل سياسي است نه بحران نظامي... * شارون مي گويد سلاح هاي شيميايي عراق در سوريه پنهان آيا است هدف او از اين اظهارات تحريك كاخ سفيد و شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب قطعنامه اي ديگر براي بازرسي از سوريه؟ نيست البته كه اسرائيل از هيچ گونه بهانه اي براي اين چنين مسائل دريغ نمي كند و سياست اين رژيم بر چنين مواردي استوار است. اسرائيلي ها از اطلاع رساني جهاني براي اعمال نفوذ خود براي دسيسه و توطئه در كشورهاي عربي و اسلامي استفاده مي كنند و بهانه هايي را به وجود مي آورند و مواردي را خلق مي كنند كه در اصل اصلا وجود ندارد... * برخي مدعي هستند كه نفت از عراق به سوريه قاچاق مي شود آن هم با پنجاه درصد زير قيمت واقعي! آيا اين ادعا صحت؟ دارد قاچاق نفت وجود ندارد ولي يك خط لوله قديمي وجود دارد كه ما اكنون در حال بازسازي و آزمايش آن هستيم. * اگر در جنگ احتمالي آمريكا عليه عراق اين خط لوله منهدم شود واكنش سوريه چه خواهد؟ بود انهدام و انفجار اين خط لوله به منزله تجاوز به سوريه محسوب خواهد شد. اينجا ديگر مسئله نابود شدن يك خط لوله مطرح نيست بلكه به طور كلي تجاوز بوده و شيوه اي مردود است; چه از سوي آمريكا چه از سوي هر طرف ديگر... * آمريكا اخيرا از طريق آلمان براي استفاده از حريم هوايي سوريه در حمله احتمالي به عراق با شخص شما مذاكره كرده است. آيا شما پذيرفتيد كه حريم هوايي كشورتان را در اختيار آنها قرار؟ دهيد من اصلا در اين باره چيزي نشنيده ام...