Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59778S4

Date of Document: 2003-01-22

درصد 48 جوانان ترجيح مي دهند از رسانه هاي خارجي استفاده كنند نتايج آخرين پژوهش ملي درباره نگرش جوانان ايران به رسانه هاي جمعي نشان مي دهد 85 درصد از جوانان كشور هر روز تلويزيون تماشا مي كنند. اين پژوهش كه در سال جاري توسط سازمان ملي جوانان و با استفاده از نظرات 75 هزار دختر و پسر جوان كشور انجام شده است همچنين نشان مي دهد اكثر جوانان كشور از برنامه هاي صدا و سيما رضايت دارند، اما سه چهارم آنان بر اين باورند كه بهتر است بخش خصوصي نيز بتواند در چارچوب قانون به توليد و پخش برنامه هاي راديو - تلويزيوني اقدام كند. يافته هاي اين پژوهش ملي همچنين نشانگر آن است كه برنامه هاي ورزشي صدا و سيما بالاترين سطح رضايتمندي جوانان كشور را به خود اختصاص داده اند ولي اكثريت جوانان، برنامه هاي علمي و هنري صدا و سيما را فاقد كيفيت و غناي لازم مي دانند. نتايج پژوهش هاي سازمان ملي جوانان همچنين بيانگر آن است كه با وجود آنكه 64 درصد از جوانان برنامه هاي خبري و سياسي صدا و سيما را حاوي حقايق مي دانند اما 48 درصد از جوانان كشور ترجيح مي دهند براي دسترسي به اخبار و اطلاعات از رسانه هاي كشورهاي ديگر نيز استفاده كنند. بر اساس اين پژوهش همچنين مشخص شده است نيمي از جوانان عقيده دارند به احزاب و مطبوعات بايدآزادي بيشتري اعطا شود. اين نظرسنجي ملي مشخص مي كند در ميان جواناني كه از مطبوعات استفاده مي كنند اكثريت آنان روزنامه ها و نشريات را حاوي مطالب مفيد اجتماعي مي دانند.