Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59771S4

Date of Document: 2003-01-22

بيمه راهي براي حل معضل بيكاري از راه هاي كاهش خطرپذيري (ريسك ) بيمه تضميني براي سرمايه گذاري است، درواقع يكي سرمايه گذاري، بيمه است و چنانچه تضمين كافي براي بانك هايي كه تسهيلات پرداخت مي كنندوجود نداشته باشد، ازدادن وام خودداري مي كنند عبدالرضا قاسمي مديرعامل بيمه دانا در مراسم اعطاي گواهينامه ايزوبه 20009001 اين شركت با بيان اين مطلب افزود: نرخ رسمي بيكاري بدون لحاظ كردن آمار بيكاري پنهان حدود درصد 14 اعلام شده و هجوم نيروي كار جوان به بازار كار در آينده مشكل ايجاد خواهد كرد. عبدالرضا قاسمي در حاشيه مراسم اعطاي گواهينامه ايزواز 20009001 طرف معتبرترين موسسه انگلستان ( B.V) به اين شركت با خبرنگار ما گفت وگويي انجام داد كه مشروح آن به شرح ذيل است: واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي بسيار مفيد است. تاكنون 80 شركت به ارزش دو هزار ميليارد ريال واگذارشده كه هر چند رشد مثبتي داشته اما قرار است تا پايان برنامه سوم شركت 700 به بخش خصوصي واگذارشود. لازم است همه دستگاه ها براي ايجاد اشتغال در كشور همكاري كنند و راه آن سرمايه گذاري است، بايد ابتدا مشكل سرمايه گذاران داخلي را حل كنيم و سپس به دنبال سرمايه گذاري خارجي باشيم. بيمه تضميني براي سرمايه گذاري است، درواقع يكي از راه هاي كاهش خطرپذيري (ريسك ) سرمايه گذاري، بيمه است و چنانچه تضمين كافي براي بانك هايي كه تسهيلات پرداخت مي كنند وجود نداشته باشد، از دادن وام خودداري مي كنند. من معتقدم خصوصي سازي روندي است كه با توجه به اوضاع جديد اقتصادي جهان، شرايط منطقه و الزامات اجتماعي كشور به پيش خواهد رفت، لذا صنعت بيمه نمي تواند از اين حركت بركنار بماند. در همين راستا شركت بيمه دانا تدابير و استراتژي هايي براي آينده انديشيده است و از آنجا كه تداوم به پويايي در مقابل تغييرات و تحولات مستلزم يادگيري و فراگيري مداوم و حركت به سوي مديريت هوشمند و برنامه ريزي استفاده از منابع انساني كارآمد شركت يك ضرورت قطعي و انكارناپذير است، تهيه استراتژي آينده خويش و همچنين طرح ايجاد مركز توسعه و مديريت و مطالعات صنعت بيمه و برنامه راهبردي شركت را از طريق مناقصه واگذار كرده است. همچنين در خصوص استقرار سيستم كنترل هاي داخلي در شركت و اصلاح حسابهاي سنواتي جهت شفاف سازي حسابها به منظور ورود شركت بيمه دانا به بورس اوراق بهادار اهتمام ورزيده است. براساس تفاهمنامه امضا شده ميان بيمه دانا و خانه صنعتكاران ايران، همه امور بيمه اي صنعتگران، سرمايه گذاران و توليدكنندگان عضو اين تشكل با بيمه دانا است، به اين صورت كه طبق اين قرارداد، بانك ها مي توانند وام هاي پرداختي را نزد شركت هاي بيمه، تحت پوشش قرار دهند و چنانچه وام گيرنده اقساط وام را پرداخت نكند شركت بيمه اقساط را پرداخت و براساس اصل جانشيني، مبالغ پرداختي را از ضامن يا ضامنان يا حسب تضمين هاي اخذ شده دريافت مي كند و از اين راه گام موثري در جهت اشتغال زايي و به تبع آن كاهش مشكلات جامعه و به ويژه جوانان برمي دارد، ضمن اين كه موجب استفاده بهينه از وام هاي خوداشتغالي و ساير وام هاي سرمايه گذاري شده و افزايش سرمايه گذاري از راه تامين امنيت و دستيابي به رونق اقتصادي را ممكن مي سازد. همچنين اين شركت طي تفاهمنامه اي با شركت تهران پيشتاز توانسته از 450 شعبه تهران پيشتاز جهت ارائه خدمات بيمه اي در سراسر كشور استفاده كرده و به اين ترتيب در حال حاضر داراي 38 شعبه ملكي 1000 نمايندگي فعال و 45 شعبه شركت تهران پيشتاز است. شركت بيمه دانا در سال 1380 موفق به اخذ گواهينامه ايزوكيفيت براي يكي از مديريت هاي خود (مديريت آتش سوزي ) شد و در مجمع عمومي كه براي تصويب حسابهاي سال 80 تشكيل شده بود توسط رياست كل بيمه مركزي ايران اعلام شد بيمه دانا در سال مالي منتهي به اسفند 1380 بالاترين نرخ رشد حق بيمه را در بين چهار شركت بيمه دولتي كشور كسب كرده است و همچنين در راستاي حضور در بازار خصوصي و جهت برآورد خواسته مشتريان و اعتقاد به اصل مشتري مداري اقدام به اخذ ايزواز 9001 شركت BVQI كرد و همگي مي دانيم يكي از شرايط حضور در بازارهاي بين المللي و اروپايي داشتن ايزو مي باشد. ما معتقديم با اخذ ايزو، تازه كار شركت شروع شده است و شركت بيمه دانا به عنوان اولين و تنها دارنده ايزو مسووليت سنگيني در صنعت بيمه عهده دار شده كه همان خدمت رساني سريع و به موقع به بيمه گذاران است. چنانچه شركت يا سازماني نتواند زمينه مناسب براي پايبندي سيستم خود به كيفيت خدمات ايجاد و يا برقرار كند مطمئنا هيچ راه جايگزيني براي تضمين ارائه خدمت خوب و با كيفيت براي مشتريان خود نخواهد داشت و از گردونه رقابت خارج خواهد شد. شركت بيمه دانا عزم خود را جزم كرده كه همگام با پيشرفت هاي روز دنيا در بخش صنعت بيمه و در مسير سرويس دهي و رفاه حال بيمه گذاران گام بردارد.