Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59768S7

Date of Document: 2003-01-21

همين هم غنيمت است در شماره 2938 مورخ چهارشنبه 3 دي ماه 81 صفحه 3 شهري مطلبي با عنوان عذرخواهي شركت پست از تاخير در ارسال بسته هاي پستي به خارج از كشور درج شده بود كه در نگاه اول كلي باعث خوشحالي من شد كه بالاخره در كشور ما هم نهادي و ارگاني پيدا شد كه در قبال كوتاهي در انجام وظيفه از مردم عذرخواهي كند كه اين در نوع خود اقدام كم نظيري است چرا كه غالبا و عليرغم شعارهاي ظاهري در ارائه خدمت ارگانهاي خدماتي هر كدام به نحوي سستي در انجام وظيفه را به گردن ديگري مي اندازد. اما وقتي مطلب را خواندم آن را پر از ابهام ديدم چرا كه در بخشي شركت هواپيمايي ايران اير مقصر اعلام شده بود و در بخشي نيز شركت طرف قرارداد در به دبي هر حال همين حد نيز قدم موثري است كه اميدوارم براي همه سازمان هايي كه مسئول خدمت به مردم هستند اين كار نيكو يعني همان عذرخواهي از مردم الگو و فرهنگ شود. زهرا اصفهاني