Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59766S8

Date of Document: 2003-01-21

عضو شوراي شهر همدان: شوراهاي اسلامي در صورت پرهيز از ورود به مسائل سياسي مدافع واقعي حقوق مردم باشند مي توانند عضو شوراي اسلامي شهر همدان گفت: به رغم گذشت بيش از سه سال از فعاليت شوراها، جامعه هنوز از جايگاه و ميزان اختيارات اين نهاد بي اطلاع است. رضا لقمانيان در جمع شماري از دانش آموزان همداني افزود: متاسفانه عموم مردم فكر مي كنند شورا نهاد اجرايي است حال آنكه كار اصلي اين نهاد قانونگذاري و نظارت است. وي اضافه كرد: طوري تلقي شده كه شوراها تمام اختيارات شهر را برعهده دارند، درصورتي كه اختيارات شوراها تنها در مورد سياستگذاري و جهت دهي كارهاي شهرداري است. وي گفت: تمام سعي شوراها اين است كه پاسدار و مدافع واقعي حقوق شهروندي مردم باشند. وي، نقش شوراها را در احقاق حقوق مردم بسيار حايز اهميت دانست و افزود: كساني بايد به شوراها وارد شوند كه لايق و كاردان باشند. وي گفت: زماني شوراها مي توانند مدافع واقعي مردم باشند كه از ورود به مسايل سياسي و اعمال سليقه هاي شخصي خودداري كنند. لقمانيان عملكرد شوراها در دوره اول را مطلوب توصيف كرد و يادآور شد: شوراها به عنوان پل ارتباطي ملت و دولت نبايد از مردم و بطن جامعه جدا باشند. وي، به اقدامهاي انجام شده در طول مدت فعاليت شورا اشاره كرد و گفت: بودجه عمراني شهرداري همدان پيش از اين ميليارد 40 ريال بود كه اكنون به ميليارد 210 ريال رسيده است. وي افزود: با بررسيهاي انجام شده، از سوي شوراي شهر و شهرداري قرار است بودجه سال آينده به 280 ميليارد ريال افزايش يابد.