Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59766S7

Date of Document: 2003-01-21

در گردهمايي هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي فارس عنوان شد: مردم بايد بودن شوراها احساس امنيت كنند با گردهمايي هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي فارس با حضور نمايندگان مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي، استاندار فارس و معاون اجرايي دبيرخانه مركزي نظارت بر انتخابات كشور در تالار استانداري فارس برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما دراين گردهمايي، عظيمي نماينده شيراز و مسئول هيات نظارت بر انتخابات فارس گفت: پس از انقلاب اولين بار در دوره آقاي خاتمي و با اصرار ايشان شوراهاي شهر و روستا در كشور شكل گرفت و بيش هزار 200از نفر در قالب شوراهاي كشور قرار گرفتند. وي يادآور شد: در حيطه اختياراتي كه شورا بايد داشته باشد دامنه گسترده تري توسط نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده بود كه در شوراي نگهبان متوقف شد. در ادامه گردهمايي، معاون اجرايي و امور هماهنگي استانهاي دبيرخانه مركزي نظارت بر انتخابات كشور با تشريح جزئيات كار هياتهاي نظارت گفت: بازرسي در انتخابات شوراها بايد ويژگي هايي همچون تسلط بر امور مربوطه، قدرت هماهنگي و نظارت واقعي با دقت نظر و تعهد به قانون را شامل شود. عبدالرحمن در زمينه اختيارات هياتهاي مزبور نكاتي را يادآور شد و افزود: اين هياتها فقط در مورد نامزدها اظهار نظر و بر شيوه اجرا نظارت مي كنند اما تاييد يا عدم تاييد نامزدها با آنان نيست. وي پيش بيني كرد كه فضاي اجرايي كشور براي دومين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا آگاه، مثبت و مطلع خواهد بود. عبدالرحمن بزرگترين افتخار دولت خاتمي را اجراي قانون شوراها دانست و افزود: اجراي قانون شوراها به مردم اين ميدان را داد كه در كارهاي اجرايي مشاركت كنند. وي اظهار اميدواري كرد كه شوراها تبديل به نهادهاي مدني قدرتمندي شوند كه مردم با بودن آنها احساس امنيت كنند. همچنين استاندار فارس گفت: يكي ازبهترين پيش بيني هاي درخشان و ممتاز قانون اساسي تشكيل شوراهاي اسلامي و مشاركت مردم در امور كشور بود كه با اجراي آن توسط دولت خاتمي، اين اصل معطل مانده، به اجرادرآمد. انصاري لاري افزود: اين مطلب بسيار مهم است كه ما فرق ميان همراهي مردم با مشاركت آنها در تصميم گيري رادريابيم. بعضي ها مي گفتند مردم از ابتدا در صحنه بودند كه از جهتي اين نكته درست است اما تا قبل از شوراها مردم با تصميمات ما همراهي مي كردند اما بعد از آن با حضور در شوراها در تصميم گيري ها مشاركت كردند. وي خاطرنشان كرد: با فعاليت شوراهاقدرت سياسي بين مردم تقسيم شد و امروز720 شهردار ما توسط شوراها انتخاب مي شوند و بر همين اساس حجم مالي عظيمي برابر باهزار 2 ميليارد تومان درآمد معادل بودجه عمراني كشور با دخالت اعضاي شورا در نحوه هزينه آن در اختيار مردم قرار گرفت. استاندار فارس افزود: شوراها كه آمدند دولت در اطلاعات خود با مردم شريك شد كه تا قبل از آن، اصل بر ندادن اطلاعات به مردم بود. اما وجود شوراها موجب شد كه مردم در جريان تصميمات و اطلاعاتي قرار گيرند كه قبلا در اختيار آنان قرار نمي گرفت. انصاري لاري تحقق شوراها را گام بسيار بزرگي در جهت برقراري عدالت دانست و افزود: جايي كه خودمان نمي توانيم تصميم بگيريم بايد به خرد جمعي متوسل شويم. استاندار فارس به اعضاي هياتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي استان توصيه كرد كه اصل برائت را در نظر بگيرند كه اين از اصول برجسته فقه اسلامي است. وي خاطرنشان كرد: هرجا نظارت با مشاركت مردم تصادم پيدا كرد بايد نظارت به نفع مشاركت كنار برود.