Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59766S2

Date of Document: 2003-01-21

رئيس شوراي اسلامي شهر اسدآباد همدان: نامزدهاي شوراها در تبليغات افراط و تفريط نشوند انتخاباتي دچار رئيس شوراي اسلامي شهر اسدآباد با اظهار اين كه عملكردهاي عمدي يا غيرعمدي عده اي از خودي ها ضربه هاي مهلكي را به شوراها مي زند گفت: متاسفانه امروز در شرايطي هستيم كه بيشتر ترس از درون است و متاسفانه حرفهايي زده مي شود كه نااميدي را در جامعه رواج مي دهد. به گزارش خبرنگار ما در همدان فريبرز كاوه گفت: اگر امروز شاهد كاهش ثبت نام كنندگان در كل كشور هستيم نشان از بي اعتمادي نسبت به شوراها و يا عدم كارايي آن نيست. وي افزود: آنها كه به هر نحو سعي در ناتوان جلوه دادن شوراها دارند و امروز نيز دم از كاهش ثبت نام كنندگان مي زنند بروند و تحقيق كنند چه شده است، در اين دوره از انتخابات اگر چه از رشد كمي برخوردار نبوده ايم ولي از لحاظ رشد كيفي بي نظير بوده است. وي گفت: حضور چشمگير قشر تحصيل كرده در اين دوره از ثبت نام و اين كه ساير اقشار اختيار مديريتي را به قشر تحصيل كرده سپرده اندنشانگر آن است كه مردم خود قدر و بها و ارزش شوراها را دريافته اند. رئيس شوراي شهر اسدآباد گفت: شوراهاي اسلامي دوران كودكي خود را سپري كرده اند، شوراها از اركان نظام اند و بايد همگي در حفظ اركان نظام بكوشيم و اجازه ندهيم بحث شوراهاي ما كه با اين همه تلاش و زحمت پا گرفته نقل محفل راديوها و ميزگردهاي بيگانگان كاوه شود يادآور شد: اگرچه در دوره اول كار شوراها نقايصي بود كه بخشي به كاستي هاي قانوني و بخشي نيز به فقدان توان مديريتي اعضا برمي گشت، اما اميدواريم كه در دوره آينده با حل مشكلات قانوني شاهد فعاليتي ارزنده از اعضاي شوراها باشيم. وي از كانديداهاي شوراها خواست تا در امر تبليغات خود دچار افراط و تفريط نشوند، چرا كه مردم به افراد راي نمي دهند و راي مردم به انديشه ها و وعده هايي است كه كانديداها به آنان وي گفت مي دهند: بايد اصحاب رسانه ها با دقت نظر بيشتر در امر تبليغات گام بردارند وضمن بيان وظايف و محدوده فعاليت شوراها اين نهاد مدني را به مردم بيشتربشناسانند و آنها را در انتخابشان ياري كنند.