Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59765S13

Date of Document: 2003-01-21

معاون دارويي وزير بهداشت: صنعت داروسازي كشور با كمبود نيرو مواجه است گروه شهري: معاون غذايي و دارويي وزارت بهداشت، درمان با اشاره به اينكه اغلب رشته هاي پزشكي از نيروهاي متخصص اشباع شده است اعلام كرد صنعت داروسازي كشور باكمبود نيروي متخصص و داروساز مواجه است احمدياني در مصاحبه با برنامه شبكه خبر سيما گفت: مديران صنعت داروسازي خواهان معرفي نيروهاي متخصص از وزارت بهداشت، درمان وي هستند با بيان اينكه بستر كاري مناسب براي فعاليت داروسازان كشور فراهم نشده است اظهار داشت: تاكنون درصنعت داروسازي كشور از دانش متخصصان استفاده چنداني نشده و شرايط رقابتي نيز دربازار عرضه وجود نداشت كه اين مشكل به تدريج با ارائه طرحهايي براي جذب متخصصان حل خواهد شد. اين مقام مسئول در وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: براي رقابتي كردن و توسعه صنعت داروسازي كشور مراكز توليدي آن /0درصد 5 مي توانند درآمد خود رابراي تحقيق و توسعه هزينه كنند. وي در پايان وابسته بودن برخي دانش هاي داروسازي به دستگاهها را از جمله مشكلات اين صنعت برشمرد.