Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59763S2

Date of Document: 2003-01-21

زرادخانه دست پرورده سياست خارجي نسنجيده آمريكا باعث شده كه آمريكا از هيولاهايي كه خود آفريده عذاب بكشد محمدرضا شكراللهي گزارش هزار 12تسليحاتي صفحه اي عراق شامل برنامه تسليحاتي عراق از دهه 1970 تا سال است. اصل 1998 اين گزارش به جاي ارائه به دبيرخانه شوراي امنيت در اختيار آمريكا قرار گرفت و واشنگتن نيز پس از مميزي برخي از نكات آن، نسخه سانسور شده گزارش را در اختيار اعضاي غيردائم شوراي امنيت قرارداد. نمونه سانسور نشده نيز در اختيار پنج عضو دائم شوراي امنيت گذاشته شد كه اعتراض شديد برخي اعضاي غيردائم شورا را به اعمال تبعيض اطلاعاتي برانگيخت. در اين گزارش اسامي و مليت شركت هايي كه در توليد قطعات سلاح هاي كشتار جمعي عراق دست داشته اند حذف گرديده است به دليل آنچه كه محافظت از اين شركت ها و نيز حفظ منابع مهم براي تحقيق هاي آتي خوانده شده است مقامات آمريكايي و انگليسي گفته اند كه گزارش عراق شامل موارد حذف شده بسياري است و نتواسته در قبال عامل هاي شيميايي و بيولوژيك كه پس از خروج بازرسان از اين كشور در سال 1998 باقي ماند توضيح روشني ارائه دهد. دليل اين اقدامات شتابزده واشنگتن ذكر نام كشورها و شركت هاي غربي به خصوص آمريكايي تجهيزكننده ارتش عراق به تسليحات امحاي جمعي در متن گزارش بوده است. كارخانه فسفات القين هر چند به ادعاي مقام هاي آمريكا قراردادن اين گزارش 12 هزار صفحه اي در اختيار همگان اين خطر را دارد كه محتويات آن انتشار يابد واقعيت امر اين است كه مساعي ايالات متحده براي جرح و تعديل گزارش تسليحاتي بهترين گواه براي اثبات نقش اين كشور در تجهيز عراق به تسليحات كشتار جمعي است. ظاهرا بيش از يكصد شركت از كشورهاي مختلف از جمله اعضاي دائمي شوراي امنيت از سال هاي دهه 70 با اين كشور همكاري تسليحاتي داشته اند. همكاري شركت 80 آمريكايي و 24 شركت آلماني در طرح هاي تسليحاتي عراق از نكات برجسته گزارش است. به رغم مفرجويي ايالات متحده براي پنهان كردن نقش خود در غول آسا كردن ارتش عراق تاكنون مستندات بسياري درباره دست داشتن كشورهاي غربي به خصوص آمريكايي ها در برنامه تسليح عراق بر ملا شده است هرچند كاخ سفيد تاكنون استنادات خود را در مورد سلاح هاي كشتار جمعي عراق منتشر نكرده است سخنگوي كاخ سفيد مي گويد چنان چه جورج بوش و دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا دلايل محكمي براي اثبات تسليحات كشتار جمعي در عراق نداشتند اين موضوع را مطرح نمي كردند. يك مفسر غربي پس از حمله عراق به كويت در دوم اوت سال نوشت: عراق 1990 به واسطه جنگ با ايران و در پرتو حمايت هاي بي دريغ غرب به پيچيده و پيشرفته ترين زرادخانه هاي ميكروبي شيميايي و حتي هسته اي غرب دست پيدا كرد امروز به يك قدرت بي قرار منطقه اي تبديل شده و قادر به كنترل و مهار اين قدرت سرگردان در داخل مرزهايش نيست. دنياي غرب به ويژه ايالات متحده پس از انقلاب اسلامي و در پي جنگ تحميلي شروع به ارسال سيل آساي كمك هاي نظامي به عراق كرد بدون اين كه درك درستي از عاقبت اين اقدامات داشته باشند. در حالي كه حتي ابتدايي ترين ملاحظات ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك واحد سياسي عراق نيز اجازه چنين تمهيد آفريني بي امان ميليتاريسمي را در نمي داد اين مقاله به صورت اجمالي به كشورهايي كه زرادخانه عراق را تجهيز كرده اند مي پردازيم. نقش آمريكا در تجهيز زرادخانه عراق اگر گفته مي شود كه نقش ايالات متحده در برنامه تسليح عراق به سلاح هاي كشتار جمعي بيش از ديگر كشورهاي غربي سخني است، گزاف نيست. ايالات متحده كه متعاقب رخداد انقلاب ايران منافعش در منطقه به چالش كشيده شده بود، چاره كار را در حمايت بي چون و چرا از رژيم حاكم بر عراق و از اقمار سنتي اتحاد جماهير شوروي يافت. يك تحليلگر مطبوعاتي آمريكايي در اين باره مي نويسد، سياست خارجي نسنجيده آمريكا، باعث شده كه آمريكا از هيولاهايي كه خود آفريده، عذاب بكشد. رابرت شبر ( Scheer) در مقاله اش در لوس آنجلس تايمز مي افزايد: استفاده صدام حسين از سلاح هاي شيميايي كه اكنون در اظهارات دولت بوش مي آيد در همان اوان جنگ عليه ايران رخ داد و مقامات آمريكايي از آن به خوبي آگاهي داشتند و دست كم جنايات جنگي او را به طور ضمني تاييد مي كردند. واشنگتن تا سال 1363 فاقد مناسبات ديپلماتيك با بغداد بود با اين وجود در اين سال روابط سياسي رسمي با عراق برقرار كرد و به زودي ارزش مبادلات تجاري دو كشور به /2 4 ميليارد دلار در سال يك رسيد سند رسمي دولت آمريكا در سال 1990 فاش ساخت كه واشنگتن در پنج سال پيش از /1 5 آن ميليارد دلار تجهيزات الكترونيك انواع ماشين آلات دستگاه هاي حساس و كامپيوترهاي فوق العاده قوي كه در امر توليد سلاح هاي شيميايي، موشكي و هسته اي نقش حساسي دارند، به دولت عراق فروخته است. به نوشته نشريه اينترنتي يلوتايمز از سال 1985 و حتي پيش از آن عراق مواد و عوامل شيميايي و بيولوژيك فراواني را از آمريكا وارد كرد و در سال هاي دهه 1980 نيز براساس يك گزارش سنا مواد بيولوژيك صادره به عراق در دهه 1980 به هيچ وجه حتي تضعيف نشده بودند و عراق به خوبي مي توانست اين مواد را تكثير و مورد استفاده تسليحاتي قرار دهد. در واقع جنگ هشت ساله عراق عليه ايران چاه ويلي بود كه آمريكايي ها به دست خود كندند اما ديري نپاييد كه در اوت 1990 آنها خود به درون آن سقوط كردند. كمك هاي لجام گسيخته واشنگتن به بغداد در آن سال ها حتي سلاح هاي ميكروبي را هم شامل شد. سلاح هايي كه در جنگ نفت به دغدغه خاطر مقامات پنتاگون تبديل شده بود. يك مدير سابق امور خليج فارس در شوراي امنيت ملي آمريكا در اين باره از كمك وسيع ماهواره هاي آمريكا و تحويل ويروس سياه زخم به رژيم صدام حسين در دوران جنگ 8 ساله با ايران پرده برداشت. كنت پولاك كه در حال حاضر عضو ارشد و مدير مركز سياست خاورميانه اي در موسسه تحقيقاتي صاحب نام بروكينگز در واشنگتن است، مي گويد: ايالات متحده براي كمك به عراق در جنگ عليه ايران اطلاعات ماهواره اي در اختيار دولت عراق قرار مي داد. پولاك افزوده است: ايالات متحده، اطلاعات محرمانه مورد نياز عراقي هاي را براي پيروزي در جنگ عليه ايراني ها در اختيار عراقي ها قرار مي داد و آمريكايي ها به خاطر ارسال محموله پودر سياه زخم به عراق كه يك واقعيت است مسئول هستند. مدارك رسمي دولتي مربوط به دهه 80 كه به كنگره آمريكا ارائه شده است ثابت مي كند كه مواد اساسي براي توليد برخي از تسليحات امحاي جمعي از ايالات متحده به عراق ارسال شده است. آمريكا در دوران زمامداري بوش پدر ( ) 19921988 به طور مخفي وام هايي را به عراق پرداخته بود كه با استفاده از آن صدام توانست حدود 2 ميليارد دلار تجهيزات پيشرفته براي اجراي برنامه هاي ساخت تسليحات شيميايي ميكروبي و بيولوژيكي اش هزينه كند. روزنامه آلماني برلينر سايتونگ در مقاله اي با عنوان سلاح هاي شيميايي كمك آمريكا به صدام حسين در اين باره نوشته است: دو شركت اصلي در آمريكا مسئوليت تهيه و ارسال مواد باكتري زا به عراق را بر عهده يكي داشتند مركز كنترل و جلوگيري از بيماري هاي سي. دي. سي و ديگري شركت ماناساس در ايالت ويرجينيا كه مركز جهاني منابع ميكروبي به حساب مي آيد. اين روزنامه افزود: اين شركت ها در دهه 80 نمونه هايي از ميكروبهاي بيماري زا را به عراق ارسال كردند كه در ميان آنها ماده سياه زخم و باكتري هايي كه توليدكننده سم كشنده بوتولينوم هستند به وفور يافت مي شد. حقيقت اين است كه باكتري و ويروس هايي كه در توليد سلاح هاي بيولوژيك مورد استفاده قرار مي گيرند در دهه 1980 از سوي مركز كنترل و مقابله با بيماري هاي آمريكا موسوم به سي. دي. سي و شركت نمونه بيولوژيك كشت باكتري آمريكا موسوم به كلكسيون پزشكي آمريكا به عراق ارسال شده بود. باكتري هايي كه در سال 1986 ميلادي از سوي شركت نمونه كلكسيون پزشكي آمريكا به دانشگاه بغداد ارسال شده بود ويروس و باكتري هايي هستند كه با توليد سموم مختلف موجب بروز بيماري هاي خطرناكي چون فلج، قانقاريا و سياه زخم هفته مي شوند نامه نيوزويك به نقل از مقام هاي آمريكا نوشته است: در دهه 80 و در جريان جنگ عراق و ايران واشنگتن تصميم گرفت به عراق كمك كند و پس از آن ارائه تجهيزات و تسليحات سنگين نظامي از جمله محموله هايي شامل انواع باكتري ها و مواد اصلي ساخت سلاح هاي ميكروبي، شيميايي و گازهاي سمي به بغداد شروع شد و در اختيار صدام حسين و كميسيون انرژي اتمي عراق قرار گرفت. ادامه گزارش حاكي است: رهبر عراق اكنون مي تواند از كمك هايي كه آمريكا براي ساخت انواع سلاح هاي كشتار جمعي از جمله تسليحات ميكروبي كه در اختيارش گذاشت عليه آمريكا استفاده كند. لندن نيز در كمك به ساخت و ساز زرادخانه تسليحات كشتار جمعي عراق عقب نماند. يك شركت انگليسي مقادير زيادي گلوله هاي حاوي گازهاي سمي مانند هنسلين ترونيان، و نيز بمبهاي آتش زا مشابه بمبهايي كه آمريكا در ويتنام به كار برد را به عراق صادر كرد. نقش انگلستان گزارش هايي نيز وجود دارد كه نشان مي دهد تاچر نخست وزير اسبق انگليس در دوران زمامداريش هزاران كيلوگرم مواد شيميايي مهلك و مقدار بسيار زيادي گاز سمي در اختيار عراق قرار داد. نقش انگليسي ها در كارخانه اسلحه سازي شهر الحله واقع در جنوب بغداد كه جنگ افزارهاي شيميايي توليد مي كند آشكار است. در مارس 1990 ميلادي نيز در فرودگاه هيترو لندن، گمرك بريتانيا مقداري وسايل الكترونيكي شركتي به نام كراي ترون را كه طبق گزارش پليس امنيتي انگليس مي توانستند به عنوان چاشني هاي انفجاري سلاح هاي هسته اي و شيميايي به كار روند ضبط كرد. اين ها در زمره كمك هايي افشا شده اي بوده است كه مقامات بريتانيا همگام با مقامات آمريكا در سال هاي گذشته روانه زرادخانه عراق كردند و كاري هم به نوع كاربرد اين سلاح ها و خلق فجايع هول انگيزي نظير فاجعه حلبچه نداشتند. جايگاه فرانسه در برنامه تسليحاتي عراق موضع فرانسه مانند روسيه به عنوان صاحب حق راي وتو در شوراي امنيت سازمان ملل، در بحران آمريكا و عراق از اهميت خاصي برخوردار است. پاريس كه از ديرباز داراي مناسبات خوبي با بغداد بوده است، در بحران حاضر نقش بازدارنده اي در قبال تحركات يكسوگرايانه واشنگتن و لندن عليه بغداد بازي مي كند. تحليلگران اقدام هاي فرانسه براي ممانعت از حمله به عراق را ناشي از ارتباط 30 ساله دو كشور ارزيابي مي كنند. در سال 1975 صدام حسين از مركز تحقيقات هسته اي كدراچ واقع در جنوب فرانسه ديدن كرد كه نتيجه اين ديدار امضاء قرارداد ساخت دو راكتور اتمي به نام تموز يك و دو بود. اين دو راكتور در ماه ژوئن سال 1981 و قبل از افتتاح توسط رژيم اسرائيل منهدم شد. به نوشته نيوزويك پاريس در طول دوران جنگ تحميلي /16 6 تقريب ميليارد دلار سلاح هاي پيشرفته از جمله 133 فروند هواپيماي ميراژ _ اف _ يك و موشك هاي اگزوست به عراق تحويل پاريس داد دامنه همكاريش با بغداد را تا جايي رساند كه پنج فروند هواپيماي سوپر استاندارد خود را براي حمله به كشتي هاي ايران در آبهاي خليج فارس و درياي عمان به عراق امانت داد، اقدامي كه در عرف معاملات نظامي دنيا شايد بي نظير باشد. در دوران رياست جمهوري فرانسوا ميتران، سياست پاريس در قبال بغداد همچنان حمايت از اين كشور بود به طوري كه در سال 1990 ميلادي چند هفته قبل از حمله رژيم صدام به كويت فرانسوا ميتران پرداخت بدهي هاي اين كشور به فرانسه را به تاخير انداخت. به نوشته هفته نامه فرانسوي نوول ابزرواتور چاپ پاريس افزايش بهاي نفت در سال هاي دهه 1970 و سرازير شدن دلارهاي نفتي به عراق، جهان غرب و به ويژه فرانسه را شيفته حضور هر چه بيشتر در اين كشور كرد. به نوشته نوول ابزرواتور، برنامه جاه طلبانه توسعه و نوسازي عراق كه از سوي صدام در اين كشور به اجرا در آمده بود در هيچ كشور ديگر عربي سابقه نداشت و ژاك شيراك نخست وزير وقت فرانسه در سفر به بغداد قراردادهاي بزرگي از جمله فروش دو نيروگاه هسته اي و هواپيماهاي ميراژ را با صدام به امضا رساند. اين نشريه معتبر فرانسوي در ادامه به نقش پاريس در حمايت از صدام در جنگ تحميلي اشاره كرده و نوشته است: فرانسه در زمان ميتران همچنان سياست نزديكي به عراق را دنبال كرد. همچنين فرانسه در سال 1983 پنج فروند هواپيماي جنگنده مجهز به موشك هاي اگزوست به عراق امانت داد كه از آن براي حمله به ترمينال نفتي خارك ايران استفاده شد. نوول ابزرواتور مي نويسد در تمام دهه 1980 پاريس هيچ گاه تحويل سلاح به عراق را متوقف نكرد و اين روال تا تهاجم نظامي بغداد به كويت ادامه داشت. نقش پاريس در برنامه تسليحات كشتارجمعي عراق، به ويژه توليد بمب اتمي به حدي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه محور برنامه صدام براي ساخت سلاح هسته اي برپايه كمك ها و فناوري فرانسه استوار بوده است. ظاهرا عراق در زمينه توليد بمب اتمي به موفقيت هاي بزرگي نايل آمده بود و در يك قدمي برخورداري از اين سلاح مرگبار قرار داشت. روزنامه ايزوستيا برنامه اتمي عراق را مديون دو كشور فرانسه و آلمان دانسته است و به نقل از ايوان سافرونچوي رئيس مركز اطلاعات دفاعي روسيه مي افزايد: فرانسه در دهه 1970 فناوري هسته اي به عراق تحويل مي داد. جاي پاي آلمان ها در تسليحات غيرمتعارفي عراق نقش آلمان ها از جهت ارائه تجهيزات و تكنولوژي ساخت تسليحات شيميايي به عراق به سزا شركت هاي است آلماني در دوران جنگ تحميلي به صورت آشكار و پنهان در برنامه ساخت اين نوع تسليحات نقش آفرين بودند. روزنامه روسي ايزوستيا در اين باره مي نويسد: آلمان در زمينه اتمي همكاري گسترده اي با عراق داشته و در ساخت و نصب سانتريفوژ كه نقش عمده اي در توليد بمب اتمي دارد، كمك كرده است. هر چند عراق با وجود داشتن اين دستگاه، بدون داشتن پلوتونيوم يا اورانيوم غني شده قادر به ساخت بمب اتمي نيست ولي بعدها گزارشاتي از مساعي صدام براي دستيابي به اورانيوم غني شده نيز افشا شد و نشان دادن روياي ديكتاتور بغداد براي برخورداري از بمب اتم در پرتو برخورداري از كمك هاي تكنولوژيك غرب از جمله آلمان بوده است. تايمز لندن به نقل يكي از بنيانگذاران برنامه هسته اي صدام به نام خضر همزه نوشته بود كه عراق با استفاده از اورانيومي كه به طور قاچاق از برزيل وارد كرده و فناوري به سرقت رفته از آلمان، قادر است تا چند ماه ديگر زرادخانه اتمي گسترده اي براي خود ترتيب دهد. شواهد و قراين حاكي است: عراق در دهه 1990 دچار عقبماندگي در زمينه ساخت تسليحات امحاي جمعي شد اما كارشناسان معتقدند كه قدرت و ظرفيت اين كشور در ساخت سلاح اتمي هنوز از بين نرفته گذشته است از نقش آلمان ها در برنامه ساخت بمب اتمي عراق، نقش آنها در برنامه ساخت سلاح هاي شيميايي آشكارتر است. روزنامه گاردين چاپ لندن در مقاله اي به قلم ريچارد نورتون تيلور نوشته است: گازهاي شيميايي كه عليه مردم حلبچه استفاده شده بود، ساخت كارخانه هاي آلمان بودند. براساس گزارشي از روزنامه وال استريت ژورنال و به استناد يك گزارش كه پليس شهر منهايم براي بازپرسان تهيه گرديده، شركت صادراتي برند شامپيتر schompeter Bernd و يك مدافع ديگر با نام مستعار ويلي آر. R Williتجهيزات، پرتاب موشكي را از طريق اردن، براي عراق ارسال مي كرده اند. به نوشته روزنامه آمريكايي، اين موشك ها مي توانند با كلاهك هاي هسته اي، شيميايي و ميكروبي نيز مجهز شوند. به اين ترتيب بي جهت نيست كه شرودر همچنان به عنوان بزرگ ترين مدافع صدام در اروپا، خدمت مي كند. به خاطر همين نقش تعيين كننده آلمان ها در تجهيز رژيم عراق به سلاح هاي شيميايي جلال طالباني رهبر اتحاد ميهني كردستان عراق از آلمان درخواست كرد تا از كردهاي عراقي در برابر احتمال استفاده رژيم صدام حسين از گازهاي سمي حمايت به عمل آورد. وي به تازگي در گفت وگو با هفته نامه آلماني اشپيگل اعلام كرده است كه اين شركت هاي آلماني بودند كه رژيم عراق را براي توليد اين سلاح شيطاني ياري دادند و اكنون دولت آلمان بايد از كردها حفاظت كند. نقش ديرين روس ها در برنامه ميليتاريسمي عراق مسكو پس از قرارداد 1972 خود با بغداد همواره تامين كننده اصلي ابزار نظامي عراق بوده است به طوري كه هم اينك و به رغم اين همه تحولات در شوروي سابق و عراق هنوز مطالبات روس ها از بغداد بابت كمك هاي نظامي اعطا شده به عراق به هفت ميليارد دلار مي رسد. به نوشته نيوزويك تقريبا 50 درصد از 84 ميليارد دلار تسليحات خريداري شده توسط عراق بين سال هاي 83 تا 88 از جمله تانك هاي تي 72 و موشك هاي بالستيك اسكاد توسط روس ها در اختيار رژيم حاكم بر عراق قرار گرفت. گزارش هايي نيز از كمك هاي مسكو به عراق در زمينه انتقال فناوري ساخت تسليحات كشتار جمعي منتشر شده واشنگتن است پست به نقل از يك گزارش سري سيا مي نويسد: كشورهاي عراق، كره شمالي، روسيه و فرانسه ذخيره هاي پنهاني از عامل بيماري زاي آبله در اختيار دارند. به رغم مفرجويي آمريكا براي پنهان كردن نقش خود در غول آسا كردن ارتش عراق تاكنون مستندات بسياري درباره دست داشتن كشورهاي غربي به خصوص آمريكايي ها در برنامه تسليح عراق بر ملا شده است اطلاعات ذخيره عراق از عامل بيماري زاي آبله از كشفيات بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد در سال هاي 1995 و 1997 به دست آمده است. يك دانشمند شوروي سابق نيز به مقام هاي آمريكايي اعلام كرده كه كشورش فناوري توليد عامل بيماري زاي آبله را در دهه 1990 به عراق منتقل كرده است. گريزي به نقش ساير كشورها در برنامه تسليحاتي عراق در اين راستا خبر همكاري سه شركت اسپانيايي دونابات (Donabat) تربلام، ( Treblam) و زاير ( Zayer) به ترتيب در طرح هاي موشكي، شيميايي و هسته اي عراق افشا شده است. خبرگزاري رسمي اسپانيا، افه، روز پنجشنبه به نقل از گزارش دولت عراق به همكاري روسيه و چين، دو عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل در طرح هاي تسليحاتي عراق اشاره كرده و افزود كه حتي از سال 1991 و پس از جنگ خليج فارس همكاري با بغداد ادامه داشته است. در اين گزارش همچنين از همكاري شركت هاي ديگري از كشورهاي ژاپن، اسپانيا، هلند، بلژيك و سوئيس نيز نام برده شده است. واشنگتن تايمز نيز به نقل از منابع اطلاعاتي آمريكا خبر داده است: عراق در تماس با برخي شركت هاي چيني مي كوشد مواد شيميايي كه داراي كاربرد نظامي هستند و در سوخت موشك استفاده مي شود توليد كنند. اين تلاش ها حاكي از آن است كه چين تامين كننده اول تجهيزات موشكي عراق واشنگتن است پكن را متهم به توسعه رادارها و سيستم دفاع هوايي عراق كرده است. كشورهاي اروپاي شرقي هم از اين بازار داغ بي نصيب نمانده اند. روزنامه گاردين چاپ انگليس در شماره چندي پيش خود نوشت: صربستان حداقل در ميان هفت كشور حوزه بالكان محور تجارت غيرقانوني سلاح محسوب مي شود. راديو بي 92 يوگسلاوي به نقل از روزنامه گاردين اعلام كرد: شركت دولتي يوگوايمپورت علاوه بر فروش سلاح به عراق، نقش واسطه براي صادرات اسلحه از سوي بوسني، اوكراين، روسيه، مقدونيه و بلاروس به بغداد را برعهده داشته است. مدارك به دست آمده حاكي است كه وزير خارجه يوگسلاوي پيش از اين درخصوص صدور غيرقانوني سلاح به عراق هشدار داده بود ولي دولت يوگسلاوي توجهي به اين هشدارها نكرد. گزارش گاردين حاكي است: دولت يوگسلاوي از طريق فروش سلاح به كشورهاي تحت تحريم 380 ميليون پوند به دست آورده است. ظاهرا صربستان، بوسني و مونته نگرو تجهيزاتي نظير موشك هاي ضدموشك، موشك هاي ضدتانك، مهمات، موتورهاي تانك، تجهيزات شيميايي، نارنجك انداز، سوخت موشك، موتورهاي ميگ و تجهيزات دفاع ضدهوايي به عراق ارسال كرده اند. اين در حالي است كه يك مامور سابق تسليحاتي سازمان ملل اعلام كرد كه اين سازمان از ارسال اسلحه جمهوري هاي سابق يوگسلاوي به عراق اطلاع داشته است. روزنامه پليتيكا چاپ بلگراد از قول اسكات ريتر مدعي شد كه اين سازمان از دهه 1990 در جريان صدور غيرقانوني اسلحه از بلگراد و سارايوو به عراق بوده است. در اين راستا نيروهاي حفظ ثبات در بوسني ( اسفور ) چندي پيش اعلام كردند در تحقيقات خود به مداركي دست يافته اند كه نشان مي دهد شركت اوراو در جمهوري بربسكا مقاديري سلاح از طريق شركت يوگوايمپورت به عراق صادر كرده است. طبق گزارش چندي پيش فرانس پرس طه ياسين رمضان معاون رئيس جمهوري عراق، خبر خريد سلاح از جمهوري چك را تكذيب كرده است. بنابر گزارش گاردين به نقل از نظاميان عراقي اولين محموله از تسليحات شامل موشك ها و سيستم هدايت كننده 23 فوريه سال جاري ميلادي از سوي جمهوري چك از طريق بندر لاذقيه در خاك سوريه به عراق تحويل شد. اقدامي كه طبق تحريم سازمان ملل درباره عراق ممنوع است. رومانيايي ها نيز در ارسال سلاح به عراق بي نصيب نبودند. ميرچي جئوانا وزير خارجه روماني از عدم تمايل عراق به بازپرداخت /1 7 بدهي ميليارد دلاري باقيمانده از زمان نيكلاي چائوشسكو، رهبر سابق اين كشور، اظهار تاسف كرده است. مقامات روماني درگذشته متهم به فروش سلاح به عراق و نقض تحريم هاي سازمان ملل بوده اند. با اين كه بخارست اين اتهامات را رد كرده ولي پذيرفته كه در سال هاي 1995 - 1994 تماس هايي بين سازندگان سلاح رومانيايي و بغداد برقرار بوده است. نتيجه گيري عراق كه اصولا از نظر دانش فني و تجهيزات اوليه براي تهيه ساز و برگ هاي نظامي فاقد امكانات لازم بوده است طي سال هاي گذشته به يمن دريافت كمك هاي بي دريغ پايتخت هاي اروپايي به چنان قابليتي نايل آمده كه برخي از كارشناسان تسليحاتي، در آستانه جنگ نفت اين كشور را از نظر تسليحات شيميايي بعد از آمريكا و روسيه مي دانستند. در گذشته بيش از شركت 300 و موسسه دولتي و غيردولتي غربي از جمله اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل عراق را در دستيابي به تسليحات به خصوص تسليحات شيميايي و ميكروبي ياري رسانده اند. سوداگري و بهره بردن از درآمدهاي سرشار نفتي سبب ورود آن ها به اين بازار شده بود و براي بعضي ديگر رويارويي با جمهوري اسلامي و جلوگيري از شكست عراق عامل اصلي حمايت نظامي بي چون و چرا از رژيم بغداد بود.