Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59758S7

Date of Document: 2003-01-21

كليدهاي طلايي براي كنكوري ها چرا بعضي ها خوب پيشرفت؟ نمي كنند آيا فكر مي كنيد كه پيشرفت مطلوبي؟ نداريد اول بايد ببينيد كه درست فكر مي كنيد يا نه. ملاك شما براي پيشرفت چيست و اين ملاك تا چه حد عيني؟ است آيا اصلا ملاكي براي پيشرفت داريد يا فقط براساس مقايسه خود با ديگران تصور مي كنيد كه پيشرفت تان خوب؟ نيست در هر حال اگر برايتان ثابت شد كه خوب پيشرفت نمي كنيد، بايد وضعيت را ارزيابي و تحليل كنيد. - 1 آمادگي هاي درسي - يك دليل عدم پيشرفت مي تواند ضعف پيش نيازها باشد. يادگيري هاي جديد بر پايه يادگيري هاي قبلي ساخته مي شوند، پس اگر در درس يا درس هايي ضعيف بوده ايد و اين ضعف را جبران نكرده ايد، توقع نداشته باشيد كه همه چيز خوب پيش برود، يا سطح توقعات خود را پايين بياوريد و يا به صورت جدي به دنبال رفع كمبود پيش نيازها باشيد. در اينجا يك نكته حائز اهميت وجود دارد. اكثرا كلاس رفتن دانش آموزان با هدفمندي همراه نيست. در كلاس هاي كنكور تقويتي و تست - حتي اگر آموزش ها خوب باشند - تفاوت هاي فردي رعايت نمي شوندنفر 500 يا 70 نفر در يك كلاس جمع نمي شوند. در اين كلاس همه نوع دانش آموزي وجود دارد از ضعيف تا قوي، ولي آموزش يكسان است. در كلاس هاي كنكور، وقت بيشتر براي تشريح مطالب، تست و تمرين و تكرار صرف مي شود و دانش آموزاني كه ضعف هاي اساسي در پيش نيازها دارند، فرصتي براي ترميم اين ضعف ها پيدا نمي كنند. دانش آموزان مي توانند از زمان و هزينه اي كه صرف حضور در كلاسها مي كنند، به صورت منطقي تري استفاده نمايند. اولا لزومي ندارد براي تقويت همه درس ها، كلاس كنكور برويد. بايد تشخيص دهيد نياز واقعي شما چيست، يعني در كدام دروس وضع پيش نيازهايتان خوب است، اما نياز به تمرين و تكرار داريد و در كدام دروس بايد وقت تان را صرف جبران ضعف ها كنيد. ثانيا براي درس هايي كه ضعف داريد به صورت انفرادي يا گروههاي كوچك حداكثر 4 نفري از دبيراني استفاده كنيد كه توانايي تشخيص ضعف ها و جبران آنها را دارند. به عبارت ساده تر، رفع اشكالي كار كنيد. به جاي اين كه دبير مربوطه كليه مطالب آن درس را آموزش دهد، با هم به دنبال رفع اشكال، اما با وقت و دقت بيشتر باشيد. كليد هجدهم - پيش نيازهاي درسي عامل تعيين كننده اي در روند پيشرفت هستند. * * * - 2 آمادگي هاي رواني - آمادگي رواني (انگيزه ها ) به رغم نقش فوق العاده اي كه دارند كمتر مورد عنايت قرار مي گيرند. در مورد انگيزه ها، معمولا دو نوع اشكال وجود دارد. الف - بعضي ها انگيزه ندارند و يا انگيزه آنان كامل نيست. در اين دسته، انگيزه ها دچار تغييرات و دگرگوني هاي زيادي است. زماني ممكن است كاملا سرحال باشند و در آمادگي رواني سطح بالايي به سر برند و زماني هم هيچ حال و حوصله اي براي درس و كنكور ندارند. اين كه چرا تعدادي از دانش آموزان انگيزه كافي ندارند و سطح انگيزه در آنان دائما بالا و پايين مي رود موضوعي است كه در فرصت ديگر بدان پرداخته خواهد شد. براي اين كه ميزان آمادگي هاي رواني خود را ارزيابي كنيد، به پرسش هاي زير با بله و خير پاسخ دهيد. آيا از درس خواندن لذت؟ مي بريد آيا تلاش شما بيش از آن كه براي خودتان باشد، براي جلب رضايت ديگران؟ است آيا براي شما دل كندن از محرك هاي خوشايند ديگر - مثلا تفريح، تلويزيون، فوتبال و.. - كار سختي؟ است آيا اهداف روشني براي درس خواندن و كنكور؟ داريد آيا از سر اجبار درس؟ مي خوانيد و آيا از آمادگي هاي درسي لازم برخوردار؟ هستيد ب - بعضي از دانش آموزان هم در مورد انگيزه هاي خود دچار اغراق و خودفريبي مي شوند. متاسفانه گاه حتي مشاوران نيز متوجه نوع مشكل اين دانش آموزان نمي شوند. همان گونه كه كافي نبودن انگيزه مشكل ساز است، بزرگنمايي در اين باره هم موجب پوشيده ماندن واقعيت ها مي شود. اين دسته از دانش آموزان، حتي اگر حركت خود را با شروع و حرارت شروع كنند، معمولا در ادامه دچار كندي مي شوند. مشاوران بايد به اين دانش آموزان واقع گرايي و نحوه تقسيم انرژي رواني از ابتدا تا انتهاي كار را آموزش دهند. دانش آموزي كه كار خود را با سروصدا و صرف انرژي زياد شروع مي كند، بايد بداند كه احتمالا در ماه هاي بعد نخواهد توانست اين روند را ادامه پس دهد آهسته و پيوسته رفتن، بهتر از تند رفتن است. يك توصيه مفيد براي اين دانش آموزان استفاده از خدمات مشاوره اي است. كليد نوزدهم - انگيزه هاي واقعي خود را بشناسيد و هرچند وقت يك بار آنها را مرور نموده و در صورت لزوم اصلاح كنيد. * * * - 3 ملاكهاي ارزيابي - عامل ديگر براي عدم پيشرفت مشخص نبودن ملاك هاي پيشرفت است. دانش آموزان در مورد پيشرفت يا عدم پيشرفت يك احساس كلي و مبهم دارند. مثلا اگر يك روز خوب درس خوانده باشند، آن را نشانه پيشرفت مي دانند و يا اگر يكي دو روز فرصت مطالعه را از دست بدهند، فكر مي كنند كه خيلي عقب افتاده اند. اما در واقع، هيچ يك از اين موارد، چيز خاصي را نشان پس نمي دهد پيشرفت، بايد ملاك مشخصي داشته باشد. اين ملاك مي تواند براساس زمان تعيين شود، مثلا مقدار زمان مطالعه مفيد; در اين صورت شما بايد سعي كنيد با يك برنامه تدريجي و منطقي ساعات مطالعه مفيد خود را افزايش دهيد. يك ملاك ديگر، براساس موضوعات درسي است. مثلا شما در محدوده يك ماهه تصميم مي گيريد كه 5 بحث از فيزيك 4 بحث از شيمي 6 بحث از ادبيات و... را بخوانيد و در ماه بعد موضوعات و مباحث ديگر را مطالعه كنيد. توصيه مي شود ملاك هاي ارزيابي پيشرفت خود را به صورت جزيي مثلا روزانه و يا حتي هفتگي تعيين نكنيد، چرا كه عدم توفيق، باعث دلسردي مي شود. در اين خصوص بهتر است كمي كلي عمل نماييد. ارزيابي روند پيشرفت در فرصت هاي دو هفته اي خوب است. هميشه به خودتان اميد بدهيد كه مي توانيد بهتر از گذشته عمل كنيد. كليد بيستم - با تعيين ملاك هاي مشخص، كنترل روند پيشرفت خود را تسهيل كنيد.