Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59756S1

Date of Document: 2003-01-21

خاموشي از اتاق؟ مي رود در جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران معمولا يك نفر شروع به خواندن سرفصل هاي بودجه مي كند و حضار هم با بلند كردن دست موافقت خود را با رقم پيشنهادي اعلام مي كنند عكس: رضا معطريان بهمن احمدي امويي همه ساله و در هنگام انتخابات، روساي اتاق هاي شهرستان ها تسهيلات ويژه اي را براي پذيرش اعضاي جديد فراهم مي كنند تا به اين وسيله تعداد كساني كه در انتخابات شركت مي كنند بالا رود ... هزگر نخواهيم گذاشت نامحرم ها وارد اتاق ايران شوند. وقتي ديگر صحبت به اينجا برسد و عده اي بخش خصوصي، اقتصاد و تجارت ايران را به محرم و نامحرم تقسيم كنند، معلوم است... اتاق ايران بدون خاموشي هرگز مرد شصت ساله كه حالا ديگر كمي خميده مي نمايد، با عصبانيتي كه كمتر در ميان جمع غيرخودي ها از او سر زده است، روزنامه هايي را كه روابط عمومي اتاق ايران بريده است ورق مي زند; به نظر مي رسد كه بعضي از تيترها به گونه اي هستند كه افراد جديدي را براي وارد شدن به ميدان هدايت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران تشويق مي كنند. برخي از مطالب و تيترها هم مستقيما او و عملكردش را در 23 سال گذشته نشانه رفته اند... از پشت ميز بلند مي شود، تصوير چهره اش در ميز شيشه اي منعكس شده است چقدر تكيده و غمگين و خسته ام. با خود فكر كرد، تمام اين سال ها را براي حفظ هويت بخش خصوصي ايران زحمت كشيده ام و حالا چند روزنامه نگار به نقد گذشته ام پرداخته اند و تعدادي تازه به دوران رسيده قصد نشستن بر صندلي هدايت سازماني را دارند كه براي حفظ آن موهايم را سفيد كرده ام. به كنار پنجره مي رود، پرده ضخيم و صورتي رنگي كه پنجره ها را پوشانده است كنار مي زند، و از پشت شيشه طبقه هفتم ساختمان اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران به حياط مشجر و پر از خاطره اتاق ايران چشم مي اندازد. خاطره ها يكي يكي از مقابل چشمانش عبور مي كنند. شايد اين آخرين لحظه هايي باشد كه از اين اتاق بيرون را نگاه مي كنم. و ادامه مي دهد: هرگز چنين مباد. هرگز اجازه نخواهيم داد كه نامحرمان وارد اتاق ايران شوند. من سيد علي نقي سيد خاموشي هستم. بودجه چند ميليارد توماني سيد علي نقي سيد خاموشي رئيس اتاق ايران وقتي در مقابل اين پرسش خبرنگاران قرار مي گيرد كه چرا مديريت شما بر اتاق ايران سنتي، تجاري و به دور از هر اصول علمي است، با ناراحتي و عصبانيت، همه را به غرض ورزي متهم مي كند و از مديريت خود به خوبي ياد مي كند. معمولا همه ساله بودجه چند ميليارد توماني اتاق ايران را هيات نمايندگان اتاق هاي سراسر كشور تصويب مي كنند. تا اينجا كار كاملا مدرن و پيشرفته است. امااين بودجه بدون اين كه وارد جزئيات شود، كليات را مطرح مي كند و درست قبل از تشكيل جلسه هيات نمايندگان بر روي ميزهاي نمايندگان قرار داده مي شود. در واقع نمايندگان اتاق هاي سراسر كشور وقتي پشت ميزهاي خود مي نشينند، صفحاتي راكه محتوي رئوس كلي سرفصل هاي بودجه سال آينده اتاق ايران است را در مقابل خود مي بينند. يكي از روساي اتاق هاي شهرستان ها در اين رابطه مي گويد: در اين جلسات معمولا يك نفر شروع به خواندن سرفصل هاي بودجه مي كند و حضار هم با بلند كردن دست موافقت خود را با رقم پيشنهادي اعلام مي كنند. وي مي افزايد: به عنوان مثال بودجه سال جاري كه حدود 40 ميليارد ريال است به همين شيوه تصويب وقتي شد هم تعدادي از روساي اتاق ها به اين روش اعتراض كردند با برخورد تند رئيس اتاق ايران مواجه شدند. همه ساله بخشي از بودجه اتاق ايران به نام كمك و براي جبران كسري بودجه اتاق هاي شهرستان ها منظور مي گردد. در بودجه سال 81 اين مبلغ حدود سه هزار ميليون ريال برآورد شده و قرار بود كه در اختيار اتاق هاي شهرستان ها داده شود. اما در سال گذشته اين بودجه و نحوه واگذاري آن به اتاق هاي شهرستان ها، براي كنترل و هدايت اتاق ها از سوي هيات رئيسه، مورد استفاده قرار گرفته است. به موقع پرداخت نكردن اين كمك صدمات زيادي را بر اتاق هاي شهرستان ها وارد اگر مي آورد چه به نظر مي رسد كه مبلغ سه هزار ميليون ريال مبلغ چشم گيري نيست، اما با توجه به اين كه تعدادي از 30 اتاق سراسر كشور خود توانمند هستند و از درآمدهاي سرشاري هم برخوردارند، اين مبلغ از اهميت بالايي برخوردار است. اتاق ايران دولتي نيست يكي از پرسش هايي كه همواره سيدعلي نقي سيد خاموشي را نگران مي كند اين است كه چرا اتاق ايران نتوانسته نمايندگي واقعي بخش خصوصي ايران را داشته در باشد اين گونه مواقع او پاسخ مي دهد: مگر اتاق چه كاره است طبق قانون كه فقط نقش مشاوره اي دارد و 20 نفر از نمايندگان دولت نيز در ميان اعضاي هيات نمايندگان قرار دارند. يكي از نمايندگان پيشين وزير بازرگاني در هيات نمايندگان اتاق ايران مي گويد: واقعيت اين است كه جلسات ماهانه هيات نمايندگان سرد و بي روح برگزار مي شودو نمايندگان انتخابي وزير بازرگاني به ندرت در جلسات شركت مي كردند. جلسات هيات نمايندگان اتاق ايران هر ماه به مدت دو ساعت معمولا در تهران برگزار مي شود، اين جلسات عموما بدون دستور كاري برگزار مي شوند. اگر چه اتاق ايران داراي پنج كميسيون تخصصي است و اعضاي هيات نمايندگان اتاق براساس علاقه، سابقه كاري و بعضي مواقع انتخاب شدن در اين كميسيون ها عضويت دارند، اما اين كميسيون ها تاكنون نتوانسته اند نقش و جايگاه واقعي خود را به عنوان بازوي مشورتي و كارشناسي هيات نمايندگان اتاق به خوبي اجرا كنند. علي القائده بايد تصميم و برنامه و روش كاري كه قرار است توسط اتاق ايران اعمال شود، در ابتدا از دل اين كميسيون ها خارج و پس از تصويب در كميته هاي تخصصي اين كميسيون ها به هيات نمايندگان داده شود. همان رئيس اتاق يكي از شهرستان ها كه عضو كميسيون حمل و نقل است در اين باره مي گويد: در چهار سالي كه عضو اين كميسيون بوده ام هرگز طرح و برنامه اي در اين كميسيون به بحث گذاشته نشده كه موثر بر حال و آينده صنعت حمل و نقل كشور باشد. به گفته وي شيوه مديريت جلسات نيزرضايت بخش نيست و معمولا اعضا از حداقل اطلاعات لازم براي بحث در موردي كه احيانا در دستور قرار داده مي شوند، برخوردارند. آنها نياز به يكسري مشورت هايي با كارشناسان مختلف دارند، اما وقت لازم به آنها داده نمي شود. صنعتگران تاجر سيد علي نقي سيد خاموشي يك مهندس نساجي است و چندين واحد بزرگ صنعتي را اداره مي كند. اگر چه نسبش به خانواده اي تجاري در بازار تهران مي رسد اما او را نبايد يك علاقه مند صرف تجارت و بازرگاني دانست در بيست و سه سال گذشته شرايط براي بخش صنعت كشور به گونه اي شده كه نمايندگان آن بخش در اتاق ايران به حاشيه رانده شده اند. راه اندازي و تقويت خانه صنعت و تشكل هاي كارفرمايي و همچنين اتاق تعاون ايران همه نمونه هايي از كمبود توانايي اتاق ايران، در جذب و حفظ و نگه داري صنعت گران كشور است. در حال حاضر بسياري از تحليل گران و دست اندركاران اقتصادي موفقيت هايي را كه خانه صنعت به عنوان يك تشكل بخش خصوصي صنعت ايران به دست آورده، ناشي از خارج شدن آنها از زير كنترل قوانين و مقررات حاكم بر اتاق ايران مي دانند. به گفته يكي از مقامات ارشد اتاق ايران; بيش از 50 درصد روساي اتاق هاي شهرستان ها افرادي هستند كه از بخش بازرگاني و تجاري انتخاب شده اند. بخشي كه داراي ثروت و نفوذ اقتصادي - سياسي بسيار و دانش تئوريك اندك به نسبت بخش صنعت، هستند. در حال حاضر در بسياري از شهرستان ها و مراكز استان ها صنعت گران در اتاق هاي بازرگاني حضور كم رنگي دارند. آنها ترجيح مي دهند مسائل و مشكلات خود را از طريق خانه صنعت، انجمن صنايع همگن، اتاق تعاون و تشكل كار فرمايي حل كنند. در حال حاضر آنها به حدي قدرتمند شده اند كه ديگر نيازي به استفاده از امكانات و اعتبار اتاق ايران براي ارتباط برقرار كردن با دولت، مجلس و هيات هاي نمايندگي خارجي نداشته باشند. آنها خود با استفاده از كانال هايي كه برقرار كرده اند قادر به اين كار شده اند. هر كس كارت مي خواهد به پيش اينك پس از 70 سال اتاق ايران حدود 16 هزار عضو همه دارد ساله و در هنگام انتخابات روساي اتاق هاي شهرستان ها تسهيلات ويژه اي را براي پذيرش اعضاي جديد فراهم مي كنند تا به اين وسيله تعداد كساني كه در انتخابات شركت مي كنندبالارود. اتاق ايران داراي دو نوع كارت عضويت است. كارت بازرگاني كه توام با كارت عضويت است. دارنده اين كارت كسي است كه توانايي فعاليت هاي تجاري و بازرگاني را دارد. نوع دوم هم دارندگان كارت عضويت هستند. اينها كساني اند كه بازرگان نيستند، اما با داشتن اين كارت حق عضويت در اتاق را پيدا مي كنند و مي توانند در انتخابات شركت كنند. هر كدام از اين افراد نيز داراي يك راي و برابر با راي كسي هستند كه سال ها تجارت و عضو اتاق هم است. همه ساله پيش از انتخابات تعداد زيادي كارت عضويت صادر مي شود. براي مثال در چند روز گذشته اتاق بازرگاني آبادان 450 كارت عضويت جديد را صادر كرده و در ديگر شهرستان ها نيز چنين شيوه هايي اعمال مي شود، تعداد اين كارت ها به حدي قابل ملاحظه اند كه در سرنوشت انتخابات اثرگذار هستند. اگر چه تاكنون اعتراضاتي نيز در اين باره به هيات رئيسه و شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق ايران داده شد، اما در سال هاي گذشته مورد پيگيري قرار نگرفته اند. از طرف ديگر وقتي حدود 50 درصد اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران داراي يكسري وابستگي هاي تشكيلاتي و سياسي باشند، به راحتي مي توانند افراد غيرسياسي و حتي سياسي غيرمتمركز را تحت تاثير قرار دهند. هر كس پول سفر خودش را بدهد اتاق ايران به منظور ديدار و مذاكره با تجار، بازرگانان و صنعت گران كشور... در روزهاي.. به اين كشور مسافرتي خواهد داشت، از همين رو هر يك از اعضاي اتاق هاي شهرستان ها كه مايل هستند در اين سفر باشند مي توانند تا تاريخ.. تقاضاي خود را به اتاق ايران بدهند.. وقتي قرار است هياتي از نمايندگان اتاق ايران به يكي از كشورهاي خارجي سفر كند، معمولا چنين فاكسي به همه اتاق هاي شهرستان ها فرستاده مي شود و هر كس مي تواند با پرداخت هزينه هاي خود در اين سفر هيات رئيسه را همراهي كند. يكي از روساي اتاق شهرستان ها مي گويد: سفرهاي اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران به خارج كشور زياد و گسترده اند. اما اين هيات رئيسه در سال گذشته از ميان 130 اتاق موجود در سراسر كشور فقط به چهار و يا پنج سفر استاني رفته اند. آن هم براي شركت در سمينار، همايش و يا يك سخنراني. وي مي افزايد: در سال هاي گذشته مشاهده نشده كه يك گزارش دقيق و مناسب از نتايج اين سفرها و دستاوردهايي كه براي اتاق ايران و بخش خصوصي داشته است، ارائه شود. وي مي گويد: اين موضوع وقتي حساسيت برانگيز است كه بدانيد در سال هاي گذشته گزارش حسابرسي شده از نحوه هزينه كردن بودجه هاي مصوب اتاق به هيات نمايندگان داده نشده است. اگرچه حسابرسي هاي لازم از اتاق هاي شهرستان ها توسط اتاق ايران انجام مي شود و ظاهرا نيز يك حسابرس سال هاست كه كار حسابرسي اتاق ايران را برعهده دارد، اما گزارش اين حسابرس در جلسات هيات نمايندگان اتاق خوانده نشده است. عدم تفريغ بودجه ساليانه اتاق و عدم شفافيت در ارائه بودجه سنواتي از جمله مهم ترين انتقادات وارده بر عملكرد هيات رئيسه هستند. مهندس خاموشي در جلسه هفته گذشته هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به بحث هايي كه در خصوص تحقيق و تفحص از اتاق ايران شده است، با گلايه گفت: حالا ديگر ما را دزد هم مي دانند. به نظر مي رسد كه از ديدگاه اين هيات رئيسه حسابرسي، تفريغ بودجه و تحقيق و تفحص به منزله محكوم كردن آنهاست و از همين رو با آن مخالفت مي كنند. به گفته يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران عدم تاثيرگذاري اتاق بر فعاليت هاي فردي اعضا موجب شده كه اعضا احساس كنند حضور آنها در انتخابات تاثير چنداني ندارد. آنها كوچك ترين مابه ازايي را كه ناشي از انتخاب واقعي خود باشد در اتاق و تصميم هاي آن نمي بينند، بنابراين به حاشيه رفته اند و رو به سوي نهادهاي ديگر دارند. دقيقه 90 همه چيز درست مي شود مهندس خاموشي از كنار پنجره به صندلي و ميز كار خود برمي گردد. در حالي كه تسبيح را در دست مي چرخاند، چند بار طول اتاق را مي رود و اگرچه برمي گردد نقد عملكرد او در گذشته ممكن است شرايط را براي انتخاب مجدد او دشوار كند اما همه خبرها تلخ و ناگوار نيستند. خود وزير بازرگاني بارها به او گفته كه شما بهترين شخص براي رياست اتاق ايران هستيد. اين را به ياد آورد و لبخندي بر لبانش نقش بست. در حقيقت هم لبخندش بي مورد نبود. براي انتخابات دوره جديد اتاق ايران تلاش هاي زيادي صورت گرفته است، اما نتيجه چه خواهد شد; كسي نمي داند. وزير بازرگاني تلاش گسترده اي را براي افزايش تعداد شركت كنندگان در انتخابات به عمل آورده است. از سوي ديگر تعدادي از معاونين و مديران كل وزارت بازرگاني، خواهان تغيير هستند. آنها نيز تلاش خود را كرده اند. همان معاون وزير مي گويد: در دقيقه 90 آنها با هم كنار خواهند آمد و همه چيز مثل سابق خواهد شد. اين وسط شما روزنامه نگاران سعي و تلاش بي نتيجه مي كنيد. در پشت پرده هاي سياست همه چيز رقم خواهد خورد. اتاق ايران جاي مهمي است.