Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811030-59746S3

Date of Document: 2003-01-20

دبيركل جبهه مشاركت: مخالفان مي خواهند بساط اصلاحات را برچينند گروه سياسي: دبيركل جبهه مشاركت ديروز در نخستين واكنش رسمي به افزايش فشارها عليه اين حزب عضو جبهه دوم خرداد از سوي جناح مقابل گفت: آنها تصور مي كنند اگر جبهه مشاركت را بزنند همه گروههاي اصلاح طلب ديگر و مردم حساب كار خود را خواهند كرد يا تسليم آنها مي شوند و يا اين كه خودشان بخاطر رعب و ترسي كه پيدا مي كنند بساط اصلاح طلبي را بدست خودشان جمع خواهند ولي من كرد چنين افكاري را باطل و واهي و اشتباه بزرگي مي دانم كه درحقيقت، به معناي پاك كردن صورت مسئله است و نه حل مسائلي كه امروز جامعه ما به آن گرفتار شده است. محمدرضا خاتمي در ادامه به دلايل حمله به جبهه مشاركت پرداخت و با بيان اين كه تقريبا تمامي حركتهايي كه تاكنون در ايران صورت گرفته، حركتهايي توده وار بوده است كه اين امر در نوع خود در زمان پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همه مسائل ملي كه بوجود مي آيد، امري پسنديده و مورد قبول همه ملتهاي دنيا است، افزود: اما عده اي از جناحهاي حكومت و گروههاي سياسي خاصي از ابتداي انقلاب تلاش كردند اداره داخلي حكومت و تنظيم سياستهاي آن را بر اساس همين حركتهاي توده وار انجام دهند. وي سپس تشكل پذيري، برخورداري از قوام تشكيلاتي، تئوري و برنامه داشتن خارج از چارچوب رسمي حكومت و توان سازماندهي مردم را از خصوصيات احزابي چون جبهه مشاركت عنوان كرد و افزود: اين ويژگي ها اختصاص به جبهه مشاركت ندارد و تشكلهاي دانشجويي، مطبوعات و احزاب و گروههاي مدني ديگر هم از چنين ويژگي هايي برخوردارند، كه آنها نيز هم اينك به نوعي مورد هجوم واقع مي شوند و اين تهاجم در روزهاي اخير به نهادهاي مدني غيردولتي نيز كشيده شده است. وي افزود: افرادي هستند كه مخالف هرگونه تشكل و نظم پذيري خارج از چارچوبهاي رسمي حكومتند و تلاش مي كنند مانع از اين تشكل پذيري جامعه شوند. وي افزود: اين افراد بقاي قدرت خود را در اين مي دانند كه جامعه شكل نپذيرد و تشكل پيدا نكند. محمدرضا خاتمي، دومين مسئله اي كه باعث حمله به جبهه مشاركت شده است را آن دانست كه اين حزب، حاضر نشده است در هيچگونه معامله اي در عرصه قدرت وارد شود. وي گفت: ما بر سر تحقق ايده هايمان حاضر به سازش به معناي نامطلوب آن و معامله كردن نيستيم. وي در مورد ديدگاه مشاركت درباره روابط خارجي ايران تصريح كرد: ما معتقد بوده و هستيم كه اين شيوه روابط خارجي ما، منافع ملي ايران را نه تنها تامين و تضمين نمي كند بلكه خدشه دار مي سازد و فرصتها را از دست ما مي گيرد. دبيركل جبهه مشاركت، يكي ديگر از وجوه مميزه اين حزب را متدين بودن و پاي بندي اعضاي آن به مسائل شرعي و اصول انقلاب دانست و اظهارداشت: افكار عمومي، جبهه مشاركت را بچه هاي متدين انقلاب اسلامي مي دانند و اين باعث شده مسائلي كه اين حزب مطرح مي كند از ديدگاه يك انقلابي مسلمان مطرح شود و تحمل چنين وضعي براي آنان (مخالفان ) خيلي سخت است. دبيركل جبهه مشاركت، اقبال نسبي مردم به اين گروه را از ديگر علل برخي مخالفتهاي سياسي با آن بيان كرد و اظهارداشت: در انتخابات مختلف گذشته، بنا به علل و عوامل مختلف، اقبال عمومي به جبهه مشاركت مشخص شده و همين امر، زدن جبهه مشاركت را در ديدگاه آقايان ( مخالفان ) در اولويت قرار داده است. خاتمي درباره ميزان دستيابي مخالفان به تحقق هدفشان در انحلال مشاركت از طريق افزايش فشارها گفت: اگر آنها فكر مي كنند اين فشارها باعث مي شودكه مشاركت از درون منحل شود، هرگز چنين امري محقق نخواهد شد. وي افزود: تجربه اي كه ما در طول دو ماه اخير داشتيم، اين بود كه دوستان جبهه مشاركت براي پيمودن راهي كه برگزيده اند مصمم تر، منسجم تر و همدل تر شده اند. وي در مورد پيامدهاي انحلال مشاركت از سوي مخالفان گفت: انحلال جبهه مشاركت كار آساني نيست كه كساني بخواهند آن را انجام دهند اما اگر آنان روزي چنين اشتباهي را مرتكب شوند، اين اشتباه به منزله اين است كه در درون حكومت جمهوري اسلامي تاب تحمل كوچكترين انتقاد و نظر ديگر حتي از سوي بچه هاي مسلمان اصلي انقلاب هم وجود ندارد. خاتمي درباره انجام اصلاحات در مواضع و ديدگاههاي جبهه مشاركت اظهارداشت: اين خيلي متكبرانه است كه يك جرياني بگويد من در درون خودم هيچ مشكلي ندارم و در نتيجه، نيازي به اصلاح نيست. همه ما نيازمند اصلاح هستيم چه در حوزه شخصي و چه در حوزه سياسي، اجتماعي و گروهي مان. وي افزود: ما همواره اعلام آمادگي كرده ايم كه با تعامل، گفت وگو، مذاكره و بحث بتوانيم به آن چيزي كه به نفع كشور است، برسيم و همه به آن گردن نهيم. خاتمي افزود: من اعلام مي كنم هر دوستي كه مي گويد جبهه مشاركت نيازمند اصلاح است، ما خود را از نصيحت و توصيه خير بي نياز نمي دانيم و حاضر هستيم به هر روشي كه او مي گويد بنشينيم، اشكالاتي را كه ما داريم به ما بگويند تا اگر آن اشكالات را وارد دانستيم، در يك روند طبيعي آن را برطرف سازيم.