Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811030-59742S3

Date of Document: 2003-01-20

پرنس آرمان گراي عرب گفت وگو پرنس عبدالله وليعهد عربستان رهبري با چهره آرام است در كشوري با ناآرامي فراوان. او به طور غيررسمي در هشت سال گذشته نقش مهمي در قانونگذاري و هدايت عربستان داشته و در واقع از زماني كه برادرش شاه فهد به علت سكته هاي پي درپي سلامتي اش را از دست داد زمامدار امور شده است. مردم به عبدالله لقب آرمانگرا داده و معتقدند كه تغييرات و اصلاحات كليد برتري او در كشوري خواهد بود كه هم اكنون با چالش هاي فراوان داخلي و معضلات بسيار در رابطه با آمريكا مواجه است. كايت كوريك مصاحبه اي با وي انجام داده كه آن را در اختيار ان بي سي نيوز قرار داده است. متني كه مي خوانيد چكيده اي از اين مصاحبه است. من اولين بار پرنس عبدالله را در يكي از ديدارهاي رسمي اش در جايي به نام آماگلس كه مردم هر هفته در آن گرد هم آمده و به سخنان و نظرات عبدالله درباره كشورش گوش فرا مي دهند، ديدم. در ديدار اخير پرنس عبدالله مردم را به وحدت، اجتناب از تفرقه دعوت كرده و گفت كه شكيبايي، تعقل، اعتدال و كلمات محبت آميز كمك خواهد كرد كه مردم گردهم جمع شده و با هم بمانند. او به عنوان پادشاه آينده خود را موظف مي داند كه به همه جاي عربستان سرزده و از آن اطلاع داشته باشد و دست ياري به مستمندان دراز كند. وي حتي براي اين كار غذاي خود را در تيمچه (كوي و كوچه ) ميان مردم مي خورد. او همچنين عاشق مسابقات اسبدواني است. وليعهد عربستان در اولين مصاحبه اش با تلويزيون آمريكايي تاكيد كرد مادامي كه روابط كشورش و آمريكا آشفته و متلاطم است او مستحكم و غيرقابل شكست خواهد بود. * بسياري از مردم عربستان واقعا ديدگاه منفي اي درباره آمريكا دارند. فقط شانزده درصد به آمريكا مثبت مي نگرند به نظر شما دليلش؟ چيست مهم ترين و اصلي ترين دلايل آن فلسطين و سياست ها و خط مشي آمريكا در قبال بحران اسرائيل _ فلسطين بوده و اين همواره موجب خشم مردم اين منطقه است. دومين دليلش تبليغات منفي برخي رسانه هاي آمريكايي عليه عربستان است كه در اين مدت به اختلاف ميان رياض و واشنگتن دامن زده است. به * نظر شما چه فوريت هايي در رويارويي مواضع اعراب و اسرائيل براي تغيير نگرش مردم عليه آمريكا وجود؟ دارد آمريكا كه به ظاهر بر پايه عدالت و مساوات پايه گذاري شده اكنون در اين مورد تضادي به وجود آورده كه بايد به آن پايان دهد. فلسطينيان فقط خواستار پيدا شدن راه حلي هستند آن هم راه حلي منصفانه. يعني * شما احساس مي كنيد خط مشي آمريكا در مورد فلسطين يك جانبه و طرفدار اسرائيل؟ است بله دقيقا. * از آن جايي كه 15 تا از 19 هواپيمارباي يازدهم سپتامبر اهل عربستان سعودي بودند مردم آمريكا تصور مي كنند كه اين سرزمين مهد تولد تروريسم است. دولت شما و اساسا خود شما چه تدابيري را براي جلوگيري از فعاليت هاي كساني مشابه آن پانزده نفر كه در نهايت به آمريكا حمله مي كردند اتخاذ خواهيد؟ كرد من معتقدم كه هيچ جامعه اي به صورت مطلق امن و آرام نيست. چنين شرايطي در هر كشور و جامعه و حتي در هر جنگي وجود دارد. اين افراد تمثيل گر جامعه و كشورشان نبودند. ايشان حتي نشان دهنده تفكر رايج جامعه شان نيز نبوده و نيستند. اما * چه جوابي مي توانيد به مردم آمريكا بدهيد تا آن ها اطمينان پيدا كنند كه جرقه فعاليت هاي تروريستي مانند يازدهم سپتامبر و حمله به آمريكا يا ديگر كشورها در عربستان سعودي برانگيخته؟ نمي شود قبل از هر چيز من پيشنهاد مي كنم كه مردم آمريكا قرآن و احكام اسلامي را مطالعه كنند. قرآن و احكام و سنن ما تروريسم را طرد كرده و در آن ها به زندگي با صلح و آرامش توصيه شده است. به همين دليل ما نيز بر همين معتقديم و دستورات دين را سرلوحه زندگي خود قرار داده و به آن عمل مي كنيم. * اما به هر حال بنيادگرايان در كشور شما نيز بر همين اساس در كشور شما فتواي جهاد عليه آمريكا مي دهند. وقتي به تورات، انجيل و قرآن نگاه مي كنيم در مي يابيم كه مردم در تمام آئين ها و مذاهب، برداشت ها و نگرش هاي مختلفي از احكام و دستورات ديني پيدا مي كنند اما اين اساسا انعكاس صحيح اين احكام نيست. * درباره جنگ عراق يا بهتر بگوييم جنگ احتمالي عراق، به اعتقاد شما در حالي كه آمريكا پايه هاي استقرار نيروهايش را مستحكم تر مي كند امكان يافتن راه حل صلح آميز وجود دارد يا؟ نه من در اين مورد احساس خاصي دارم كه شايد نتوانم به راحتي پاسخگو باشم يا توضيح دهم. من معتقدم كه هر مسئله اي در دنيا قابل حل است و شايد اگر عميق تر به اين موضوع نگاه كنيم مي توانيم در يابيم كه اگر با اتحاد و وحدت در زندگي مان كنار هم حركت كنيم مي توانيم مشكلات را حل كنيم و اميدوارم كه اين احساس من در مورد موضوع جنگ نيز چاره ساز باشد. * شما در كشورتان به عنوان يك اصلاح گر و آرمانگرا شناخته شده ايد. با چه مشكلاتي براي ايجاد توازن و اعتدال ميان نظرات و آرزوهايتان در راستاي برنامه هاي اصلاح و تغيير مواجه هستيد با توجه به اين كه بنيادگرايي در كشورتان در حال رشد؟ است احكام اسلامي ما احكامي آينده نگر است و اين دستورات به ما ياد مي دهد كه چگونه زندگي كنيم. مهم ترين مسئله اين است كه بتوانيم رابطه اي مناسب با اين احكام و زندگي مدرن پيدا كنيم. ان بي سي نيوز