Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811029-59726S9

Date of Document: 2003-01-19

درصد 20آتش نشاني در از آتش سوزي ها به موقع حاضر مي شود گروه شهري: در حال حاضر تنها در مورد 20 درصد حريق ها سازمان آتش نشاني مي تواند به موقع در محل حاضر شود. فريدون اسفندياري، مديرعامل سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري تهران با بيان اين مطلب به تهرانشهر گفت: زمان استاندارد براي رسيدن به محل حادثه 5 دقيقه است در حالي كه زمان حضور ما به محل حادثه درصد 80در موارد بيشتر از اين مدت است. وي علت اين امر را كمبود ايستگاه آتش نشاني عنوان كرد وگفت: براي رسيدن به زمان استاندارد نياز به 115 ايستگاه آتش نشاني است در حالي كه در حال حاضر تنها 40 ايستگاه اصلي و 14 ايستگاه فرعي در سطح شهر تهران است.