Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811029-59725S2

Date of Document: 2003-01-19

يادداشت سياسي سرزمين هاي اشغالي تداوم منازعات نادر كريمي جوني كمتر از سه هفته به برگزاري انتخابات مجلس رژيم صهيونيستي (كنست ) كه در آن رئيس حزب پيروز، دولت را تشكيل خواهد داد باقي مانده است و دو رقيب اصلي، يعني عمران متيزنا از حزب كارگر و آريل شارون از حزب ليكود در اين چند هفته مي بايد راي دهندگان اسرائيلي را به حمايت از خويش ترغيب نمايند. آريل شارون، رئيس دولت ائتلافي كنوني در حالي به برگزاري اين انتخابات زودهنگام تن داد كه طي ماه هاي اخير خروج چند عضو حزب افراطي شاس از دولت، اين كابينه ائتلافي را در آستانه سقوط و اسرائيل را در معرض بحران سياسي قرار داده بود و شارون براي جلوگيري از بروز چنين بحراني شرط حزب كارگر براي ائتلاف را پذيرفت و در ازاي حضور بنيامين نتانياهو در سمت وزير امور خارجه قبول كرد كه در اواسط فوريه (بهمن ماه آينده ) انتخابات زودهنگام كنست براي تشكيل دولتي جديد برگزار شود. البته برگزاري اين انتخابات، برخلاف آنچه كه پيش از اين از سوي رسانه هاي داخلي اسرائيل اظهار شده بود به نفع آريل شارون تمام نخواهد شد; در حالي كه نظرسنجي روزنامه معاريو در ماه گذشته نشان مي داد كه 78 درصد راي دهندگان آريل شارون و تنها 9 درصد عمران متيزنا را مرد موفق ميدان انتخابات مي دانند، آخرين نظرسنجي انجام شده، احتمال تعلق 30 كرسي از 120 كرسي مجلس اسرائيل را به ليكود مي دهد اين در حالي است كه همين نظرسنجي نشان مي دهد اصلي ترين رقيب ليكود _ حزب كارگر _ حداقل 22 كرسي از 120 كرسي مجلس صهيونيست ها را كسب خواهد كرد كه چنين نتايجي به معناي تجديد حكومت شكننده ائتلافي در اسرائيل خواهد بود. ناظران درباره كاهش محبوبيت حزب ليكود به افشاي سوءاستفاده /1 5 مالي ميليون دلاري عمدي شارون اشاره مي كنند و مي گويند كه عليرغم بيانيه حزب ليكود و اظهارات آريل شارون مبني بر اينكه مبلغ مورد بحث، وام جهت پرداخت به كمك دهندگان خارجي حزب ليكود بوده و جنجال صورت گرفته بر سر آن، شيطنت احزاب رقيب مي باشد، اين حزب نتوانسته اعتماد راي دهندگان اسرائيلي را جلب كند و بدين ترتيب طي هفته اخير تعداد كرسي هاي قابل پيش بيني براي ليكود با 25 درصد كاهش به 30 كرسي تقليل يافت. در اين شرايط راي كميته تبليغاتي انتخابات كنست مبتني بر لغو پوشش رسانه اي مصاحبه مطبوعاتي آريل شارون كه به دليل تخلف او در جريان سخنراني راديو _ تلويزيوني اش صورت گرفت، اوضاع را براي شارون و همكارانش بغرنج كرده است. در اين ميان تحولات داخلي سرزمين هاي اشغالي نيز بر محبوبيت شارون تاثير منفي داشته است. شهرك نشينان كه عملا به جاي كارگران فلسطيني و با هدف افزايش فشار اقتصادي بر خانواده هاي فلسطيني به كار گرفته شدند، اميدوار بودند كه در سياست هاي سركوبگرانه شارون كه به وسيله شائول موفاز وزير جنگ اين رژيم اجرا مي شد، امنيت را به شهرك نشينان و شهرك هاي يهودي نشين بازگرداند و نوعي آرامش نسبي بر فراز اين شهرك ها برقرار سازد به ويژه آنكه در تابستان امسال شارون با ادعاي اينكه تبعيد خانواده هاي مجريان عمليات هاي استشهادي به خارج از مرزهاي اسرائيل مي تواند از حجم عمليات هاي شهادت طلبانه بكاهد، ديوان عالي اسرائيل را به تصويب اين تبعيد وادار كرده بود و شهروندان صهيونيست انتظار داشتند كه اين موفقيت، چنانكه شارون تضمين كرده بود، به ويژه در شهرك هاي صهيونيست نشين ضريب امنيتي را ارتقا بخشد. در همين باره روزنامه فرانسوي ليبراسيون در گزارشي از سرزمين هاي اشغالي، كه در اوايل مهر ماه انتشار يافت با ذكر اين جمله آريل شارون كه صلح اسلو براي ما مرده است نوشت: شارون هيچ گاه به دنبال صلح نبوده است البته اين نظريه روزنامه ليبراسيون نيز چندان غيرواقعي نبوده است چنانكه در نظرسنجي اخير روزنامه معاريو 57 درصد از پرسش شوندگان شارون را در دستيابي به صلح موفق ارزيابي كردند و در مقابل تنها 35 درصد از اين افراد متيزنا را در دستيابي به صلح موفق خوانده بودند. پس از انتشار اين نتايج اگرچه عمران متيزنا به رغم انتقاد شارون، دعوت توني بلر براي سفر به انگلستان را پذيرفت و در يك موضع گيري تعجببرانگيز گفت كه در صورت پيروزي حزب كارگر، اين حزب روند صلح را بدون هيچ قيد و شرطي به پيش خواهد برد. او براي جذب آراي اعراب اسرائيلي، نامي كه دولت اسرائيل به راي دهندگان فلسطيني تبار مي دهد، نيز تصريح كرد چنانكه همين الان ياسر عرفات براي پيشبرد صلح با وي تماس بگيرد، او ( متيزنا ) ياسر عرفات را دست خالي نخواهد گذاشت اما روشن بود كه اين لفاظي ها، تكراري تر از آن بود كه فلسطيني ها و حتي شهروندان صهيونيست را به حمايت از حزب كارگر راغب در سازد عين حال پس از انفجارهاي اخير، اتحاديه اروپا به شدت از گروه هاي مبارز فلسطيني انتقاد كرد و كريس پاتن كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا در حمله به مبارزان فلسطيني گفت كه تروريست ها باعث پسرفت انديشه برپايي كشور مستقل فلسطيني مي شوند و با هر جنايت تكان دهنده، ضربه اي ديگر به اين انديشه وارد مي سازند. البته وقوع جنگ ديپلماتيك اخير ميان تل آويو و لندن و جنگ نظامي ميان شارون با بلر كه سرانجام شارون با ممنوع ساختن خروج شركت كنندگان فلسطيني از كشور (و حتي مسافرت در داخل مناطق فلسطيني ) عملا اجلاس لندن را ناكام گذارد، نشان داد كه ميان تل آويو و اروپا هم گرايي چنداني وجود ندارد. كارشناسان درباره اين تحولات مي گويند شارون اميدوار است كه منازعات فعلي، بحران حاضر در سرزمين هاي اشغالي و ناپايداري امنيتي شهرك هاي صهيونيست نشين را حداقل تا پايان انتخابات كنست حفظ كند و به حزب ليكود امكان دهد تا همانند انتخابات سال 2001 با استفاده از شعارهايي نظير ايجاد امنيت و سركوب تروريست ها، به پيروزي برسد. اما حتي پس از پيروزي حزب ليكود در انتخابات فوريه آينده نيز به نظر نمي رسد كه اوضاع داخلي سرزمين هاي اشغالي رو به بهبود گذارد. چه آنكه از يك سو تقريبا تمامي گروه هاي فلسطيني بر سر اخراج شهرك نشينان صهيونيست و ناامن ساختن شهرك هاي جديدالتاسيس به توافق رسيده اند و از سوي ديگر هيات حاكمه تل آويو اميدوار است كه با شروع جنگ عليه عراق اوضاع خاورميانه به نفع اسرائيل تغيير يابد و زمينه برگزاري كمپ ديويدي مجدد فراهم شود.