Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811029-59723S2

Date of Document: 2003-01-19

آفريقايي ها گرسنگي را ترجيح مي دهند بخش پاياني روز دوازدهم آگوست دو كاميون حامل غلات آمريكايي لوزاكا را به مقصد شانگومبو ترك گفت. هر دهكده در اين ناحيه كلبه هايي كوچك را براي نگاهداري كمك هايي كه انتظارش را مي كشيدند، آماده كرده بود اما اين كمك ها هيچ گاه از راه نرسيد. موسسه خدمات اضطراري Relief Catholic كه يك نهاد كمك رسان غيردولتي و عامل تكميل كننده تلاش هاي برنامه جهاني غذا در منطقه است دستورات جديد را از طريق بي سيم دريافت داشت. به يكي از كاميون ها دستور داده شده بود به پايتخت ديگري بازگردد كه حامل چند صد كيسه غلات بود محموله گرانبهاي خود را در يك انبار نامناسب تخليه كرد. انبار مهر و موم شد و دو نفر به محافظت از آن گماشته شده و به آنها دستور داده شد از توزيع غلات موجود در انبار موكدا خودداري كنند. روستاييان در برابر اين انبار تجمع كردند و كيسه هايي را كه به درون انبار منتقل مي شدند مي نگريستند و سرهايشان را به علامت تاسف تكان مي دادند. بخشدار اين منطقه كه از شرايط به وجود آمده احساس سردرگمي مي كرد شخصا به مونگو مركز بخش رفت تا ببيند چه حوادثي در راه است. يك هفته بعد او از مونگو بازگشت و با اراده اي راسخ گفت كه غلات اصلاح شده نبايد مورد استفاده قرار گيرند هرچند كه هنوز اطلاعات چنداني در مورد دلايل اين تصميم گيري نداشت. هامنوكاتوموا مديريت انبارهاي دولتي سنانگا را به عهده دارد. او مسئوليت انباري را برعهده دارد كه تا سقف مملو از كيسه هاي غله اهدايي آمريكا است. اگر گوش هايش را نزديكي كيسه ها نگاه دارد صداي جيرجيري را مي شنود. اين جيرجيرك ها هستند كه ذرت هاي ارسال شده را مي خورند. او مي گويد: از زماني كه اعلام شده اين غلات براي استفاده انساني مناسب نيستند محموله ارسالي در اينجا نگاهداري شده است و مي افزايد: شايد دستور داده شود محموله باقي مانده را بين آوارگان توزيع كنيم. حدود 130 هزار آواره آنگولايي و كنگويي كه در اردوگاه هاي آوارگان زامبيا اقامت دارند از محصولات كشاورزي اصلاح شده استفاده مي كنند. كوتوموا مي گويد: هنگامي كه بوميان به من مراجعه مي كنند و از گرسنگي به من شكايت مي كنند من به آنها مي گويم اين غذايي كه مناسب شما باشد نيست. اين غلات مناسب آنگولايي ها است. ريچارد انكوما مسئول هماهنگ كننده كميته دريافت غذاي شانگومبو مي گويد: اين ماجرايي عجيب است. نمي دانم آنچه حادث شده چه معنايي يكي دارد مي آيد دستوراتي صادر مي كند و ديگري از راه مي رسد و دستوراتي متفاوت مي دهد. او مي گويد گهگاهي آنچنان تحت تاثير شرايط نابسامان زندگي مردم قرار مي گيرد كه تصميم مي گيرد درهاي انبار را بگشايد و به مردم اجازه دهد مواد غذايي موجود را به يغما برند: واقعا از وضعيت اينان احساس تاثر و تاسف مي كنم. در ماه به آگوست روستاييان مومبا در 45 كيلومتري غرب لوزاكا به يك انبار غلات حمله كردند و پانصد كيسه از غلات اصلاح شده موجود در انبار را با خود بردند. زامبيا تنها كشور در بين كشورهاي آفريقايي رويارو با قحطي است كه بلافاصله كمك هاي غذايي ارسال شده را رد مي كند اما زيمبابوه، مالاوي، لوتر و موزامبيك هرچند در مورد اين محموله ها ابراز نگراني مي كنند اما نهايتا وقتي اين كمك ها را مي پذيرند آن را به اين شرط بين گرسنگان توزيع مي كنند كه قبل از توزيع آسياب شده و به آرد تبديل شود تا مانع از كشت اين دانه ها توسط مردم و گرده افشاني آنها شوند. زندگي با دستان خالي برنامه جهاني غذا كه به مقامات زامبيا و ساير كشورهاي منطقه اطمينان داده است غلات اصلاح شده ايمن هستند و در صورت مصرف مشكلي ايجاد نمي كنند بر اين موضع خود پافشاري مي كند و به همين جهت به هيچ كشوري براي پذيرش كمك هاي غذايي فشار وارد نمي آورد و در مقابل تمامي تلاش خود را به كار مي گيرد تا خلاء كمبود غذا را از منابع ديگري به جز كمك هاي آمريكا تامين كنند اما اين كار آساني نيست. جراردون ديك مدير منطقه اي برنامه جهاني غذا در مالاوي مي گويد: اين حق هر دولتي است كه از پذيرش كمك هاي غذايي اجتناب كند اما متاسفانه براي ما مقدور نيست كمك هاي رد شده را سريعا و به طور كامل با منابع ديگر جايگزين كنيم. حدود هفتاد درصد كمك هاي غذايي توسط آمريكا تامين مي شود. با افزايش بحران غذايي در اتيوپي و اريتره و اينكه تنها 37 درصد ساكنان جنوب آفريقا مي توانند غذاي مورد نياز خود را تهيه كنند يافتن منابع جديد براي تامين غذاي مورد نياز منطقه كار آساني نيست. در حومه منطقه شانگومبو دهكده كوچكي قرار دارد كه ناتاكوما ناميده مي شود. كميته غذاي منطقه اي كه گزارشاتي مبني بر در راه بودن كمك هاي غذايي دريافت داشته بود يك كلبه براي نگاهداري از محموله ها ساخت. اين روزها هاپرفيبان هماهنگ كننده كميته غذا ناچار است بيرون اين كلبه به نگاهباني بايستد و چشمان از حدقه درآمده گرسنگان را كه او را نظاره مي كنند تحمل كند. هر روز افراد مسن، بيماران و درماندگان به اين نقطه مي آيند تا ببينند آيا عاقبت كمك ها از راه رسيده است. آنان هر روز به اين محل مي آيند و تلاش مي كنند با آخرين رمق هاي خود مگس ها و پشه ها را از اطراف چشمان و دهان خود دور كنند. دست هايشان را بالاي سر مي گيرند تا از تابش سوزاننده خورشيد در امان بمانند و عاقبت بي هيچ نتيجه اي به خانه باز مي گردند. فيبان مي گويد: مشكل سم موجود در غلات اصلاح شده است. اين غلات عمر انسان را كوتاه مي كند. حاضر نيستيم هيچ گاه از آنها بخوريم چرا كه اين به منزله مردن خواهد بود.