Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811029-59720S5

Date of Document: 2003-01-19

غني نژاد: اوراق مشاركت را بانكها مي خرند، نه مردم انتشار اوراق قرضه در كشور منع قانوني بنابراين دارد، دولت اقدام به انتشار اوراق مشاركت مي كند، در صورتي كه اين اوراق نقش همان اوراق قرضه را ايفا مي كنند. دكتر موسي غني نژاد، عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري ايسنا افزود: انتشار اوراق قرضه ارزي و وارد شدن كشور ايران بعد از گذشت سالها به بازارهاي پولي بين المللي اقدام مثبتي است و اين امر باعث مطرح شدن اقتصاد ايران در بازارهاي بين المللي مي شود. وي در ادامه با بيان اينكه اوراق مشاركت در ايران جايگزين اوراق قرضه افزود است: بهره، نرخ اوراق قرضه ارزي كشور ايران در حدود هفت هشت درصد است كه در مقايسه با نرخ ساير كشورهاي پيشرفته مقداري بالاتر است. غني نژاد ادامه داد: در كشورهاي پيشرفته بانكها و بنگاههاي اقتصادي مشتري محورند، در حالي كه اين انتظار در كشور ما بيهوده است. متاسفانه بيشتر اوراق مشاركتي كه به وسيله دولت در ايران منتشر مي شود، به وسيله ساير بانكها خريداري مي شوند و مردم نقش كمتري را در اين امر دارند. عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت در ادامه افزود: انتشار اوراق مشاركت به وسيله دولت براي تامين نيازهاي مالي خود به مراتب بهتر از استقراض از سيستم بانكي كشور است، به دليل اينكه استقراض از سيستم بانكي باعث افزايش تورم مي شود. او تاكيد كرد: اگر نظام بانكي درست پس اندازهاي مردم را جذب كند و از آن طريق به شكل كارشناسي به متقاضيان، وام اختصاص دهد، اين امر براي رونق فعاليتهاي اقتصادي ضروري است. غني نژاد خاطرنشان ساخت: بزرگترين مشكل ساختار نظام بانكي كشور دولتي بودن آن است و اين امر باعث عملكرد ضعيف آن مي شود. بانكها از نظر اقتصادي يك بنگاه محسوب مي شوند، بنابراين بانكها بايد با منطق اقتصادي اداره شوند.