Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59709S6

Date of Document: 2003-01-18

با مردم براي پيشگيري از سوانح راه آهن در مورد سوانح راه آهن، از جمله حادثه اخير ايستگاه آپرين، دو نكته را يادآوري مي نمايد: - 1 نسبت به نصب چراغ هاي راهنمايي و سيستم ارتباطات روزآمد در اين ايستگاه اقدام شود. - 2 در لوكوموتيوراني با توجه به سختي كار و زيان آور بودن آن ميانگين سني افراد توجه شود و حتي الامكان بازنشستگان به اين كار گمارده نشوند. نام محفوظ چاره انديشي شود باتوجه به اينكه مراجعان به دادگاهها الزاما بايد وكيل به همراه داشته باشند، پرسش اين است كه اگر فردي، هزينه كافي براي معرفي وكيل نداشته باشد، چكار بايد كند، بهتر است، براي اين قبيل مراجعان چاره انديشي شود. عباس غفارزاده - تهران مشكلات رو به رشد در تهران و كرج يكي از پيامدهاي سوء و نگران كننده توسعه بي رويه شهرها و در نتيجه مهاجرت هاي گسترده روستائيان به اين شهرها، برهم خوردن توازن زندگي، بروز اختلاف طبقاتي شديد و ناهنجاري هاي گوناگون است كه در تهران و كرج رو به افزايش مي باشد. بايد با احياي صنايع دستي و ايجاد مشاغل سازگارتر با توان و محيط روستا و قانونمندكردن توسعه شهرها، با اين بحران مقابله كرد. سهرابي - كرج