Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59707S3

Date of Document: 2003-01-18

حاشيه علم ناتواني * در شيردهي پژوهشگران دريافته اند مادراني كه در شيردهي به نوزادانشان مشكل دارند حامل يك ژن معيوب هستند. آزمايش هاي انجام شده روي موش ها نشان مي دهد كه براي ترشح شير يك ژن خاص لازم است. اين كشف مي تواند مبناي ژنتيكي براي مشكلات شيردهي كه در 5 درصد از زنان وجود دارد پژوهشگران باشد موفق به كشف ژني به نام XOR شده اند كه براي ترشح شير در موش ها ضروري است. اين ژن تقريبا در تمام سلول هاي بدن موش وجود دارد و باعث توليد پروتئيني مي شود كه در فرآيند سوخت و ساز، كه براي ادامه حيات سلول ها ضروري است، مورد نياز است. در اواخر دوران بارداري مقادير بالاي اين ژن شروع به ظهور در بافت سينه مي كند. پژوهشگران از طريق مهندسي ژنتيك، موش هايي پرورش دادند كه حامل يك يا دو نسخه از اين ژن معيوب بود. موش هايي كه داراي دو نسخه از ژن معيوب بودند در سن 6 هفتگي مردند اما موش هايي كه يك نسخه از ژن معيوب را داشتند ظاهري طبيعي داشتند وليكن تمامي نوزادان آنها در اثر گرسنگي و ناتواني مادر در تغذيه آنها پس از 12 روز مردند. بنابراين نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي داد كه پروتئين XOR براي آنكه موش هاي ماده بتوانند چربي درون شير را ترشح كرده و نوزادانشان را تغذيه كنند، ضروري است. ژن هاي * ناهنجار تحقيقات دانشمندان سنگاپوري برروي مگس سركه به پيشرفت مهمي در شناسايي ژن ها و پروتئين هاي مهمي كه براي رشد طبيعي مغز لازم است، منجر شده است. پژوهشگران موسسه زيست شناسي سلولي و مولكولي با ايجاد هزاران نوع مختلف مگس جهش يافته و غربال گري ناهنجاري ها در اين موجودات كوچك، نحوه رشد و تغيير سلول هاي عصبي را مشاهده كردند. پژوهشگران بيش از 100 سال است كه از اين موجودات براي مشاهده وظايف اصلي كه در همه حيوانات مشترك است همانند نحوه شكل گيري يافته هاي عصبي و نقش ژن ها استفاده مي كنند. اين دانشمندان به سرپرستي شيائوهانگ با به وجود آوردن مگس هاي جهش يافته (از طريق انتقال ژن هاي معيوب به اين حشرات ) اقدام به جداسازي ژن هاي مسئول رشد سيستم عصبي در اين حشره كردند. اين محققان در طرح ديگري توانستند ژن هايي ضروري براي رشد سلول هاي بنيادي عصبي طبيعي را شناسايي كنند. با اين كشف، سرنخ هايي در مورد نحوه فعال كردن سلول هاي بنيادي عصبي و كمك به رشد آنها فراهم شد است. * پيشگيري از مرگ سلولي پژوهشگران ژاپني با استفاده از فناوري ژني موفق به پرورش پروتئيني شده اند كه مي تواند از مرگ سلولي پيشگيري كند. آنها در بررسي هاي خود بخشي از ژن هاي پروتئين BCIX را كه پروتئين پيشگيري از خودكشي سلولي است، تغيير داده و يك پروتئين مصنوعي با نام FNK پرورش دادند. آنها طي آزمايشي پس از تزريق يك نوع داروي تشديد خودكشي سلول به يك موش، اقدام به وارد كردن پروتئين پرورشي FNK به بدن اين موش كردند. نتايج حاصل از اين آزمايش حاكي از آن بود كه ميزان خودكشي سلول هاي اين موش نسبت به وضعيت طبيعي به يك بيستم كاهش يافت. علاوه بر اين نتيجه يك آزمايش ديگر نشان داده است كه اين پروتئين پرورشي در جلوگيري از نابودي و قتل سلول ها نيز مي تواند نقش موثري ايفا كند. پژوهشگران در اين رابطه اقدام به تركيب پروتئين FNK با پروتئين هاي ويروس ايدز كرده و سپس تركيب حاصله را به موش مبتلا به ايدز تزريق كردند. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي داد كه پس از تزريق تركيب حاصله، از مرگ سلول هاي كبد اين موش جلوگيري شده است. نماتودهاي * سودمند توانايي كرم ها در تبديل چربي هاي بالقوه مضر به چربي هاي مفيد، مي تواند در كاهش بيماري هاي قلبي و سكته در انسان كاربرد پيدا كند. كرم هاي نماتود برخلاف جثه بسيار كوچكشان ظاهرا در مهار اسيدهاي چرب امگاكه 6 در انسداد سرخرگ ها نقش دارند بهتر از انسان عمل مي كنند. اين كرم ها به طور طبيعي اسيدهاي چرب امگارا 6 به اسيدهاي چرب امگا - تبديل 3 مي كنند كه اين خود باعث كاهش التهاب در عروق خوني مي شود و به پيشگيري از انسداد عروق كمك مي كند. دانشمندان دريافته اند كه يك ماده شيميايي خاص كه اين كرم مي سازد ظاهرا نقش مفيدي بر روي سلول هاي انساني موجود در لوله آزمايش دارد. پژوهشگران معتقدند افزودن ماده شيميايي توليد شده توسط كرم نماتود كه چربي - نام 1 گرفته است به سلول هاي اندوتليال انساني، ميزان گلبول هاي سفيد خون چسبيده به آنها را به نصف كاهش مي دهد. در واقع اين ماده اسيدهاي چرب بالقوه مضر امگا - را 6 درون اين سلول ها به اسيدهاي چرب امگا - تبديل 3 مي كند. علاوه بر اين اين ماده شيميايي مي تواند با كاهش التهاب، به محافظت از سرخرگ هاي بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار مي گيرند، كمك كند.