Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59706S2

Date of Document: 2003-01-18

اسناد مفقوده چرا عراق مجهز به سلاح هاي كشتار جمعي شد دكتر كاظم *موسوي علت ربوده شدن گزارش رسمي عراق و فريبكاري هاي دولت آمريكا پنهان ساختن نام شركت هايي بود كه با عراق همكاري كرده يا اين كشور را مجهز به سلاح هاي كشتار جمعي ساخته اند قطعنامه 1441 مصوب شوراي امنيت براساس بند هفتم ميثاق سازمان ملل متحد و بر حسب بندها و تاريخ هاي آن، مقرر مي كرد كه گروه بازرسان وارد عراق شده و مطابق با قوانين اعلام نشده اش تحقيق كنند و پرونده هاي مربوط به سلاح و تجهيزاتي كه عراق در ساخت سلاح هاي كشتار جمعي از آن استفاده مي كرد يا درصدد توسعه آن ها بود به ويژه نام دانشمنداني كه در ساخت اينگونه سلاح ها با عراق همكاري كرده يا در گروه هاي بسته آزمايشگاه ها يا بازتوليد آن ها سهمي داشتند را ارائه دهند. اما چيزي كه اعلام نشده بود، هدف آمريكا بود كه انتظارش را مي كشيد و بعدها بخشي از آن با ربودن پرونده اي كه عراق تقديم سازمان ملل متحد كرد اين برملاگشت مطلب را در همان زمان روزنامه اينديپندنت بريتانيا فاش ساخت و گفت كه هدف آمريكا جداسازي عناصر اصلي و تحويل دادن بقيه اين پرونده به اعضاي شوراي امنيت بوده است. آمريكا اين كار را مطابق با اهدافي كه در سر دارد و هدفي كه اساسا از اين قطعنامه و نحوه برخورد با بندهاي آن داشت انجام داد. توضيحات و تفسيرهاي دولت بريتانيا كه به خاطر وضعيت و ساختارش حامي آمريكا است اين نكته را بيشتر آشكار كرد. حتي نشانه هاي ديگري يافت شد كه از اين ها هم فراتر مي رفت. به خصوص حمله اي كه به رئيس گروه بازرسان هانس بليكس شد به ويژه پس از آنكه نارضايتي خود را از اين همكاري و نحوه اجراي قطعنامه ابراز داشت و يا اظهارات نمايندگان دولت آمريكا در محكوم كردن پرونده ارسالي و اين كه اين پرونده خالي از نكته هاي تازه اي است و نقض هاي زيادي دارد و يا اين كه با اطلاعات ارائه شده از سوي دستگاه هاي اطلاعاتي صهيونيستي و هم پيمانان آن در دولت آمريكا سازگاري ندارد. اين ها همه نشان داد كه هدف چيزي فراتر از كارهايي است كه گروه بازرسي در حال انجام آن است. بعدها فشارهاي تازه براي خروج دانشمندان عراقي و انتقال آن ها با خانواده و كار و وطنشان به كارخانه و تبعيدگاه هاي آمريكا به منظور تحقيق و خواستن اطلاعات بيشتر در رابطه با برنامه هاي مخفي عراق اثبات كرد كه اين قطعنامه به طرز آشكاري نقض شده است. پاسخ رئيس گروه نيز مبني بر اين كه ماموريت آن ها واضح است و آن ها گروه يا باند قاچاق شهروندان نيستند، در همين رابطه بود. نكته جالب توجه مشاركت گروهي از مخالفين دولت عراق در نقد سازمان ملل متحد و گروه تحقيق آن بود كه چرا به پيام هاي اطلاعاتي آن ها توجه نشده و يا اين كه اجازه ندادند تا با امكانات خود و دوستان مخفي اي كه دارند با اين گروه همكاري كنند. همچنين روشن شد كه علت ربودن گزارش رسمي عراق پنهان ساختن نام شركت هايي بوده است كه با عراق همكاري كرده يا اين كشور را مجهز به سلاح هاي كشتار جمعي ساخته اند و بنابراين از اسرار توليد و يا امكان استفاده از آن ها مطلع اند. اما در اين باره كسي چيزي نگفت حال آنكه از چشم ناظران بين المللي نبايد پنهان باشد. پيش از پايان سال گذشته و شروع سال جديد در ايالات متحده اسنادي منتشر شد كه مربوط به دهه هاي هشتاد قرن گذشته بود. بعضي از اين اسناد بر ملا كرد كه چگونه دولت ريگان و بوش پدر عراق را به انواع سلاح هاي كشتار جمعي كه امروز آمريكا آن ها را حرام مي داند، مجهز ساختند. آيا تمام عمليات بازرسي از مدت ها پيش براي همين منظور طراحي نشده؟ بود به هر حال آمريكا به خصوص با فروپاشي دشمن نخست خود و امتداد سلطه اش بر اركان جهان و يكه تازي اش در اداره سياست جهاني به هدف خود رسيده است. در اين اسناد و گزارش ها، اطلاعاتي بود مربوط به موافقت آمريكا با مجهز ساختن عراق به سلاح هاي شيميايي و ميكروبي و حتي غيره در آن ها آمده بود كه دونالد رامسفلد، وزير جنگ كنوني آمريكا مشخصا در تاريخ بيستم دسامبر سال 1983 به عراق سفر كرد تا به اين كشور اعلام كند كه ايالات متحده حاضر است روابط ديپلماتيك خود را با عراق به طور كامل برقرار كند و هر چه را عراق در جنگ با ايران نياز دارد، در اختيارش بگذارد. همچنين اطلاعات ديگري افشا شد كه نشان مي داد آمريكا، عراق را مجهز به مواد شيميايي كشنده اي كرده است كه كاربردهاي نظامي دارد يا ويروس هاي بيولوژيكي كه از جمله آن ها بايد از ويروس سياه زخم نام برد. اين اسناد نقش خطرناك آمريكا در منطقه را نشان مي دهد. اين اسناد همچنين دلايل قانوني براي محاكمه كردن آمريكا و يا محكوميت قانوني و اخلاقي اين كشور به خاطر نقض ميثاق سازمان ملل متحد و مشاركت عملي اش در جنگ هاي منطقه و آمادگي اش براي تداوم تهديد صلح اثبات منطقه و جهان و اخلال در صلح و امنيت بين المللي را در اختيار مي گذارد. از طرف ديگر باعث مي شود تا توجه ملت ها به عواقب خطرناك دخالت آمريكا و پيامدهاي خسارت بارش در حق ملت ها و كشورها جلب شود. اسناد منتشر شده گذشته آمريكا را كه چندان فاصله اي با حال آن ندارد نشان مي داد و خطري را كه متوجه جهان عربي و اسلامي بود گوشزد مي كرد و آينده اي را كه آمريكا و صهيونيسم براي اين كشورها مي خواهند، به تصوير البته مي كشيد راز سفر رامسفلد در دهه هشتاد تنها يك نمونه نيست چون افرادي نظير او و يا هيات هايي مشابه هيات همراه او پيوسته در حال رفت وآمد هستند و در پايگاه هاي نظامي _ دريايي زميني و هوايي _ آمريكا كه در تمام كشورهاي اسلامي نمونه هاي متعددي را از آن مي توان پيدا كرد. نكته قابل توجه اين كه جز وزرا و گروه هاي مربوط به وزارتخانه هاي جنگ و سياست خارجي و خزانه داري، وزير ديگري به اين كشورها سفر نمي كند. چون به ندرت شنيده مي شود كه مثلا وزير صنعت يا كشاورزي يا فرهنگ آمريكا به اين كشورها سفر كند. در واقع همكاري آمريكا با اين كشورها، تنها از طريق نهادهاي جنگي و تسليحاتي و پايگاه ها و ائتلاف ها و معاهدات و غارت ثروت ها به طور آشكار يا پنهان صورت مي گرفته است. نيمه سال گذشته اسكات ريتر رئيس گروه سابق بازرسان كه سال 1998 استعفا داد و متهم شده بود با سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل همكاري مستقيم داشته است، در يك نوار كه به طور مستند براي خود ضبط كرده گفته بود: دولت آمريكا عمدا قصد دارد معيارهاي جديدي را براي خلع سلاح وضع كند تا طبق آن بتواند تحريم هاي عراق را موجه جلوه دهد. اين دولت تمايل داشت به طوري عامدانه عراق را به نحوي تحريك كند كه به يك مقابله رودررو كشيده شود و فرصت تداوم بمباران اين كشور را داشته باشد. ريتر تاكيد كرد كه به ميزان 98 درصد از خلع سلاح عراق انجام شد و عراق امكان بازتوليد اين سلاح ها را براي تهديد كردن همسايگانش ندارد. در آن زمان هم عراق با عمليات بازرسي همكاري زيادي داشت اما اين آمريكا و بريتانيا بودند كه حوادثي را براي خروج بازرسان ترتيب داده و با متوقف كردن عمليات بازرسي دست به بمباران عراق وي زدند در فيلم مستند خود بر ملا ساخته بود كه رئيس كميته بازرسان، ريچارد باتلر، روزي به او گفته بود: بازرسان بايد عراق را براي مواجهه تحريك كنند. گرچه اين حرف ها تازه نيست اما تكرار آن ها مفيد خواهد بود تا بتوان تحولات بعدي را تا صدور قطعنامه 1441 مقايسه كرد كه در واقع نقطه پاياني است بر آنچه نسبت به عراق و منطقه انتظار مي رود. اين حوادث با اسنادي كه در واشنگتن منتشر شد تصويري روشن از سياست آمريكا را ارائه همچنين مي دهد نشان مي دهد كه مطابق با اين اسناد چه كشوري بايد در برابر يك دادگاه بين المللي و قانون جهاني يا تاريخ محاكمه شود و استراتژي اين كشور طرح نمايش در منطقه و جهان مورد بررسي قرار گيرد. كساني كه در گذشته عراق را مجهز به سلاح هاي كشتار جمعي كرده و امروزه خواستار رهايي از آن هستند، خود بهتر مي دانند كه اين سلاح ها را در كجا و با چه ميزان و مقداري توليد و دليل آن ها براي ارائه چنين تسليحاتي به عراق چه بوده است. اين اعمال همه در روند تخريب و نابودي اين كشور [عراق ] است. اكنون اين سوال را مي توان پرسيد كه چرا عراق را به خاطر جنگ هاي گذشته و آينده محاكمه نمي كنند كه مجازات شديدتري را نسبت به اين قطعنامه در بر خواهد؟ داشت خطرهاي پيچيده و زيادي در كمين است. شايد سلاح جديدي باشد كه مي خواهند (علاوه بر اهداف ديگري كه براي همگان روشن است ) آن را آزمايش شايد كنند كه نه... قطعا! پي نوشت: نويسنده * عرب مقيم لندن الراي