Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59697S4

Date of Document: 2003-01-18

باقي ماندن كودكان كار خياباني درخانواده ها طول نمي كشد پس از تحويل 24 ساعت بيشتر گروه اجتماعي: كارشناس دفتر امور آسيبديدگان اجتماعي بهزيستي با رد اثربخشي جمع آوري كودكان كار خياباني گفت: اين راهكار غيركارآمد و غيرمنطقي و شعار بچه ها نبايد كار كنند مشكلي را حل نكرده است. دكتر وامقي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران افزود: اين كودكان پس از تحويل به خانواده ها به دليل نبود منبع درآمدي براي والدين ظرف 24 ساعت به خيابانها برگشتند. وي در خصوص وضعيت كودكان كار خياباني و مشكلات آنها، اظهار داشت: در ايران و كشورهايي چون هندوستان، پاكستان، اندونزي، فيليپين و كشورهاي آمريكاي جنوبي و آسياي جنوبشرقي تعداد زيادي از كودكان براي تامين معاش خانواده در خيابان ها، كارگاه ها، زمينهاي كشاورزي و منازل ديگران كارهاي سنگين و سخت انجام مي دهند. به گفته وي امروزه بدترين نوع مشاغل براي كودكان از نظر جسمي، كار در معادن; كارخانه هاي شيشه سازي، كار با فلزات و از اين قبيل است. اين آسيبشناس اجتماعي، كار كودك در خيابانها را شايع ترين نوع اشتغال كودكان در ايران و بويژه شهرهاي بزرگ دانست و افزود: در ابتدا تمام مسئولان و نهادهاي مرتبط با كودكان پراكنده در سطح شهر را كودكان خياباني فاقد خانواده يا بزهكار عنوان مي كردند; اما به تدريج متوجه شدند كه 80 درصد اين افراد كودكان كار داراي خانواده هستند كه براي تامين معاش خود و والدين شان به خيابانها روي آورده و به شغل هاي متعدد دستفروشي مبادرت مي ورزند. وي تصريح كرد: اكثر كودكان كار خياباني شهرستانها بر خلاف تهران هنگام كار در خيابانها از حمايت خانواده يا برادر بزرگتر برخوردارند و بدون سرپرست خود وارد خيابان نمي شوند. ولي كودكان كار خياباني در تهران كمتر از حمايت هاي خانوادگي برخوردار بوده و بيشتر در معرض آسيب قرار دارند. كارشناس دفتر امور آسيبديدگان اجتماعي بهزيستي ويژگي خانواده هاي كودكان كار را پايين بودن سطح سواد يا بي سوادي والدين، ضعف و نياز مالي، آشفتگي و نابساماني فضاي داخل خانواده و روابط نامطلوب اعضا با يكديگر دانست و خاطر نشان كرد: كودكان كار خياباني به خاطر محروميت از تحصيل و آموزش مهارتها و تربيت، در آينده نيز فقط بايد به مشاغل ساده اي چون پادويي، كفاشي، دست فروشي و... مشغول شوند. دكتر وامقي با اذعان به اين نكته كه اين كودكان از 5 تا 18 سال و به طور متوسط بين 11 - سال 12 دارند تصريح كرد: اكثر اين كودكان از مشكلات و بيماريهاي جسمي و سوء تغذيه رنج مي برند و به خاطر حضور ساعت هاي متوالي در خيابان ها و استعمال دود اگزوز خودروها وآلودگي هوا دچار بيماريهاي تنفسي و ريوي مي شوند.