Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59695S3

Date of Document: 2003-01-18

حاشيه ادبيات يلدايي * ديگر جايزه يلدا برندگان خود را اعلام كرد و اولين دوره خود را پشت سر گذاشت. در ماه آينده جايزه يلدا فراخوان بررسي آثار سال 81 را آغاز خواهد كرد و اين فراخوان تا آخر تير مهلت دارد. جايزه يلدا و ديگر جوايز ادبي در رشد و توسعه داستان نقش مهمي با دارند محمد قاسم زاده نويسنده و دبير جايزه ادبي يلدا گفت وگويي انجام داديم كه مي خوانيد: *** با توجه به اعلام برندگان جايزه يلدا، اين طور به نظر مي رسد كه شما بيشتر نگاهي به آثاري كه در سال هاي پيش منتشر شده اند و همچنين از نظر كيفي نگاهي به روند روبه رشد ادبيات ايران در سه سال داشته ايد. فكر مي كنيد در اين زمينه موفق؟ بوده ايد بحث موفقيت و عدم موفقيت مطرح نيست. حتي گردانندگان نوبل هم نمي توانند مدعي موفقيت باشند. بحث بر سر طرح يك سليقه در كنار سلايق گوناگون است. ما بايد بياموزيم كه با نگاه هاي متفاوت در كنار هم زندگي كنيم كه البته امر مشكلي است چرا كه در جامعه همه چيز بر ضد اين امر عمل جايزه مي كند يلدا نوعي نگاه به ادبيات دارد. همان طور كه جايزه مهرگان، بنياد گلشيري و منتقدان مطبوعات هم نگاه خاص خودشان را دارند. در ادامه راه است كه مي توان به موفقيت ها و ناكامي هايي دست يافت. فقط اين را بگويم كه ما پرتوان آمده ايم و سعي داريم كه اين جايزه مستمر و پرجلوه باشد. از هم اكنون هم سعي داريم كه برندگان اين جايزه را در سطح بين المللي مطرح كنيم. البته نه در بين ايرانيان مقيم كشورهاي ديگر، بلكه بين آژانس هاي ادبي خارجي و در ناشرين عين حال ما در فراخوان سه سال 1380 - را 1378 درج كرده بوديم كه آثار بايد در اين سه سال چاپ اول شده باشند. هيات داوران اين جايزه چه كساني بودند و معيار گزينش آثار برتر توسط ايشان چه بوده؟ است هيات داوران عبارت بودند از آقايان جواد مجابي، حسن ميرعابديني و من. در سنجش ادبي هم كه نمي توان به معيارهاي صددرصد و غيرقابل انعطاف دست يافت. هيات داوران بيشتر به اين امر توجه داشت كه آثاري را برگزيند كه به سطح مقبولي از خلاقيت، طرح نگاهي تازه، زبان استوار و محكمي در ساخت داستان رسيده البته باشند در يك مسابقه داوران نمي توانند از قبل متر و ميزاني قرار دهند. بلكه مقايسه آثار با يكديگر، برترين ها را معين مي كند. با توجه به اين كه جايزه يلدا واپسين جايزه اي بود كه در اين سال براي آثار برتر ادبي اختصاص داده شد، فكر مي كنيد اين جايزه نتيجه و دستاورد بهتري در قياس با ساير جوايز ادبي و گزينش برترين آثار داستاني اين سه ساله داشته؟ است پاييز تقريبا به فصل فستيوال داستاني در ايران تبديل شده است و اين اتفاق خجسته و مباركي است. ما هم كه بنا داريم جايزه را در آخرين روز اين فصل بدهيم، يعني شب يلدا. اما ما به فكر قياس كار خودمان با ديگران نيستيم. ما به راه خودمان مي رويم، چرا كه فكر مي كنيم راه درستي است. اگر روزي به غلط بودنش پي برديم، مطمئن باشيد كه زود از آن برمي گرديم. اين قياس ها اگر مطرح شود استقلال هيات داوران را از بين مثلا مي برد اين كه من فكر كنم چون بنياد گلشيري يا مهرگان اين طور كرده، چرا ما نكرديم، يا شايد اشتباه كرده ايم، اين ها دست و پاي آدم را مي بندد. بايد فكر كني چه چيزي درست است و به همان هم عمل كني. من فكر مي كنم يك جايزه نمي تواند در كوتاه مدت به دستاورد بهتري برسد. ما همه در كنار هم به دستاورد بهتري مي رسيم. تا ببينيم در آينده چه مي شود. الان اين چند جايزه موفقيتي به دست آورده اند و باعث شده اند كه كنجكاوي جامعه نسبت به برخي آثار داستاني جلب شود. ادامه راه را خود راه مشخص مي كند. با توجه به اين كه برخي آثار شركت كننده در اين مسابقه، پيش از اين برنده جوايز ادبي ديگر شده بودند، آيا اين آثار از شانس و اقبال برابر در رقابت با ساير آثار برخوردار ؟ بودند همه در يك مسابقه شركت كرده در بودند يك مسابقه برخي چهره دارند. برخي نه. اما بايد همه با هم رقابت كنند. همچنان متوجه شديد كه برخي برندگان ديگر جوايز حتي در بين ده نفر فهرست نهايي ما نبودند. در يك ماراتن چهره دارها و بي چهره ها بايد دست به رقابت بزنند. آقاي احمد آرام را چه كساني از ميان مي شناخت ولي در بين 5 نفر برگزيدگان داستان كوتاه قرار گرفت. اما در زمينه رمان متاسفانه اين رقابت به گونه ديگري بود. آثار نويسندگان كمتر شناخته شده، فاصله بسياري با آثار برگزيده داشت. ما حساب براي كسي باز نكرده ايم، هر چند ممكن است برخي اذهان روستايي كه همه چيز را نابود شده مي خواهند، حرف هايي بزنند. اميدوارم اين ها هرچه زودتر ادبيات را به حال خودش بگذارند و به همان روستاشان برگردند. نفرين * شدگان سيامك گلشيري اين روزها در انتظار چاپ رمان جديد خود با نام نفرين شدگان است. اين رمان مدت هاست مجوز چاپ گرفته و قرار است به زودي از سوي انتشارات نگاه منتشر شود. بعد از كابوس شب، طولاني و مهماني تلخ اين چهارمين رمان اين نويسنده به است نظر مي رسد مشكل كاغذ كه در ماه هاي پاياني سال گريبانگير ناشران مي شود، مهمترين علت اخير در چاپ رمان نفرين شدگان است. فروغ * هستي ساسان تبسمي مترجم معاصر بعد از انتشار كتاب آندره مكين، كتاب جديد خود را كه اثري از بوبن است منتشر مي كند. اين كتاب آخرين اثر اين نويسنده است كه با نام فروغ هستي منتشر خواهد شد. ناشر كتاب، انتشارات باغ نو است و كتاب در مرحله ويرايش نهايي به سر مي برد. در اين روزها كه آثار بوبن مخاطب خود را پيدا كرده است اين كتاب مي تواند جزو آثار پرخواننده امسال باشد.