Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811027-59687S3

Date of Document: 2003-01-17

نگاه ژرف _ 11 كلون سازي انسان حسن سالاري بسياري از مسائل علمي اين شانس و خوشبختي را دارند كه جز در محيط دانش و دانشمندان مطرح نمي شوند و جز دست صلاحيت دار دانشمندان آنها را لمس نمي كند ولي بعضي از مسائل از اين خوشبختي بي نصيب اند، به همه جوامع و محافل كشيده مي شوند، هر دستي آنها را لمس مي كند و البته احتياج به توضيح ندارد كه دست مالي شدن زياد يك مسئله علمي از طرف هر فرد و هر دسته اي چهره و قيافه آن را عوض مي كند و كار طالبان و پژوهندگان را دشوار مي سازد و بلكه در قدم هاي اول، آنها را دچار ضلالت و گمراهي مي نمايد. استاد مطهري - مقالات فلسفي در هفته هاي گذشته، روزنامه ها و رسانه هاي خبري از تولد نخستين انسان به روش كلون سازي (شبيه سازي ) خبر دادند. آنها ادعاي گردانندگان شركت كلونايد را منتشر كردند كه به فرقه مذهبي رايل وابسته است. رايل، رهبر اين فرقه، آن طور كه در پايگاه اينترنتي كلونايد آمده است در اسفندماه 1997 ميلادي (زمان تولد نخستين گوسفند كلون سازي شده ) شركت كلونايد را در جزيره باهاما واقع در آمريكا تاسيس كرد. رائل با توجه به تقاضاي بيش از 250 نفر كه حاضر بودند با پرداخت 200 هزار دلار كلون سازي شوند خانم دكتر بريژت بويزليه را به عنوان رهبر طرح كلون سازي انسان برگزيد. او كه در زمينه شيمي و فيزيك مولكول هاي زنده، تخصص گرفته، از تولد نخستين انسان كلون سازي شده خبر انتشار داد اين خبر موجي از بهت و نگراني را به همراه خود آورد. به نقل از همشهري، رئيس جمهور فرانسه كلون سازي انسان را هم جنايت و هم اهانت به ذات بشري دانسته و هر گونه پژوهش علمي را كه به كلون سازي انسان بينجامد، محكوم كرده است. به علاوه شيراك از همه كشورها خواسته كه به طرح مشترك آلمان و فرانسه براي ممنوع كردن كلون سازي انسان بپيوندند. كليسا و مجامع مذهبي غرب و علماي اخلاق نيز در برابر اين خبر جبهه گيري كردند. خبر تولد نخستين انسان كلون سازي شده با چنان ناباوري روبه رو شد كه كسي درستي يا نادرستي آن را پيگيري تمامي نكرد خبرگزاري ها، فقط ادعاي خانم بويزليه را منتشر كردند كه راي اجراي طرح هاي شركت كلونايد، شركت جديدي را تاسيس كرده كه به دلايل امنيتي مكان آن مخفي نگه داشته شده است. به علاوه هويت زن 31 ساله اي كه از سلول پوست او براي كلون سازي حوا استفاده شده، فاش نشده به است عبارت ديگر، خانم بويزليه هنوز هيچ مدركي براي اثبات ادعاي خود ارائه نكرده است. با وجود اين، از تولد كلون سازي شده هاي ديگري در اروپا در چند روز آينده خبر داده است. بويزليه ادعا مي كند تلاش هاي آنان در زمينه كلون سازي از سوي حمايت الوهيم مي شود.، او در مصاحبه هاي مختلف، بخش هايي از پيام كلود ووريلون را بازگو مي كند. خلاصه پيام رائل اين چنين است: الوهيم اسم انسان هاي كرات ديگر است كه از نظر علمي هزاران سال از ما جلوتر هستند و تمام موجودات زنده و انسان ها را در كره زمين از طريق كلون سازي و مهندسي ژنتيك پديد آورده اند. الوهيم منتظر بودند كه علم و فناوري در زمين پيشرفت كند تا مردم بتوانند سفر به كرات ديگر و مهندسي ژنتيك را درك كنند. الوهيم مي خواهند به زودي به زمين بازگردند. بنا به ادعاي رائل، طرفداران او در حال آماده كردن سفارت رسمي براي الوهيم هستند تا آنان با سفينه هاي خود به زمين بازگردند. به عقيده او، هر روز مردم بيشتري سفينه هاي آنان را مشاهده مي كنند. وي ادعا مي كند كه در سال 1973 الوهيم او را به سياره خويش بردند و براي رساندن پيامشان به انسان هاي زميني، بار ديگر او را به زمين بازگرداندند. رائل كه در دهه 1970 ميلادي به حرفه روزنامه نگاري مشغول بود پيرامون سفينه هاي فضايي داستان هاي علمي تخيلي مي نوشت. اما اكنون از كتابهاي مقدس مذاهب گوناگون و پيشرفت هاي دانش بشري، براي اثبات ادعاي پيامبري خود بهره مي گيرد. او معتقد است: الوهيم مانند ما انسان هستند با اين تفاوت كه از نظر علم و فناوري از ما پيشرفته ترند. آنان در سياره اي نزديك به زمين زندگي مي كنند ولي خارج از منظومه شمسي هستند. اسم مفرد الوهيم، الوها است كه به زبان عبري يعني آنان كه از آسمان آمدند. در انجيل الوهيم (يك لغت جمع ) به غلط خدا (يك لغت مفرد ) ترجمه شده است. در زبان عربي به عنوان اله از الوهيم ياد شده است. در زبان فارسي باستان از آنان به نام يزد ياد شده به معناي خدا و جمعش يزدان است. رائل ادعا مي كند كه در كتاب خود با عنوان پيامي كه انسان هاي كرات ديگر به من دادند كه در سال 1974 ميلادي منتشر شد بسياري از پيشرفت هاي دانش بشري از جمله كلون سازي را پيش بيني كرده كه شاهد بر ادعاي پيامبري او هستند. در پس اين نگراني ها و خيال پردازي ها چه چيزي نهفته؟ است آيا كلون سازي فن توليد لشگري از تبهكاران و زنده كردن هيتلرها و چنگيزها؟ است آيا كلون سازي عاملي براي زير سوال بردن مفاهيمي است كه در مذاهب الهي مطرح؟ شده اند آيا زيست شناسان مي خواهند، انسان را در جايگاه آفريدگاري قرار؟ دهند در شماره هاي آتي نگاه ژرف، با كلون سازي و بيم ها و اميدهايي كه همراه خود آورده است، بيشتر آشنا مي شويد.