Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811027-59686S9

Date of Document: 2003-01-17

روحانيون و مشاركت تحليلي از نطق قدرت الله عليخاني در مجلس زهرا ابراهيمي چهارشنبه گذشته حجت الاسلام قدرت عليخاني نماينده بوئين زهرا و آوج سخنراني پيش از دستوري داشت. محورهاي اصلي سخنان عليخاني كه مدت هاست با وجود عضويت در فراكسيون جبهه دوم خرداد مواضعي عليه حزب مشاركت اتخاذ مي كند اين بار در مورد پرونده نظرسنجي بود. او براي اينكه شبهه وابستگي احتمالي اش را به جناح محافظه كار رد كند در ابتداي سخنانش عليه تيمسار نقدي و مبارزه چهار ساله اش با او سخن گفت. نطق عليخاني در مورد پرونده نظرسنجي عمدتا به موضوع دخالت مركز پژوهش هاي مجلس در نظرسنجي و دفاع عبدي اختصاص داشت. مركز پژوهش هاي مجلس كه رياست آن را سيدمحمدرضا خاتمي به عهده دارد با درخواست محسن ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي و با همكاري مركز پژوهش افكارسنجي وزارت ارشاد اقدام به انجام نظرسنجي راجع به رابطه ايران و آمريكا كرد و اكنون قسمت هايي از مطالب دادگاه نظرسنجي به مركز پژوهش هاي مجلس اختصاص يافته و عده اي از اعضاي آن نيز دستگير شده اند. عليخاني در نطق خود كار محمدرضا خاتمي و محسن ميردامادي در ارجاع درخواست نظرسنجي را به اين مركز پژوهش ها، خودسرانه خواند و گفت: مركز پژوهش ها حق نداشته خودسرانه و بدون نظر مجلس و هيات رئيسه آن نظرسنجي انجام دهد. و اين جان كلام سخن اين نماينده مجلس و هشداري از سوي ديگران به محمد رضا خاتمي و محسن ميردامادي بود تا آنها به نقش رئيس مجلس در همه اموري كه به مجلس مربوط مي شود توجه عليخاني كنند در ادامه سخنان خود خواستار اعلام نام همه كساني شد كه در مركز پژوهش ها اين نظرسنجي را انجام داده اند و اين را هم مي توان احتمالا پيامي از سوي فراكسيون مجمع روحانيون مبارز به مقامات قضايي دانست كه آنها هيچ دخالتي در درخواست و انجام نظرسنجي نداشته اند. نماينده بوئين زهرا و آوج در بخش ديگري از سخنانش از فرستادن افراد اصلاح طلب به زندان انتقاد كرد و گفت كه خودش آرزوي آزادي عباس عبدي را دارد ولي در عين حال خاطرنشان ساخت كه جبهه مشاركت نبايد در مورد اين پرونده فضاسازي كند. پس از برگزاري دادگاه عبدي، علي شكوري راد، محمد نعيمي پور، رضا خاتمي و محسن ميردامادي در مورد دادگاه عباس عبدي و بهروز گرانپايه مصاحبه هاي متعددي كرده و موارد اتهامي پرونده را زير سوال بردند ضمن اينكه محسن ميردامادي، گرانپايه و عبدي را همچنان اعضاي حزب مشاركت دانست و گفت: هيچ تغييري در نظر اين حزب نسبت به اين دو عضو خود ايجاد نشده است. نماينده بوئين زهرا گفت: وقتي آقاي عبدي با شهامت چيزي را مي پذيرد فضاسازي و جوسازي مي كنيد و مي گوييد بياييد بيرون آن وقت ببينيم چيزي گفته يا نه! قدرت الله عليخاني در گفت وگوي دوستانه اي كه همان روز با چند تن از خبرنگاران داشت، خاطراتي از عبدالله نوري و غلامحسين كرباسچي تعريف كرد و گفت: اگر آنها به توصيه هاي ما توجه مي كردند هيچ وقت گذارشان به زندان نمي افتاد. آنطور كه عليخاني در شرح ماوقع سرنوشت نوري و كرباسچي مي گفت اين توصيه ها چيزي نبود جز كوتاه آمدن و سپس حل مسائل از طريق دوستانه و پايان ماجرا. حجت الاسلام قدرت الله عليخاني همين توصيه را براي پرونده نظرسنجي داشت. جبهه مشاركت بايد سكوت مي كرد تا دادگاه به كار خود پايان داده و به نتيجه خود برسد و موضوع خاتمه مي يافت. اما جبهه مشاركت ساكت ننشست. عليخاني از پشت تريبون مجلس و در مجمع نمايندگان، به مشاركتي ها اعتراض كرد تا آنها ساكت بشوند. او گفت: آيا زشت نيست كه هر شب از تلويزيون و از جلسات دادگاه نام مركز پژوهش ها برده؟ شود بخش پاياني سخنان عليخاني به گفته محسن ميردامادي برمي گشت به اين كه دستيابي به واقعيات را منوط به آزاد شدن عبدي و گرانپايه و اظهارات آنها در شرايط متفاوت از زندان انفرادي كرده بود. عليخاني گفت: وقتي آقاي عبدي با شهامت چيزي را مي پذيرد فضاسازي كرده و مي گويند بيايد بيرون آن وقت ببينيم چيزي گفته يا نه! ولي وقتي آمد بيرون (به او ) مي گوييد اگر اين حرف ها را بزني طردت مي كنيم! من روش قبل از انقلاب را كه بچه ها در زندان داشتند مي شناسم، توصيه مي كنم سكوت كنيد تا ببينيد چه اتفاقي مي افتد! نماينده بوئين زهرا و آوج زندان انفرادي را شكنجه ندانست و گفت: اينكه فردي را در يك اتاق نگهداري كنند شكنجه نيست. وي در پايان گفت كه عرايضش را سربسته و براي حفظ مصلحت نظام و دوستان مجلس مي گويد. بخش پاياني سخنان عليخاني در بر دارنده يك خبر مهم بود، پايان پرونده نظرسنجي اما، اين پايان بايد به گونه اي آبرومند باشد. عليخاني مي گويد: اگر عبدي از زندان بيرون بيايد و چيزي متفاوت از آنچه كه در دادگاه گفته بيان كند، ناشي از تهديدات دوستان حزبي و به دليل احتمال طرد اوست. عليخاني با اين گفته خود اظهارات آينده عبدي و گرانپايه را بي اعتبار عنوان كرد تا پرونده نظرسنجي متضمن همان نتايجي باشد كه ديگران مي خواستند. سخنان عليخاني اگرچه عليه جبهه مشاركت بود ولي در محتوا تلاش مي كرد تا با دادن امتياز به دو طرف، غائله را ختم كند. امتياز به مشاركت اين بود كه سكوت كرده و با عدم تسري موارد اتهامي به سايرين پايان پرونده نظرسنجي را نظاره گر باشند و امتياز به طرف مقابل هم اين بود كه به درستي اتهامات مطرح شده، پذيرش آن از سوي متهمين و عذرخواهي آنان خدشه اي وارد نشود. عليخاني پس از اينكه سخنراني كرد مورد استقبال يكي از تندروترين نمايندگان جناح اقليت قرار گرفت و دستش از سوي او بوسيده شد. رياست مجلس كه هميشه سعي مي كند با تصحيح سخنان تنش زاي نمايندگان از متشنج شدن جو جلسه در داخل و يا حمله به مجلس از بيرون جلوگيري كند اين بار كاري نكرد و زماني كه ناچار شد به فاطمه حقيقت جو اجازه تذكر در مورد سخنان عليخاني را بدهد، پس از پايان سخنان او گفت: حال كه به عنوان تذكر، نطق مي كني، من هم به قرباني و امامي راد (دو نماينده جناح اقليت ) اجازه مي دهم به عنوان تذكر نطق كنند. اگرچه آقاي كروبي تاكيد كرد كه از محتواي نطق هاي نمايندگان خبر ندارد و نمي تواند هم داشته باشد ولي اكثريت نمايندگان بر اطلاع او از سخنان عليخاني تاكيد داشته و معتقد بودند كه نماينده بوئين زهرا بدون هماهنگي با رئيس مجلس اقدام به سخنراني نكرده است. به هر حال اين را هم بايد تلاشي براي حل مسئله پرونده نظرسنجي دانست.