Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811027-59684S4

Date of Document: 2003-01-17

تنبلي و رشوه خواري ممنوع به بهانه ممنوعيت فعاليت رسانه هاي خارجي در زيمبابوه _ 1 لانس *گرما ممنوعيت فعاليت رسانه هاي خارجي در زيمبابوه، ممانعت از ورود كاركنان و خبرنگاران رسانه هاي خارجي به داخل اين كشور و عدم تمديد مجوز كار آن هايي كه هنوز در اين كشور به سر مي برند، اعمال همگي اين مقررات، خطاي بزرگي است كه از اين تفكر ساده لوحانه وزارتخانه مربوطه نشات مي گيرد كه مي خواهند آنچه را كه به خيال خودشان انجام داده اند، به ديگران منتقل كنند يا آن گونه كه مي خواهند ديده شوند. اتخاذ اين سياست جديد، ويژگي دولتي است كه به طور معمول و طبيعي با حقايق همراه نيست و سعي دارد ميهن دوستي خود را با در انحصار گرفتن اخبار در ذهن مردم اين كشور فرو نمايد. دولت اين كشور، درست زماني اين رويه را پيش گرفته كه نمايندگي هاي رسانه هاي خارجي در قالب سي ان ان، بي بي سي و اي اف پي مي بايستي خبرنگاران محلي را براي پوشش اخبار استخدام كنند، گرچه به خوبي مي دانند كه اين روش به هزاران دليل هميشه امكان پذير نيست. عقل سليم حكم مي كند كه هميشه استخدام يك خبرنگار براي هر كشوري در جهان ضرورتي ندارد. در بيشتر سازمان ها هر خبرنگار حتي تا 10 كشور را پوشش مي دهد. باسيلدون پتا كه براي يك گروه خبري مستقل كار مي كند، مثال خوبي از اين نوع است. او به تازگي پوشش خبري چهارده كشور را فقط در ناحيه آفريقاي جنوبي بر عهده گرفته است. در كشوري مانند زيمبابوه كه تنبلي، فساد و رشوه خواري غوغا مي كند و شديدا به تورم نيروي كار مبتلا است، شايد تصور سطحي به كارگيري دانشمندان موشكي قابل قبول باشد. اما عامل مهارت و كارآيي مخصوصا در پخش اخبار را نيز بايستي در نظر داشت. نويسنده اين مقاله اذعان مي دارد كه در مبارزات انتخاباتي مارس 2002 با همكاري دو تن از خبرنگاران سي ان ان با نام هاي جف كونيانگ و چارلين هانترگالت آينده شغلي خوبي را براي خود تضمين آن كند دو نمادي از مهارت و استعداد بودند. - جف كونيانگ در فواصل سال هاي 1995 تا 2001 با تلويزيون رويترز همكاري داشته و از سال مدير 1999 توليد اين سازمان براي پوشش خبري بيش از 24 كشور بوده است. در سال 1999 نيز جنگ سيرالئون را پوشش داده است. وي داراي ليسانس خبرنگاري از دانشگاه نيويورك است. رويدادهاي شايان توجهي چون ربودن يك فروند هواپيماي متعلق به خطوط هوايي اتيوپي، سرنگوني موبوتو سه سه سكو، ترور رئيس جمهور كابيلا و انتخاب تابومبكي و جنگ در سيرالئون را پوشش داده است. - خانم چارلين هانتر گالت پس از همكاري با راديو سراسري اين كشور به عنوان گزارشگر ويژه به سي ان ان پيوست. اين خانم به مدت بيست سال براي خبرگزاري پي بي اس كار كرده است. وي شغل خبرنگاري خود را با گزارشگري براي نيويوركر آغاز سپس كرد به سمت سرپرست خبرگزاري تلويزيون دبليو آرسي در واشنگتن منصوب شد. به مدت ده سال با نيويورك تايمز همكاري داشت. او جوايز بسياري را از رسانه هاي بين المللي جهان دريافت كرده است. در سال جايزه 1986 بهترين خبرنگار سال را از انجمن ملي خبرنگاران سياهپوست دريافت نمود. اين دو تن بهترين خبرنگاراني هستند كه اخبار واقعي را تاكنون گزارش كرده اند و تجربيات بسياري را در همكاري با سازمان هاي خبري معتبر داشته اند و همين سوابق و تجربيات اين امكان را برايشان فراهم مي سازد كه در صورت تمايل به همكاري با سي ان ان از سوي آن سازمان پذيرفته تصور شوند كنيد شبكه هاي خبري سي ان ان يا بي بي سي تصميم بگيرند كه از خبرگزاري ZBC (خبرگزاري زيمبابوه ) افرادي را استخدام كنند كه جايگزين اين دو خبرنگار برجسته گردند. آن ها در گزينه هاي انتخابي شان افرادي را خواهند داشت كه به تعصب، اشتباهات مكرر، كوته فكري و ساده لوحي شهرت دارند. اگر قرار بود افرادي را براي بازيگري در سيرك انتخاب كنند، موقعيت بهتري براي تصميم گيري داشتند. خبرگزاري ZBC با انتخاب اشتباه سر خبرگزار خود، زمينه هاي لازم را براي كسب وجهه و اعتبار بين المللي توسط خبرنگارانش را از ميان برده است. زيرا اين افراد هيچگونه تخصص يا مهارت مورد نياز در سطح بين المللي را آليس ندارند چاووند وكا به اين دليل به سرخبرنگاري شبكه سي ان ان منصوب شد كه داراي مهارت هاي تخصصي ويژه و منحصر به فردي بود. تجربياتي كه از همكاري با SABC به دست آورد، او را تا بالاترين سطح استانداردهاي بين المللي ارتقا دارد. پي نوشت: * لانس گوما خبرنگار آزاد زيمبابوه و دبيركل پيشين موسسه پلي تكنيك حراره است. الامريكا