Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811027-59684S3

Date of Document: 2003-01-17

تاثير ميزگردهاي تلويزيوني بر سياست هاي آمريكا رسانه هاي سنتي و سياست آمريكا هنوز هم رسانه هاي سنتي درصدر جدول قرار دارند. پس از پيروزي دموكرات ها در انتخابات ميان دوره اي نوامبر گذشته، بار ديگر نقش رسانه هاي خبري در روند تحولات سياسي، توجه همگان را به سوي خود جلب كرده است. برخي از سياستمداران دموكرات و فعالان حزبي، پيروزي چشمگير جمهوريخواهان در مجلس نمايندگان و سنا را نكوهش كرده اند. به اعتقاد آنان، اين امر تا اندازه اي به بهره گيري موثر محافظه كاران از منابع رسانه اي نظير مناظره هاي راديويي، كانال خبري فاكس، مجموعه اي دست چين شده از روزنامه ها مربوط مي شود. اخيرا نيويورك تايمز صفحه اول خود را به مقاله اي اختصاص داده است كه برنامه هاي دموكرات ها براي مقابله با نفوذ مجريان محافظه كار در ميزگردهاي تلويزيوني را مورد بررسي قرار مي دهد. آنچه كه مورد بحث بوده برداشت هاي دموكراتيك براي رويارويي با آن چيزي است كه به تصور آنها، جانبداري محافظه كارانه شبكه موفق خبري فاكس، و احتمالا از طريق تلاش براي آغاز به كار يك شبكه خبري جديد است. به اعتقاد عامه مردم، محافظه كاران و جمهوريخواهان سيستم كارآمدي دارند كه از طريق آن آن گونه كه مي خواهند عناوين خبري روز را به مردم القا مي كنند و همين موضوع سبب شده كه ليبرال ها در موضعي مبهم، نابسامان و سردرگم قرار بگيرند. سياستمداران دموكرات و مخصوصا فعالان حزبي اين گونه استدلال مي كنند كه مجري گري برنامه هاي راديويي (كه راش ليمباگ برجسته ترين آنها است ) ابزارهاي لازم را در جهت تدارك رويكردي منسجم در اختيار محافظه كاران و جمهوريخواهان قرار مي دهد تا با هدف پيروزي در انتخابات، اصول خود را به مردم بقبولانند. تفاوت جمهوريخواهان و دموكرات ها در استفاده از اخبار رسانه ها در دسامبر 2002 موسسه نظرسنجي گالوپ ميزان فراواني آمريكايي هايي را كه از 10 منبع متفاوت و اطلاعاتي استفاده مي كنند، مورد بررسي قرار داد. در اين نظرسنجي برخي منابع خبري در يك گروه گنجانيده شده اند (براي مثال، سي ان ان، شبكه خبري فاكس، ام اس ان بي سي ) همگي در يك گروه با نام شبكه هاي خبري كابلي قرار دارند. بنابراين امكان تحليل و بررسي تاثير برخي سازمان هاي خبري خاص، از اين طريق وجود ندارد. به هر حال، با استفاده از اين پاسخنامه ها مي توان از اينكه چگونه دموكرات ها، استقلال طلبان و جمهوريخواهان به روش هاي گوناگون از اين گروه هاي متفاوت منابع خبري و اطلاعاتي استفاده مي كنند، نتايج خوبي به دست آورد. در اين جدول نشان داده مي شود كه جمهوريخواهان، استقلال طلبان، دموكرات ها هر كدام به چه ميزان، گزارش ها، اخبار و اطلاعات مورد نياز خود را از هر يك از اين منابع خبري كسب مي كنند. نتايج بسياري از اين بررسي ها به دست آمده كه عبارتند از: رسانه هاي _ خبري 1 محلي بدون توجه به موارد استفاده حزبي هنوز هم مورد توجه آمريكاييان قرار دارند. اكثر جمهوريخواهان، استقلال طلبان، دموكرات ها گفته اند كه بيشتر از هر منبع خبري ديگر، از اخبار تلويزيون هاي محلي و روزنامه هاي محلي بهره مند مي گردند. بيشترين _ وجه 2 تمايز ميان جمهوريخواهان و دموكرات ها در چگونگي استفاده از ميزگردهاي راديويي، براي كسب اخبار و اطلاعات است. بيست و نه درصد از جمهوريخواهان مي گويند كه هر روز براي آگاهي از اخبار روز به راديو گوش مي كنند، در حالي كه اين ميزان در دموكرات ها درصد 15 است. گرچه جمهوريخواهان روزانه دو برابر دموكرات ها به ميزگردهاي راديويي توجه مي كنند اما ذكر اين نكته حائزاهميت است كه ميزگردهاي راديويي هنوز هم در ليست منابع خبري مورد استفاده توسط جمهوريخواهان، در سطح نسبتا پاييني قرار دارد. جمهوريخواهان در روز بيشتر به منابع خبري مانند اخبار تلويزيون محلي، روزنامه هاي محلي، شبكه هاي خبر كابلي، برنامه هاي خبر شبكه هاي شبانه، اخبار تلويزيون عمومي، خبر صبح و مصاحبه هايي كه از تلويزيون شبكه پخش مي شوند روي مي آورند و كمتر از راديو استفاده مي كنند. مقايسه نتايج به دست آمده كنوني و نتايج بررسي مشابهي كه در سال 1999 صورت گرفت نشان مي دهد كه طي سه سال گذشته افزايش قابل توجهي در استفاده از ميزگردهاي راديويي (در ميان تمامي آمريكايي ها ) صورت گرفته است. به عبارت ديگر در 1999 12 سال درصد از پرسش شوندگان به اين برنامه ها گوش مي كردند در حالي كه در سال 2002 اين ميزان 22 درصد است. _ روزانه 3 دموكرات ها بيشتر از جمهوريخواهان از اخبار تلويزيون عمومي خبر تلويزيون محلي، خبر شبكه شبانه و روزنامه هاي صبح به عنوان منابع خبري استفاده مي كنند. به رغم برداشت برخي از ناظران كه معتقدند راديو دولتي سراسري، رويكردي اغلب ليبرالي در پخش اخبار دارد، نتايج به دست آمده، نشان مي دهند كه دموكرات ها به هيچ وجه بيشتر از جمهوريخواهان به راديو گوش نمي كنند. _ تفاوت 4 بسيار ناچيزي در استفاده از شبكه هاي كابلي خبر توسط طرفداران متعصب احزاب وجود دارد. به تصور برخي از بينندگان، فاكس چنل نيوز به ميزان قابل توجهي گرايشي محافظه كارانه دارد، اما همان طور كه قبلا هم اشاره شد، در اين نظرسنجي، شبكه هاي خبري سي ان ان، فاكس چنل نيوز و ام اس ان بي سي در يك گروه آورده شده اند. بنابراين نمي توانيم هيچ گونه تفاوتي را به خاطر جانبداري يا طرفداري در استفاده از شبكه هاي كابلي خبر قائل شويم (اگر واقعا وجود داشته باشد ) استفاده از شبكه هاي كابلي خبر در هر روز به طور اعم از 29 درصد در سال 1999 به 41 درصد در سال 2002 افزايش يافته است. _ 5 علي رغم افزايش چشمگير استفاده از اينترنت در زندگي آمريكايي ها فقط 14 درصد از كساني كه مورد پرسش قرار گرفته اند، استفاده از اينترنت را براي كسب اخبار روزانه گزارش كرده اند و همين موضوع سبب مي شود اينترنت در جايگاهي نزديك به آخر ليست با كمي فاصله قبل از روزنامه هاي داخلي قرار بگيرد. به هر حال استفاده از اينترنت براي كسب خبر طي سه سال گذشته افزايش داشته است. در سال 1999 فقط 8 درصد از آمريكاييان از اينترنت استفاده مي كردند در حالي كه اين رقم در حال حاضر 15 درصد است. _ 6 در احزاب گوناگون تفاوت ناچيزي در استفاده از روزنامه هاي داخلي براي كسب خبر مشاهده مي شود. بسياري از تحليلگران اين گونه استدلال مي كنند كه نشريات نيويورك تايمز و پس از آن واشنگتن پست، يواس اي تودي و وال استريت ژورنال مي توانند در تعيين اهم و عناوين اخبار نقش داشته باشند (كه ممكن است حقيقت هم داشته باشد ) اما فقط يكي از ده آمريكايي روزانه از اين منابع استفاده مي كند. و آخرين نكته آنكه: معمولا تمامي مردم با هر نوع گرايش و جانبداري حزبي، از يك نوع منبع خبري كه عموما شبه محلي نيز هست استفاده مي كنند. نتايج به دست آمده مويد اين نكته است كه اغلب جمهوريخواهان بيشتر از استقلال طلبان يا دموكرات ها از ميزگردهاي راديويي به عنوان منبع خبري و اطلاعاتي استفاده مي كنند. ارائه توضيح و استدلال كافي براي اين رويداد، خارج از حيطه توانايي ها و وظايف تحليل گران است، اما قطعا نشان دهنده اين مطلب است كه محبوبيت ميزگردهاي راديويي به عنوان منبع خبري موثق براي راست گرايان بيشتر از چپ گرايان است. با اين همه شايان ذكر است، كه استفاده از ميزگردهاي راديويي به هيچ وجه، حتي در بين جمهوريخواهان همگاني نيست. فقط در حدود 3 تن از 10 جمهوريخواه به طور روزانه به ميزگردهاي راديويي گوش مي كنند و جمهوريخواهان بيشتر ترجيح مي دهند كه از رسانه هاي خبري محلي و سراسري به عنوان منبع خبري استفاده كنند تا از راديو. بنابراين مشكل مي توان استدلال كرد كه راديو بر افكار تمامي جمهوريخواهان در سراسر آمريكا تسلط و يا كنترل دارد. اين بررسي نشان مي دهد كه دموكرات ها بيشتر از جمهوريخواهان براي تهيه گزارشات خود از رسانه هاي خبري محلي، اخبار شبكه هاي سراسري و تلويزيون دولتي استفاده مي كنند. برخي از منتقدين بر اين باورند كه رسانه هاي خبري سنتي در جهت گيري هاي خود، گرايش ليبرالي دارند (پاسخ هايي كه در مصاحبه هاي به عمل آمده با آمريكاييان در تحقيق قبلي موسسه گالوپ جمع آوري شدند، اين تصور را در اذهان به وجود آوردند ) پس بنابراين اين حقيقت كه دموكرات ها بيشتر از جمهوريخواهان از منابع خبري سنتي استفاده مي كنند را مي توان به عنوان گواهي براي اثبات اين گرايش در نظر گرفت. اما همبستگي دليلي براي علت و معلول نيست. ممكن است دلايل فرهنگي يا جمعيت شناختي بسيار ديگري براي اينكه چرا دموكرات ها بيشتر از اين منابع استفاده مي كنند، وجود داشته باشد. از همه مهم تر اطلاعات به دست آمده ثابت مي كنند كه هنوز هم آمريكايي ها به هنگام كسب خبر، شيوه هاي قديمي و سنتي خود را حفظ كرده اند و نيز آنكه عامه مردم براي آگاهي از اخبار روز بيشتر از اخبار تلويزيون هاي محلي و روزنامه هاي محلي استفاده مي كنند. استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع خبري، گرچه در سه سال گذشته رشد چشمگيري داشته اما اين ميزان رشد به نسبت ديگر منابع نسبتا ناچيز است. شايد بااهميت ترين نتيجه به دست آمده از اين تحقيق، افزايش روزافزون استفاده از شبكه هاي كابلي خبر باشد كه در حال حاضر تقريبا مورد توجه تمامي آمريكاييان از هر فرقه سياسي كه باشند قرار گرفته است.