Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811027-59682S2

Date of Document: 2003-01-17

كم آبي قاره سبز شاخص جديد فقر آب كه به منظور نشان دادن تفاوت هاي كشورهاي پرآب و كم آب تهيه شده است مبناي سومين گردهمايي آب است كه قرار است ماه مارس آينده در كيوتو ژاپن برگزار شود. اين شاخص كه توسط پژوهشگران مركز بوم شناسي و آبشناسي انگلستان و كارشناسان شوراي جهاني آب تهيه شده است در آستانه سال بين المللي آب شيرين اقدام به انتشار آن شده است. براساس اين شاخص از ميان 147 كشور فنلاند پرآبترين كشور جهان محسوب مي شود كه بعد از آن به ترتيب كشورهاي كانادا، ايسلند، نروژ، اتريش، ايرلند، سوئد و سوئيس قرار دارند. در انتهاي اين فهرست، كشور هائيتي در رديف صد و چهل و هفت قرار گرفته و قبل از آن به ترتيب كشورهاي نيجريه، اتيوپي، اريتره، مالاوي، جيبوتي، چاد، بنين، رواندا و بروندي قرار دارند. تعجبآور نيست كه تقريبا تمامي كشورهاي پرآب در نيم كره شمالي زمين قرار گرفته و تقريبا كم آبترين كشورها در آفريقا واقع شده اند. اين پژوهشگران برخلاف رويه معمول، نه تنها دسترسي به آب سالم و مناسب را مدنظر خود قرار دادند بلكه پنج معيار متفاوت ديگر را نيز در تهيه اين شاخص مورد توجه قرار داده اند كه عبارتند از منابع، دسترسي به آب، مصرف آب، ظرفيت و محيط زيست. كارولين ساليوان كه سرپرست اين گروه تحقيقاتي است مي گويد: با كمك اين شاخص مي توان علت اينكه چرا كشورهاي ثروتمندي همانند آمريكا در جايگاه نسبتا پايين يعني در رديف سي و پنجم قرار مي گيرند اما كشورهاي در حال توسعه اي همانند گويان و سورينام به ترتيب در رديف پنجم و ششم هستند را توضيح داد. شاخص بين المللي فقر آب نشان مي دهد اين مقدار منابع آب موجود نيست كه ميزان فقر را در يك كشور تعيين مي كند بلكه كارايي نحوه استفاده از منابع در اين زمينه موثر است. ارتباط ميان فقر، محروميت اجتماعي، حفظ اصالت محيط زيست، دسترسي به آب و بهداشت در اين شاخص روشن تر شده است و به سياستگذاران اين امكانات را مي دهد كه اشكالات موجود را بيابند و اقدامات مقتضي براي حل آنها را انجام دهند. كارشناسان برآورد كرده اند كه 20 درصد جمعيت جهان در 30 كشور در سال 2000 با كمبود آب مواجه انتظار بودند مي رود اين رقم تا سال 2025 به 30 درصد افزايش يافته و /گريبانگير 3 ميليارد 2 تن در 50 كشور شود. نشست سران در ژوهانسبورگ هدف خود را كاهش تعداد افرادي كه به آب و سيستم فاضلاب بهداشتي دسترسي ندارند به ميزان نصف تا سال 2015 تعيين كرده است. اين تعهد قرار است در نشست كيوتو كه احتمالا مهم ترين كنفرانس آب خواهد بود به طرح هاي واقعي تبديل سازمان شود بهداشت جهاني برآورد كرده است كه عفونت هاي مرتبط با آب ساليانه بيش از 3 ميليارد تن را مبتلا مي كند و سبب مرگ بيش از 5 ميليون نفر مي شود. ساليوان مي گويد: عفونت هاي مرتبط با آب از نظر اقتصادي خسارت هاي زيادي در كاهش نيروي كار و كاهش بهره روي وارد كرده است. بيماري اسهال به تنهايي ساليانه 6 ميليارد دلار خسارت وارد مي كند. Oct 2002,Reuters