Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811027-59679S4

Date of Document: 2003-01-17

سال نيكو نگاهي به سريال سيب ترش رضا آشفته سريال سيب ترش به نويسندگي بهمن زرين پور، كارگرداني خسرو معصومي و بازيگري محمدعلي كشاورز مهين شهابي محمود نصيري و.. پنج شنبه شبها از شبكه 2 سيما پخش مي شود. اين سريال يك ملودرام خانوادگي است كه به ارتباط دو خانواده سنتي در يكي از محلات تهران اين مي پردازد دو خانواده از قديم با هم در ارتباط بوده اند و امروز به دليل كدورت هاي ناخواسته رابطه شان كمي شكر آب شده است. حالا در اين هيروبير سعيد پسر حاج مرتضي خاطرخواه راحله دختر حاج احمد شده است، اما بهرام داماد بزرگ تر حاج احمد از اين قضيه ناراضي است، بنابراين با دسيسه و نقشه درصدد است كه به طريقي اين ارتباط را قطع كند چون مي ترسد كه با اين وصلت موقعيت فعلي اش را در اين خانواده اسم و رسم دار از دست بدهد و... از قديم گفته اند كه سال نيكو از بهارش پيداست! سريال سيب ترش هم از اولين قسمت نشان داد كه با حوصله و دقت نوشته و توليد شده است، بنابراين اگر تماشاچي وقت بگذارد و اين سريال را دنبال بكند مطمئنا حوصله اش سر نخواهد رفت. هر چند بستر داستاني و اجرايي سريال كاملا متكي به فرامين كليشه شده است، و از نوآوري و جسارت در عناصر بصري و دراماتيك آن خبري نيست اما همين كه همه چيز طوري در كنار هم قرار گرفته است تا بازتاب قابل قبولي داشته باشد، اين مهم ترين امتياز براي يك سريال است كه حداقل يك بار هم كه شده است، تماشاچي رضايت داشته باشد. شايد در تكرارهاي بعدي از چشم بيفتد، و البته اين نتيجه را بايد به قسمت هاي پاياني آن واگذار كنيم كه اين سريال در ابتداي راه است. و هدف از نگارش اين يادداشت هم آگاه كردن مردم براي ديدن يك سريال قابل تحمل در شبكه 2 سيما است. براي آنكه شبكه 2 تاكنون در اين سال ها آن قدر سريال هاي سطحي ايراني پخش كرده است كه تقريبا بيننده اي در اين زمينه ندارد. مگر تماشاچيان گاهگداري سريال هاي خوش ساخت خارجي را در اين شبكه دنبال كنند. خسرو معصومي، از آن دست كارگردان هاي سينمايي است كه اين بار با تجربه اي تلويزيوني براي جذب مخاطبان از توانايي هاي خود چشم نپوشيده است. از همان نماها و سكانس هاي ابتدايي پيدا است كه يك كارگردان سخت گير در تصويري شدن لحظات كوشيده است. براي آنكه چشم تماشاچي مدام در پي ديدن يك لحظه جالب تصوير شده است، و در اين مسير بي آنكه لحظه اي سريال از ريتم بيفتد تصاوير رويت مي شود. البته كارگردان و نويسنده از تكنيك هاي روايتي برشتي هم بهره گرفته اند، تا با ايجاد فاصله گذاري و رودررو شدن مخاطب با راوي (قهرمان هاي مجموعه ) صميميت ضمني افزون تر شود. معصومي ميزانسن، دكوپاژ و تركيببندي را به خوبي مي شناسد و در بهترين شكل از اين امكانات اجرايي براي رسيدن به رضايت مخاطب بهره برده براي است نمونه سكانس ميز شام و خانواده حاج احمد كه در آن اهل خانه دور ميز نشسته اند، و وقتي راحله اعتراض خود را نسبت به اقدامات حيله گرايانه بهرام با برخاستن از دور ميز اعلام مي كند حاج احمد با صداي رسا و بم از او مي خواهد كه سر ميز بنشيند. راحله هم از اين صداي پدرسالارانه تبعيت مي كند و در اين بين حضور مكارانه بهرام با ديالوگ ها و نگاه ها و حركات به ثمر رسيده به خوبي عيان مي شود. اين سكانس در نهايت طراحي ميزانسن تصوير مي شود و تاثير لازم را بر ذهن مخاطب مي گذارد. بي آنكه به حاشيه پردازي و ديالوگ هاي زائد و غيراصولي اتكا شود. بنابراين نحوه برخورد با موضوع و آدم ها از نگاه دوربين كاملا هنرمندانه و دقيق به نظر مي آيد. اصلا مهم نيست كه در دل اين اتفاقات قرار است كه يكسري جريان ها و حرف و حديث هاي تكراري تصوير شود، بلكه مهم در خوب تصوير شدن اين لحظات است. خسرو معصومي به عنوان كارگردان، تماشاچي اش را از لذت بصري كار بهره مند مي سازد. اگر شبكه 2 من بعد با دقت بيشتر كارگردان هايش را براي برنامه سازي انتخاب كند آن وقت وجهه حرفه اي تر پيدا خواهد كرد. براي آنكه اين سال ها بيشتر كارگردان هاي ضعيف و غيرحرفه اي برنامه هاي خود را از طريق اين شبكه پخش كرده اند، و به مرور باعث ضعف كلي شبكه شده اند، بنابراين شبكه 2 نياز به اصلاح اساسي دارد و اين مهم با انتخابهاي خوب به مرور برطرف خواهد شد. سريال سيب ترش آنقدر دقيق طراحي شده است كه از همان قسمت اول تكليف خود را با بيننده اش روشن مي كند. مثلا هيچ نكته مبهم و گنگي در معرفي شخصيت ها و جهت گيري موضوعات اصلي و فرعي به چشم نمي آيد، و از ابتدا گره هاي لازم در بدنه اصلي گذاشته شده است كه مدام حس تعليق، گريبانگير مخاطب باشد تا جريانات را دنبال كند. اين نوع برخورد كلاسيك با ماجرا و مخاطب ساده ترين شكل ارتباط است، و نتيجه قابل قبولي هم به همراه خواهد براي داشت آنكه آنقدر سريال هاي ايراني بي حساب و كتاب ساخته و پخش مي شود كه اگر بنابر تصادف يك سريال قابل بحث و ديدن ارائه شود، ناخواسته انتظار تماشاچي را برآورده خواهد كرد. از طرف ديگر تاكنون انتظارات تماشاچي از سوي شبكه ها جدي گرفته نشده است و اين جديت مي تواند اين ارتباط را تنگ تر كند.