Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59675S6

Date of Document: 2003-01-16

فراخوان جبهه مشاركت براي شركت مردم در انتخابات شوراها گروه سياسي: شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در نشست اخير خود، بر حضورپرنشاط و سراسري خود در انتخابات شوراهاي اسلامي تاكيد كرد. به گزارش ايرنا دبيركل جبهه مشاركت درپايان اين جلسه با اشاره به فراهم بودن زمينه هاي امكان حضور آزادانه مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن افزود: از آنجاكه شوراها تنها نهاد مدني است كه تا اقصي نقاط كشور گسترده شده است، يكي از مهمترين اركان مردمسالاري و عرصه تصميم گيري مردم بر سرنوشت خودبه شمار مي آيد و از همين رو، حضور فعال همه گروهها، احزاب و سليقه هاي متفاوت براي برگزاري هرچه باشكوه تر انتخابات شوراهابراي استقرار كامل مردمسالاري امري ضروري است. به گزارش ايرنا محمد رضا خاتمي گفت: با اينكه نهادهاي انتخابي موجوددر كشور به خاطر كم مهري از حكومت و به خاطر فقدان سازوكارهاي دمكراتيك كافي در عرصه حاكميت، با چالش هاي كوچك و بزرگ فراواني روبرو هستند و تمامي سعي اقتدارگرايان براي اين است كه مانع تحقق خواسته هاي مردم ازطريق نهادهاي منتخب آنها شوند اما اين فشارها موجب نخواهد شد تا مردم ايران از حق بزرگ انتخاب كردن كه در قانون اساسي، محور مشروعيت همه اركان نظام معرفي شده است، صرفنظر كنند و بار ديگر پاسخ همه كم محبتي ها، بدسليقگي ها و قانون شكني ها را در پاي صندوقهاي راي و با انتخاب آگاهانه نمايندگان مستقيم خود خواهند داد.