Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59672S3

Date of Document: 2003-01-16

معبد جنايتكاران ديدار اختلاف برانگيز نخست وزير ژاپن رضا سادات ديدار از معبد ياسوكوني هميشه موجبات خشم همسايگان آسيايي ژاپن مثل چين و دوكره را فراهم آورده است جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن روز سه شنبه هفته گذشته براي چندمين بار طي ماه هاي اخير از معبد مناقشه انگيز ياسوكوني، معبدي كه به يادبود كشته شدگان ژاپن در جنگ هاي اين كشور تا پايان جنگ دوم جهاني ساخته شده است، ديدار كرد. ديدار از اين معبد كه مدفن چند تن از نظاميان ژاپني است كه از سوي مراجع بين المللي جنايتكار جنگي شناخته شده اند هميشه موجبات خشم همسايگان آسيايي ژاپن مثل چين و دو كره را فراهم آورده است اما به رغم ابراز ناخرسندي مكرر اين كشورها و اعتراض آنها به هر مورد ديدار نخست وزير ژاپن از معبد مذكور، كويزومي سه شنبه پيش باري ديگر از اين معبد ديدار كرد. بسياري از كشورهاي همسايه ژاپن هنوز هم خاطرات تلخ تهاجم ارتش امپراتوري ژاپن در ضمن جنگ دوم جهاني را به ياد دارند و به همين دليل پس از هر بار ديدار نخست وزير ژاپن از معبد ياسوكوني مراتب اعتراض شديد خود را به اطلاع دولت ژاپن رسانده اند. معبد ياسوكوني به عنوان گراميداشت /2 5 حدود ميليون ژاپني كه در جنگ هاي حد فاصل 1853 تا 1945 اين كشور با خارجيان جان باختند بنا شده است. نام اين جان باختگان در كتابهاي ويژه در اين معبد حفظ مي شود و از آنها تحت عنوان گان شين يا خدايگان جنگ ياد شده است. در سال 1978 مقامات ژاپني اجساد 1068 نفر از مقامات ارشد ژاپني را كه از سوي محافل بين المللي به عنوان جنايتكار جنگي شناسايي شده بودند به طور پنهان در اين معبد دفن كردند. جسد هيدكي توجي نخست وزير ژاپن در دوران جنگ دوم جهاني كه بعدا اعدام شد و سيزده تن ديگر از مقامات ارشد ژاپني كه در ساليان قبل از پايان جنگ دوم جهاني داراي مناصب ارشد دولتي بوده اند نيز در بين اين گروه بود. يكي از مواردي كه موجب افزايش نارضايتي كشورهاي همسايه ژاپن، كه قرباني خشونت هاي نظاميان ارتش سلطنتي ژاپن بوده اند مطالبي است كه در جزوه راهنماي اين معبد درج شده است: جنگ حادثه اي دهشت آور است اما براي حفظ استقلال كشور گاهي اين حادثه دهشت آور اجتنابناپذير است. اين جزوه كه براي آشنا كردن بازديدكنندگان و خصوصا كودكان از اين معبد تهيه شده در ادامه با اشاره به اجساد 1068 نفري كه در سال 1978 در اين معبد دفن شدند و برخي از آنها جنايتكاران جنگي محكوم شده بوده اند مي نويسد: نفر 1068 از قهرمانان جنگ كه به اشتباه از سوي دادگاه متفقين به عنوان جنايتكاران جنگي معرفي شدند در اين معبد آرميده اند. چين و كره متحد قبل از پايان جنگ دوم جهاني كه از عمده ترين قربانيان ارتش ژاپن بوده اند هميشه بيش از ساير كشورها به ديدار نخست وزيران ژاپن از معبد ياسوكوني واكنش نشان داده اند. كويزومي نخست وزير كنوني ژاپن كه در آوريل سال 2000 به قدرت رسيد سومين نخست وزير ژاپن است كه از سال 1978 تاكنون از اين معبد ديدار به عمل آورده است. در سال ياسوهيرو 1985 ناكاسون نخست وزير ژاپن از اين معبد ديدار كرد و پس از او ريوتارو هاشي موتو در ژوئيه سال 1996 و در روز تولدش به معبد ياسوكوني رفت. پس از اين دو كويزومي سومين نخست وزير ژاپن بوده است كه به دفعات سنت شكني كرده و از معبد جان باختگان ژاپني در جنگ هاي اين كشور ديدار كرده است. كويزومي پيش از اين، آخرين بار در آوريل سال گذشته از معبد ياسوكوني ديدار كرده بود كه اقدام او تا آنجا خشم همسايگان ژاپني را برانگيخت كه سفراي ژاپن را احضار كرده و رسما به عملكرد كويزومي اعتراض كردند. كويزومي اعتقاد دارد چنين ديدارهايي كاملا معمول و توجيه شده است چرا كه او به عنوان رهبر ژاپن موظف به اداي احترام /2 5 به ميليون ژاپني اي است كه جان خود را در راه صيانت از كشورشان از دست داده اند. كويزومي پس از ديدار آوريل گذشته خود از اين معبد گفته بود: به اعتقاد من صلح و مكنت ژاپن امروز بر پايه جان فشاني هاي افراد بي شماري كه جان گرانبهاي خود را در راه ميهن در جنگ از دست دادند بنا شده است. اوج نفرت و انزجار همسايگان ژاپن از خشونت هاي گسترده و غيرقابل توصيف ارتش امپراتوري ژاپن در جنگ هاي متعدد اين كشور با همسايگانش و خصوصا تهاجم ژاپن به چين و اشغال بخش اعظم اين كشور كه جنگ هاي 1945 _ 1931 را رقم زد در فيلم شياطين ژاپني به تصوير درآمد. اين فيلمي بود كه دنيايي از فراز و نشيب را پشت سر گذاشت تا در معرض ديد جهانيان قرار گيرد. در سال 1993 و هنگامي كه مينورو ماتسويي فيلمساز مستقل ژاپن تصميم گرفت فيلمي مستند در مورد سربازان ارتش امپراتوري سابق تا قبل از شكست اين كشور در جنگ دوم جهاني و اضمحلال ارتش اين كشور بسازد هيچ كس از ايده او استقبال نكرد و حتي كسي پيدا نشد كه هزينه هاي ساخت اين فيلم را تقبل كرده و تهيه كننده فيلم او باشد. او با هزينه شخصي و بدون حمايت مالي حدود سه سال قبل فيلمبرداري اين فيلم را آغاز كرد اما پس از ماه ها تلاش و تهيه شدن اين فيلم هيچ كس حاضر نشد امتياز پخش آن را بخرد. با تلاش هاي بسيار او موفق شد هشت سينما را در ژاپن به نمايش اين فيلم ترغيب كند كه تماشاچيان سينما هم از فيلم او استقبال چنداني نكردند اما هنگامي كه ماتسويي فيلمش را براي شركت در فستيوال فيلم برلين فرستاد ورق برگشت. مهم ترين نكته اي كه توجه بينندگان فيلم را به خود جلب كرده بود شجاعت و صداقت بازماندگان جنگ هاي ژاپن بود كه به صراحت جنايات وحشت آور خود عليه نظاميان و حتي اتباع غيرنظامي كره و چين را توصيف كرده بودند. اقرارهايي كه تا بدانجا وحشت آور و هول انگيز بود كه حتي نظاميان را به حيرت واداشت. هر ساله حدود هشت ميليون نفر از معبد ياسوكوني، در مركز توكيو ديدار مي كنند كه به ادعاي مسئولان معبد براي ادعاي احترام به اسلاف خود يا روح هاي باقي مانده آنها بر روي زمين كه عملكرد اخلافشان را تحت نظر دارند به اين معبد مي روند. در ابتدا نام معبد خدايگان جنگ شوگان بود كه بعدا به معبد ياسوكوني تغيير نام داد.