Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59670S2

Date of Document: 2003-01-16

آفريقايي ها گرسنگي را ترجيح مي دهند1 رئيس جمهور زامبيااستفاده از غلات آمريكايي را منع كرده است چون كه اعتقاد دارد اين غلات خطرات زيادي را متوجه سلامت مردم اين كشور مي كند خدمه Grace Liberty براي 24 روز هيچ چيز جز آبهاي بي پايان اقيانوس اطلس تعدادي نهنگ هزاران دلفين و چهره هاي تكراري يكديگر نديدند. زمزمه موتورهاي كشتي به طور دائم در گوش هاي آنان زمزمه مي كرد. در ساعات طولاني شيفت هاي آنان باد به صورتشان شلاق مي زد. طي سفر سه هفته اي از لوئيزيانا به بنادر شرق آفريقا مهندس ارشد كشتي نواختن پيانوي الكترونيك را فرا گرفت. كاديسپوتي ناخداي كشتي در ساعات بيكاري خودش را با كتب پائولو كوئيلو سرگرم مي كرد و آشپز ترجيح مي داد دستورهاي غذايي خود را مرور كند اما هيچ كس به محموله كشتي توجه نمي كرد: هزار 5 تن ذرتي كه از دانه هاي اصلاح شده ژنتيكي به بار آمده بود و براي كمك /14 5 به ميليون نفر از مردان زنان و كودكاني كه در شرق و جنوب آفريقا با گرسنگي مفرط دست و پنجه نرم مي كردند، ارسال مي شد. كاديسپوتي مي گويد: برخي اوقات به گرسنگاني كه آنجا منتظر محموله اي هستند كه ما حمل مي كنيم فكر مي كنم اما ما هرگز آنها را نمي بينيم و به همين دليل تصور وضعيت آنان كمي دشوار است. اما چيز ديگري كه بي شك براي خدمه آمريكايي اين كشتي غيرقابل تصور است اينكه ساير محمولات غله اصلاح شده ژنتيك درست بسان ديگر محصولات كشاورزي آمريكايي كه به زيمبابوه حمل شده در سيلوها و انبارهاي نگاهداري مواد غذايي زيمبابوه در حال فاسد شدن است در حالي كه مردم اين كشور گرسنه هستند. زامبيا نيز وضعيت مشابهي دارد. لوي موانا واسا رئيس جمهور زامبيا استفاده از غلات آمريكايي را منع كرده است چون كه اعتقاد دارد اين غلات خطرات زيادي را متوجه سلامت مردم اين كشور مي كند. در حالي كه راه درازي تا اثبات مضرات احتمالي غلات اصلاح شده ژنتيكي وجود دارد اطلاعات سوء منتشر شده در اين مورد موجب ايجاد مباحثات زيادي شده است. اكنون اكثر آفريقايي ها نمي دانند در مورد اين مسئله بايد چه ديدگاهي داشته باشند. راديوهاي بدون باطري براي رسيدن به شانگومبو هيچ جاده آسفالته اي وجود ندارد. تنها كيلومترها پس از كيلومترها جاده هاي خاكي كه از بين مراتع خشك شده مي گذرد. روستاييان روزها را به كشاورزي در زمين هاي اطراف دهكده يا ماهيگيري از آبهاي كم عمق سر مي كنند و عصر هنگام جلوي كلبه ها مي نشينند و سعي مي كنند با گذر روزهاي گرم و از راه رسيدن شبهاي خنك مانع از گزش پشه ها در شوند اينجا اثري از برق و خطوط تلفن نيست، ندرتاكسي از اين مكان ديدار مي كند و اغلب آناني كه از شانس برخورداري از راديو بهره مند هستند پول كافي براي خريد باطري ندارند اما گهگاه كسي چيزي در مورد مباحثات دائمي كه بر سر غلات اصلاح شده در جريان است مباحثاتي مي شنود كه در لوزاكا پايتخت زامبيا كه حدودا هشتصد كيلومتر با اين دهكده فاصله دارد بر سر زبان ها افتاده است. هرچند كه اين اطلاعات مغشوش است ويكتور باواليا كه زارع است شنيده كه غلات اصلاح شده موجب ناباروري زنان مي شود. همسايه اش چنين چيزي به او گفته است. ريچول نالوموه، ماهيگيري كه حتي از عهده سير كردن خانواده اش برنمي آيد مي گويد: اين محصولات بد هستند و در اين مورد ترديدي وجود ندارد. او مي گويد: مي گويند كساني كه در استان هاي جنوبي از اين محصولات استفاده كرده اند به بيماري هاي مختلفي دچار شده اند و اكنون با مشكلات خيلي زيادي دست و پنجه نرم مي كنند. پس از دو سال خشكسالي مردم در اينجا احساس گرسنگي مي كنند. كودكان تمامي تلاش خود را به كار مي گيرند تا در آبهاي كم عمق ريشه گياهان خودرو را پيدا كنند. مردان و زنان به جنگل مي روند تا شايد دانه اي براي جوشاندن و خوردن بيابند. براساس گزارش هاي برنامه جهاني غذا در سراسر اين /2 9 كشور ميليون زامبيايي به كمك هاي غذايي نياز اين دارند بدان معنا بود كه گرسنگان اين كشور به كمك هاي غذايي اي بالغ بر 250 تن نياز داشتند و هنگامي كه مواناواسا رئيس جمهور زامبيا تصميم گرفت در ميانه ماه اگوست كمك هاي غذايي آمريكا را رد كند نيمي از اين نياز غذايي در راه زامبيا بود. غلاتي كه با شيوه هاي ژنتيكي اصلاح شده اند مشتمل بر ژن هاي منفردي هستند كه با هدف ايجاد جهش در غلات و مثلا مقاوم كردن آنها در برابر آفات و يا افزايش مقاومت آنها در برابر خشكسالي به ساختار ژنتيكي دانه ها اضافه شده اند. ايالات متحده به علاوه ساير كشورهاي توليدكننده عمده غلات و ديگر محصولات كشاورزي مثل آرژانتين، كانادا و چين طي ساليان اخير به طور گسترده اي به استفاده از اين تكنولوژي روي آورده اند. اكثر آمريكايي ها تقريبا به طور روزمره از غذايي كه از محصولات كشاورزي اصلاح شده تهيه مي شوند، استفاده مي كنند. اين تكنولوژي مناقشه انگيز است. برخي مي گويند اين فناوري آن چنان جديد است كه مخاطراتي كه از ناحيه آن متوجه سلامت انسان است هنوز ناشناخته است. حتي عده اي مي گويند با كشت اين دانه ها، نه تنها استفاده كنندگان از غلات اصلاح شده آسيب مي بينند كه اين محصولات چنين تاثيري بر خاك مي گذارند كه محصولات كشاورزي بومي نيز براي هميشه متاثر مي شوند. مواناواسا غذاهاي اصلاح شده را قبول نمي كند. او مي گويد چنانكه گرده افشاني اتفاقي از اين قسم غلات صورت گيرد به صدور محصولات كشاورزي به اروپا در سال هاي آتي تاثيري نامطلوب خواهد گذاشت چرا كه اروپا واردات غلات و محصولات كشاورزي اصلاح شده ژنتيكي را ممنوع اعلام كرده است. رئيس جمهور زامبيا ادامه مي دهد: درست است كه ما فقير هستيم و بحران كمبود مواد غذايي سختي را پشت سر مي گذاريم اما نمي توانيم مردم مان را در برابر مخاطراتي كه تعريف مشخصي از آن وجود ندارد، قرار دهيم.