Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59660S2

Date of Document: 2003-01-16

روزنامك يادگار ژانويه 16 سال ميلادي 1317 ابوسعيد بهادر ايلخان مغولي ايران رشيد الدين فضل الله همداني مورخ و پزشك معروف را از وزارت بركنار كرد و يك سال بعد مقتول ساخت. مخالفان اين مورخ كه جامع التواريخ از تاليفات اوست از او نزد ايلخان بدگويي كرده بودند و حتي وي را متهم به مسموم كردن الجايتو ايلخان پيشين كرده بودند. رشيدالدين در طول وزارت خود كوشيده بود كه سمت هاي كشوري را به اصحاب قلم و طبقه باسواد بدهد. * 26 دي ماه 1341 به درخواست دبيركل سازمان ملل ارتش ايران يك اسكادران ازشكاري بمبافكن هاي خود مركب از شش جت را براي پايان دادن به تجزيه طلبي موسي چومبه و تامين يكپارچگي كنگو به اين كشور فرستاد. پس از دو قرن، اين نخستين بار بود كه نيروهاي مسلح ايران در خارج از مرزهاي كشور وارد عمليات نظامي مي شدند. * 26 دي ماه 1357 شاه وقت محمد رضا پهلوي بر اثر فشار انقلابيون كه خواهان محاكمه او بودند با خانواده اش ايران را ترك كرد و به مصر رفت، رفتي كه بازگشت نداشت. از اين پس تا پايان عمر، دوران آوارگي او در كشورهاي مختلف بود و در سايه ترس از دستگيري و تحويل داده شدن به ايران براي محاكمه بسر مي برد. * ديروز 15 ژانويه زادروز جمال عبدالناصر بود كه در سال 1918 به دنيا آمد و 52 سال عمركرد. وي مشكلات جهان عرب را نتيجه مداخله نيروهاي استعمار و در صدر آنها انگلستان و نيز روحيه سازشكارانه مقامات عربي و وجود نفاق ميان آنان و ادامه نظام ارباب و رعيتي مي دانست و با ارائه يك ايدئولوژي كه تركيبي از سوسياليسم معتدل و وفاداري ملي و وحدت عربي بود به سلطنت و نفوذ انگلستان در مصر پايان داد، آبراه سوئز و بسياري از موسسات مصر را ملي كرد و مالكيت اراضي كشاورزي را محدود ساخت، با سوريه جمهوري متحد عرب را به وجود آورد، به پيروزي كودتاي ضد سلطنت در عراق كمك كرد، به مبارزه بي امان با نظام موروثي در يمن ادامه داد، سد اسوان را در مصر بدون كمك غرب ساخت و با در پيش گرفتن سياست قرار دادن شوروي در برابر غرب در مصر در جنگ سال 1956 با انگلستان فرانسه و اسرائيل چيز زيادي از دست نداد. ماندگار ژانويه 15 سالروز درگذشت متيو برادي پدر عكس خبري است كه در سال 1896 در 72 سالگي در گذشت. وي با توسعه فنون عكاسي خبري، حرفه روزنامه نگاري را تكميل كرد. متيو كه با تشكيل يك گروه عكاس، جنگ داخلي آمريكا را پوشش داد گفته است كه بعضي روزنامه نگاران با قلم مي نويسند و پاره اي ديگر با دوربين و فرق در اين است كه نوشته با قلم را مي توان تحريف كرد و عكس را نه. پس عكس عين حقيقت را منعكس مي كند; زيبا يا زشت. فرق ديگر اين است كه نوشته نياز به سواد خواندن دارد و عكس به سواد و دانستن زبان خاص نياز ندارد، يك زبان بين المللي براي بازگو كردن حقايق است كه هر كس مي تواند آن را درك كند. متيو كه صحنه هاي دلخراش جنگ كريمه، او را به فكر ابداع حرفه عكاسي ژورناليستي انداخت در جريان جنگ خونين و پرتلفات داخلي آمريكا كه نوعي برادر كشي بود از افراد گروه خود خواسته بود كه صرفا سراغ گرفتن عكس از افسران و ژنرالها و رژه ها نروند; از خرابي ها، چاله هاي انفجار، اجساد رهاشده و زخمي ها عكس بردارند تا هركس كه آنها را مشاهده كند از جنگ متنفر شود و عمر جنگ پايان يابد. با همين فكر، وي عكس هايش را در سر چهار راهها در ويترين قرار مي داد تا تنفر عمومي از جنگ برانگيخته شود. روزگار سو توسلا، و بئاتريس كه رهسپار يك بنگاه تدفين و پريروز خودرو حامل سه خواهر ترحيم در اكلاهماي آمريكا بودند تا ترتيب دفن و مراسم ترحيم مادرشان را كه در 82 سالگي فوت شده بود بدهند تصادف كرد و در اين حادثه دو خواهر كشته و سومي مجروح شد. از اظهارات خواهر مجروح كه در بيمارستان بستري است چنين بر مي آيد كه سه خواهر دامنه اختلاف خود بر سر ميراث مادر را كه در وصيتنامه خود ميان آنان تفاوت قائل شده بود به داخل خودروي در حال حركت كشانده بودند. اين مطلب سبب شده است كه پليس يك بار ديگر چگونگي وقوع حادثه را بررسي كند تا روشن شود كه مشاجره سه خواهر مستقيما باعث حادثه بوده است يا نه. پرسش هاي پزشكي از دكتر ليپمن سئوال شده است كسي كه دچار زخم معده و اثني عشر است از چه نوع غذاهايي بايد اجتناب كند و او پاسخ داده است: هر غذايي كه محرك ترشح مقدار بيشتري اسيد معدي شود مانند قهوه، شكلات، الكل و.. و يا موادي كه به جدار معده آسيب بزند از جمله آسپرين و داروهاي ضد ورم. نوشيروان كيهاني comزاده. historian@picusnet