Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59655S3

Date of Document: 2003-01-15

شهردار تهران: اميدوارم شوراي نگهبان قانون شوراها را زودتر تاييد كند خبرگزاري جمهوري اسلامي: شهردار تهران اظهار اميدواري كرد شوراي نگهبان هرچه زودتراصلاحيه قانون شوراها را به تاييد برساند تا شوراي شهر تهران در دور دوم با تعداد اعضاي بيشتر كار خود را آغاز كند. طبق قانون فعلي شوراها تعداد اعضاي شوراي شهر تهران 15 نفر است كه دراصلاح اين قانون مجلس شوراي اسلامي تعداد اعضاي شوراي شهر تهران را عضو 31به افزايش داده است. اصلاح قانون شوراها در نيمه نخست سال جاري در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت اما اين اصلاح با 22 مورد اشكال از سوي شوراي نگهبان به مجلس ارجاع داده شد. اصلاح مجدد قانون شوراها بار ديگر در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرارگرفت و بار ديگر قانون تصويب شده از سوي شوراي نگهبان به مجلس ارجاع داده شد. محمدحسن ملك مدني به ايرنا، گفت: افزايش تعداد اعضاي شوراي شهر تهران به نفع مردم شهر است واميدوارم شوراي نگهبان سريعتر در اين خصوص اظهار نظر كند. شهردار تهران، لزوم داشتن برنامه از سوي نامزدهاي انتخاباتي شورا رامهم دانست و افزود: مردم مسايل خود را تشخيص مي دهند و مي دانند نبايد به افراد راي دهند بلكه بايد به برنامه ها راي داد. وي گفت: ترجيح مي دهم وارد مسايل انتخاباتي نشوم اما، مردم بايد خودبدانند كه وعده هاي غيرواقعي دردي را دوا نمي كند. ملك مدني افزود: تعامل بين شهرداري و شوراي شهر بايد منطقي و در چارچوب مشخصي باشد. شهردار تهران تهيه طرح جامعي درخصوص مسائل مختلف شهر را مهم دانست وافزود: سياست هاي كلي و مسايل استراتژيك شهر يكي است و تدوين سندي در اين مورد باعث مي شود تا خدشه اي به شهر وارد وي نشود گفت: با تهيه و تدوين سند شهر و اجراي آن در دوران مختلف مديريتي، شهرداري و شوراي شهر مي توانند مشكلات بسياري را برطرف سازند.