Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59635S8

Date of Document: 2003-01-14

بودجه شهرداري تبريز پس از استقرار شوراها سه برابر شده است شهردار تبريز گفت: پس از استقرار شوراهاي اسلامي شهر بودجه اين شهرداري به سه برابر افزايش يافته است. عبادالله فتح اللهي بودجه شهرداري تبريز پيش از استقرار شوراي اسلامي اين شهر را ميليارد 290 ريال باميليارد 140 ريال بدهي قطعي اعلام كرد. وي افزود: بودجه امسال شهرداري 880 ميليارد ريال است كه تاكنون درصد 98 آن محقق شده است. وي برخورداري توسعه متوازن شهر تبريز از آهنگ مناسب در چهار سال گذشته را از ديگر ثمره هاي تشكيل شوراي اسلامي شهر بيان كرد. به گفته وي در اين مدت هكتار 604بر فضاي سبز شهر تبريز افزوده شده وي است از قانون شوراها به عنوان يكي از بسترهاي تعامل بين شهرداري، شوراي اسلامي و دستگاه هاي اجرايي نام برد و افزود: قانون شوراها با آنچه كه در قانون اساسي آمده است، فاصله زيادي دارد.