Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59635S2

Date of Document: 2003-01-14

معاون مدير كل امور پيگيري شوراهاي اسلامي وزارت كشور: بايد تفكر را به كمك بياوريم شورا معاون مدير كل امور پيگيري شوراهاي اسلامي وزارت كشور گفت: برنامه اي در حال تدوين است تا شوراهاي ما بتوانند از تجارب كشورهاي موفق منطقه در زمينه نظام شورايي بهره مند شوند. دكتر اصغر مهاجري در همايش شوراهاي اسلامي روستايي شاهرود با بيان اينكه بسياري از كشورهاي اروپايي تجارب ارزنده اي در زمينه شورا دارند افزود: حتي برخي از كشورهاي درحال توسعه نظير هند و يمن نيز در اين خصوص پيشينه خوبي دارند و مي توانند به ما كمك كنند. وي با ذكر اينكه بايد تفكر را به كمك شورا بياوريم گفت: دانشگاه هاي ما وارد بحث شوراها نشده اند و بسياري در اين سه چهار سال تنها نغمه عدم موفقيت شورا را سر داده اند. وي، كشور را دچار بحران سرمايه اجتماعي دانست و گفت: اگر ما سرمايه اقتصادي و فن آوري را داشته باشيم اما سرمايه اجتماعي نداشته باشيم قطعا كارها پيش نخواهد رفت. به گفته دكتر مهاجري در ايران بنا به دلايل تاريخي سرمايه اجتماعي نه تنها شكل نگرفته بلكه روز به روز هم تضعيف مي شود و اكنون حركتي كه بتوان آن را سرمايه اجتماعي ناميد، مشاركت سياسي مردم در قالب شوراهاست. شركت كنندگان در اين همايش با صدور قطعنامه اي، مشاركت مردم در سرنوشت خود را از اهداف بلند نظام جمهوري اسلامي در اجراي مردم سالاري ديني دانسته و تكثرگرايي و استفاده از خرد جمعي را راهي مناسب براي نيل به اهداف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نظام دانستند. آنان در اين قطعنامه همچنين خواستار رفع موانع و نقاط ضعف قانون شوراها شده و بر آموزش شوراها براي ارتقاي سطح فكري و كاري آنان تاكيد كردند.