Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59630S2

Date of Document: 2003-01-14

آيا كتابها بهتر مي دانند بخش پاياني نيم قرن قبل بنجامين اسپاك تلاش كرد آموزش فرزندان را كاري ساده جلوه دهد. شما بيش از آنكه گمان مي كنيد مي دانيد او در اين كتاب و در لابه لاي فصل هاي پياپي تلاش كرده بود به والدين نگران اطمينان دهد از توانايي كافي براي تربيت فرزندان خود برخوردار هستند اما امروز تربيت فرزندان و والدين خوب بودن به ماجراجويي اي سراسر رقابت تبديل شده است. يافتن جايي براي كودكان دوساله در مهدكودك هاي خوب كه گمان مي رود كودكان را در مسير سريع و مطمئن پيشرفت قرار مي دهند هم كار دشواري است. همگام با اشاعه سريع بهره گرفتن از مشاورت و راهنمايي متخصصان در هر زمينه اي اكنون پيروي از راهنمايي هاي متخصصان به جاي اتكا به دانسته هاي شخصي در ميان والدين و خصوصا خانواده هاي مرفه جايي خاص پيدا كرده است. نتيجه شكل گيري شرايطي است كه فرانك فوردي جامعه شناس از آن تحت عنوان پارانوئيد تربيت فرزندان ياد مي كند. در كتاب جديدي از او كه همين عنوان را بر خود دارد اين جمله بر صفحه اول كتاب نقش بسته است: چرا ناديده انگاشتن راهنمايي هاي كارشناسان ممكن است به نفع كودك شما تبديل شود. فوردي در اين كتاب از صنعت مشاوره تربيتي به دليل طعمه قرار دادن كودكان و ايجاد ايده هاي واهي و نگراني هاي غيرواقعي در والدين انتقاد مي كند. فوردي كه استاد دانشگاه كنت در انگلستان است مي گويد: كارشناسان فشار بسياري به والدين وارد مي آورند كه به آنها بفهمانند هر لحظه اي كه با كودكان سر مي كنند از ارزش قابل توجهي برخوردار است. او مي افزايد كه در دهه پنجاه ديدگاه شايع در جوامع، تربيت فرزندان را لذتي خانگي و منحصربه فرد معرفي مي كرد اما امروز برعكس تربيت فرزندان به منزله عذابي دردآور به تصوير كشيده مي شود. حتي گفتمان جاري در مورد تربيت كودكان هم دچار تحول شده است. امروز مردم ترجيح مي دهند به جاي آنكه از بزرگ كردن بچه ها سخن بگويند عبارت تربيت فرزندان را به كار ببرند. فوردي اين تحول و تغيير را انعكاس دهنده تحولي بنيادين در رفتارهاي اجتماعي مي پندارد. فوردي مي گويد امروز به جاي تمركز بر كودكان پند و اندرزهاي كارشناسان دغدغه ها و نگراني هاي والدين را در كانون توجه خود دارد. تكثر و افزايش پند و اندرزها و توصيه هاي كارشناسانه با افزايش پيچيدگي نقش والدين مقارن شده است. به عنوان مثال فوردي زماني را متذكر مي شود كه خود او دوران كودكي را پشت سر گذاشته است. در آن زمان كمك به انجام تكاليف مدرسه كودكان در منزل به مخيله والدين هم راه نمي يافت. او مي گويد: آن روزها مشاركت والدين در انجام تكاليف كودكان نوعي تقلب تلقي مي شد اما امروز اگر آنها به كودكانشان براي انجام تكاليف مدرسه كمك نكنند بي مسئوليت تلقي مي شوند. استفاني كونتز كارشناس امور خانواده كه مديريت شوراي خانواده را در نيويورك برعهده دارد برخي از كتب مخصوص كودكان را واهي و آزموده نشده توصيف مي كند. او مي گويد در آمريكا الگويي باب شده كه همه مردم خود را متخصص امور خانواده و تربيت فرزندان مي پندارند. آنها مي گويند: اين شيوه براي من موثر واقع شد.. كتابي را در اين رابطه به رشته تحرير درخواهم آورد. چنين كتابهايي واقعا به رشته تحرير درمي آيند. صنعت نشر ميزان فروش كتب مربوط به آموزش فرزندان را به عنوان مقوله اي مستقل و مجزا دنبال نمي كند. كيم كوراديني از كارشناسان كتابداري و مسئول فروشگاه هاي كتاب زنجيره اي Noble * Barnos مي گويد كه تحقيقات شخصي او نشان مي دهد انتشار اين قسم كتابها طي ساليان اخير تقريبا ثبات داشته است و عليرغم عناوين رنگارنگ كتبي كه در اين زمينه منتشر شده اند اين عرصه هنوز هم مشتريان خاص خود را دارند. امروز با افزايش اشتياق ناشران به ارائه اطلاعاتي كه نگراني ها و دلمشغولي هاي والدين را تسكين مي دهد انبوه درختان جنگلي هستند كه سرنگون مي شوند تا كاغذ انبوه كتابهاي منتشره در اين زمينه را فراهم آورند. سايت اينترنتي آمازون كه مهم ترين بنگاه فروش كتاب در سراسر جهان است بيش از ده هزار عنوان كتاب را در مقوله آموزش كودكان و خانواده به علاقه مندان عرضه مي دارد. كتابهاي مربوط به دوران بارداري و نحوه تغذيه و مراقبت از نوزادان فروش خوبي دارند. كوراديني مي گويد: وقتي كه زوج هاي جوان مطلع مي شوند نوزادي در راه دارند نسبت به خريد چند كتاب اقدام مي كنند. آنها به راهنمايي براي كنار آمدن با مخلوق جديدي كه به زندگي آنها گام مي گذارد نياز دارند. كتب مربوط به دوران پيش دبستاني هم فروش خوبي دارند اما با ورود كودكان به مدرسه فروش كتابهاي مربوط به كودكان افت محسوسي دارد. كوراديني مي گويد قاعده فروش كتب مربوط به نحوه تربيت كودكان اين است كه با بزرگتر شدن كودكان فروش اين قسم كتابها كاهش پيدا مي كند اما با از راه رسيدن ساليان نوجواني، فروش كتابهاي راهنما باري ديگر اوج مي گيرد. در اين مقطع است كه والدين بار ديگر به سوي كتابفروشي ها مي شتابند و به جست وجوي كارشناس هايي مي پردازند كه بتوانند از دغدغه ها و نگراني هايشان بكاهند و در مورد همه چيز از سيگار كشيدن، خشونت و ناآرامي گرفته تا مصرف مواد مخدر توصيه هايي ارائه دهند. كوراديني مي گويد كه در مجموع كتب آموزشي كاربردي در قياس با كتابهاي فيلسوف مابانه كه نحوه تربيت و آموزش فرزندان را آموزش مي دهند كاربرد بهتري دارند. همه آنچه گفته شد بدان معنا نيست كه همه والدين براي گرفتن جواب سوالات و رفع ترديدهاي خود به كتب آموزش روي نيكي مي آورند براون مادر جوان يك نوزاد دختر 20 ماهه مي گويد بهترين پند و اندرزها را مادرش ارائه داده است. فقط يك مشكل وجود دارد: او ساكن آمريكاست و مادرش پانزده هزار كيلومتر آنسوتر در استراليا اقامت براون دارد كه مدير ارتباطات دانشگاه سراكوس است مي گويد براي رفع مشكلاتش گاهي به مجلات آموزش والدين و اينترنت هم رجوع مي كند و خصوصا اينترنت طي ساليان اخير جايگاه خاصي در بين والدين جوياي توصيه هاي كارشناسانه پيدا كرده است. در حالي كه بسياري از والدين با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي كنند ديگراني هم هستند كه احساس مي كنند هيچ مشكلي ندارند. آلن هونيگ استاد امور تربيتي در دانشگاه سيراكوس يادآور مي شود كه اكثر كتب تربيت كودكان براي خوانندگان طبقه متوسط نگاشته مي شوند و اغلبشان قيمت هايي دارند كه از استطاعت خانواده هاي با درآمد كم خارج است. به دور از مثبت و منفي هايي كه مي توان به كتب آموزش نسبت داد كنز ديدي فلسفي به اين قسم كتابها دارد: كودكان كاملا انعطاف پذير هستند. او مي گويد: اندكي منطق مي تواند مشكلات بسياري را حل هيچ كند توصيه اي نبوده كه بتواند يك نسل كامل از كودكان را از راه به در كند.