Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59625S6

Date of Document: 2003-01-14

اعتراض انجمن صنفي روزنامه نگاران به توقيف بهار و حيات نو انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با صدور بيانيه اي به توقيف دو بهار روزنامه و حيات نو اعتراض كرد. به گزارش ايرنا در اين بيانيه آمده است: متاسفانه يك بار ديگر شاهد توقيف و تعطيلي دو روزنامه يعني بهار و حيات نو بوديم. البته درباره برخورد با حيات روزنامه نو قبل از هر چيز بايد اين نكته را متذكر شويم كه شان و مرتبت امام خميني ( ره ) نزد ملت ايران چندان والا و مكرم است كه وارد شدن خدشه به آن ناممكن است و اميدواريم با تدبير و كرامت با موضوع مطروحه در اين روزنامه برخورد شود اما آنچه نبايد از نظر دور بماند بيكار شدن جمعي ديگر از روزنامه نگاران و دست اندركاران مطبوعات چنانكه است روند برخورد با مطبوعات در پنج سال اخير آن هم از سوي قوه قضائيه كه بايد پاسدار حق آزادي بيان و نشر در جامعه باشد تاكنون منجر به توقيف و تعطيلي حدود 90 مطبوعه شده و هيچگونه امنيت شغلي براي روزنامه نگاران باقي نگذاشته است. استناد به مواد 12 و 13 قانون اقدامات تاميني مصوب 1339 جهت توقيف مطبوعات كه هيچ ارتباطي با فعاليت هاي مطبوعاتي ندارد، خود به اندازه كافي بيانگر اقدام غيرقانوني دادگاهها در اين باره است و به اين دليل اين گونه برخوردها را فاقد وجاهت قانوني و غيرقابل توجيه مي دانيم. در عين حال يادآور مي شويم عدم توجه به اجراي اصل 168 قانون اساسي در رابطه با جرايم مطبوعاتي، خصوصا درباره روزنامه نگاران، اميد ما را به مرز شكننده اي رسانده است و هشدار مي دهيم كه اگر در كشوري روزنامه نگاران آنچنانكه بايد و شايد نتوانند به ايفاي وظيفه حرفه اي خود بپردازند، بيشترين آسيب و زيان متوجه جامعه و اداره كنندگان آن خواهد شد و حق نظارت اجتماعي از مردم سلب مي شود. در پايان انجمن صنفي، نگراني عميق خود را درباره روزنامه نگاراني كه بازداشت شده اند، اعلام مي دارد و از مراجع مربوطه مي خواهد كه با رعايت دقيق موازين قانوني و انساني و فارغ از فضاي رواني حادث موضوع را بررسي و روزنامه نگاران را در مورد حرفه شان دلگرم و ياري رسان باشند.