Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59619S2

Date of Document: 2003-01-14

ايران گردآورندگان برگ هاي ورق ورق شده تاريخ ميراث فرهنگي ما يكي از ثروتهاي ملي مردم ايران و متعلق به همه ماست، يك ميراث بزرگ و با ارزش كه حاصل تمدن چندين هزارساله ما بوده و همه ملت ايران در قبال حفظ و نگهداري آن مسئوليت دارند. در دوران پي ريزي تمدنها، هنرمندان، معماران، شاعران، فيلسوفان، اديبان، كاشفان با درك دريافتهاي روشن مسير تمدن را هموار كرده جهان، را به سمت و سويي روشن هدايت كرده اند. زمان عبور مي كند تمدنها مي ميرند و از جايي ديگر به گونه اي نو سربرمي آورند. لذا آنچه را كه ما به عنوان يك شي ء تاريخي مي يابيم تنها يك شي ء ارزشمند نيست كه يك كتاب حامل تاريخ است. به عنوان نمونه آثار مكشوفه در جيرفت كرمان مربوط به شهري است به اسم دقيانوس و دقيانوس آيا شهري نيست كه نوح از آن كشتي؟ برمي گيرد ايران قطب جوشان تمدن، سرزمين كشمكشهاي بي پايان و ورق هاي پاره پاره بي شمار تاريخ است. در اين كشمكشهاي بي پايان عده اي كوشيده اند تا با جمع آوري مجموعه هايي با ارزش، بار رسالت و نگهداري و حفظ آثار به جا مانده را بيش از ديگران بر دوش كشند و نگهبانان واقعي و عاشقان ميراث گذشته ما باشند. حرمت گذاري بر حركت بي صداي آنان برعهده ماست، حرمتهاي آنان بي دليل نبايد شكسته شود و مجموعه هايشان ضبط و اخذ شود. اين احساس عدم امنيت ايجاد بحراني مي نمايد كه يا مجموعه دار از حركت بازمي ايستد يا در جاي ديگر جهان به جمع آوري آثار مورد علاقه اش خواهد پرداخت. با نگاهي به مجموعه هاي خصوصي مجموعه داران درخواهيد يافت كه اينان با چه دقت و عشقي به گردآوري و نگهداري آثار مي پردازند و در ميان اين مجموعه ها مجموعه هاي ارزشمندي در حد بالاي موزه اي ديده مي شود كه قابل بررسي و تحسين است. اگر فرض بر اين باشد كه سازمان ميراث فرهنگي به هزاران دليل موجه نتواند سازمان دهنده اين حجم عظيم تمدن پيدا شده و به ارث رسيده باشد، چه كساني بهتر از مجموعه داران مي توانند حافظان و نگهدارندگان واقعي اين آثار باشند. بنابراين بخش خصوصي و گردآورنده مي تواند با همكاري سازمان ميراث فرهنگي اقدام به ايجاد موزه هاي خصوصي نمايد كه زير نظر اين سازمان فعاليت كنند و در راستاي اهداف سازمان ميراث فرهنگي گام بردارند. با يك حركت هماهنگ راههاي جديد بسياري براي وضعيت نابسامان موزه ها و مجموعه داران گشوده مي شود و برگهاي جمع آوري شده تاريخ مان صحافي خواهند شد و از كتاب تاريخ همه استفاده مي كنند البته اين را هم مي دانيم كه ما تاريخ نمي خوانيم و اگر كسي كتاب تاريخ مان را خواست به او قرض ما مي دهيم نمي دانيم كه كتاب تاريخ داشتن يعني؟ چه ما نمي دانيم غناي فرهنگي داشتن چيست. ما گاه نمي دانيم چگونه مي توانيم به خود افتخار ؟ كنيم البته و صد البته تاريخ مان را ديگران خوب تفسير مي كنند خوب، تعريف مي كنند و ما تصور مي كنيم مفسرين خوبي نيستيم. افسانه تائبي مديريت نگارخانه سعدآباد