Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811023-59613S3

Date of Document: 2003-01-13

در برابر احساسات _ 1 نيل دوگراس تايسون ترجمه: سليمان فرهاديان انسان مجهز به پنج حس دنياي اطراف خود را كاوش كرده و در جهان دانش به ماجراجويي مي پردازد. ادوين پي. هابل 1948 چشم هاي ما اندام هاي مهمي هستند. اين اندام ها ما را قادر مي سازند تا اطلاعات را نه تنها از محيط اطرافمان بلكه از تمام نقاط جهان دريافت و احساس كنيم. اگر حس بينايي در انسان وجود نداشت، علم اخترشناسي هيچ گاه به وجود نمي آمد و توانايي ما براي شناخت محيط و جايگاهمان در جهان هستي از رشد باز مي ماند. به خفاش ها فكر فرض كنيد كنيد كه هوش در خفاش ها از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود. در اين صورت مي توانيد با قاطعيت بگوييد در هوش و دانش آنها ظاهر آسمان شب هيچ جايگاهي ندارد. هنگامي كه به ابزار و تجهيزات مورد نياز براي كشف جهان هستي فكر مي كنيم در مي يابيم حواس ما به طور حيرت انگيزي قدرتمند و داراي گستره وسيعي براي دريافت محرك ها هستند. گوش هاي شما قادرند صداي رعدآساي برخاستن و پرواز يك شاتل فضايي را بشنوند، اما در عين حال اين حساسيت را هم دارند تا صداي وزوز پشه اي را كه در يك وجبي شما مشغول پروازند دريابند. لامسه شما هم علاوه بر آنكه مي تواند توپ بولينگي را كه روي شست پايتان افتاده، حس كند، پشه اي را كه يك هزارم گرم وزن داشته و روي بازويتان سرگرم جست وخيز است را حس مي كند. بسياري از مردم مي توانند فلفل هابانرو (Habanero) را نوش جان كرده و از اين كار لذت ببرند، در حالي كه بسياري ديگر وجود هابانرو به ميزان چند قسمت در تريليون را تشخيص داده و احساس ناخوشايندي به آن ها دست مي دهد. چشم هاي شما هم گستره ديد وسيعي داشته و مي توانند ذرات براق شن و سنگريزه را در يك ساحل آفتابي تشخيص دهند. در عين حال براي تشخيص كبريتي كه در يك سالن تاريك در فاصله ده ها متري از شما روشن شده است چندان دچار مشكل نمي شوند. اما قبل از آنكه اين ستايش و تمجيد از قابليت هاي حواس، ما را غره سازد، ذكر اين نكته هم ضروري است كه كسب اين گستره وسيع از حواس به قيمت از دست دادن دقت آن تمام شده است، چرا كه ما تحريكات محيطي را به صورت افزايش هاي لگاريتمي مي توانيم احساس كنيم و نه افزايش خطي. براي مثال، اگر انرژي صوت را افزايش داده و دو برابر كنيد، بعيد است كه احساس شما متوجه اين نكته شده و آن را در يابيد. ولي اگر انرژي صوت را تا ده برابر افزايش دهيد، اين تغيير براي شما محسوس بوده و آن را تشخيص مي دهيد. چشم هاي ما هم به همين شيوه نور را دريافت كرده و درك مي كند. اگر شما هم از آن دسته افرادي باشيد كه شاهد وقوع خورشيد گرفتگي بوده اند، احتمالا به اين نكته هم توجه كرده ايد كه لازم است حداقل نود درصد قرص خورشيد توسط ماه پوشيده شود تا كسي متوجه كم شدن شدت نور شود. بزرگي مقياس نور ستارگان، مقياس مشهور دسي بل براي اصوات، مقياس شدت زمين لرزه، همگي لگاريتمي هستند، شايد يك دليلش اين است كه حواس ما براي درك جهان از طريق ديدن، شنيدن اينگونه عمل مي كند. در صورت وجود، چه چيزي در وراي احساسات ما وجود؟ دارد آيا راهي وجود دارد در يابيم كه محدوديتي براي اين احساس بيولوژيكي ما براي ارتباط با محيط اطرافمان وجود ندارد. فرض كنيد انسان بتواند ماشيني بسازد كه قادر باشد مباني كاركرد محيط پيرامون خود را رمزگشايي كند، (اگر زماني انسان بتواند چنين چيزي خلق كند، آن وقت موجود مورد نظر باعث نگراني ما خواهد شد ) قطعا، استعدادش براي رمزگشايي ساير اسرار كشف نشده جهان ناچيز خواهد بود. براي كشف طرز كار و رمزگشايي اسرار جهان بايد به علم متوسل شويم. اگر بخواهيم بدانيم كه در وراي ما چه مي گذرد بايد به گيرنده هايي غير از حواس طبيعي كه با آن ها به دنياي مي آييم، متوسل بسياري شويم از مردم براي داشتن حس ششم به خود مي بالند، آنها مدعي هستند كه به دليل داشتن اين حس قادرند چيزهايي را كه ساير افراد قادر به ديدن و درك آنها نيستند، دريابند. پيش گويان، فال بين ها و فكرخوان ها (reader Mind) درصدر ليست كساني قرار دارند كه مدعي داشتن حس ششم اگر هستند كسي پيدا شود كه چنين ادعاهايي داشته باشد، توجه بسياري از مردم، مخصوصا توجه ناشرين كتاب و تهيه كنندگان تلويزيوني را به خود جلب مي كند. رشته شبهه برانگيز فراروانشناسي (parapsycology) بر اين باور است كه بعضي از مردم واقعا داراي اين گونه استعدادها براي هستند خود من جاي تعجب فراوان است چرا اين افراد كه مدعي اند قادر به پيشگويي آينده هستند به جاي آنكه با كار در وال استريت (Wall Street) سرمايه هاي بي حساب بياندوزند به تلويزيون و برنامه هاي فراروانشناسي آن روي آورده و جواب پرسش هاي تلفني بينندگان اين برنامه ها را مي دهند. گذشته از اين حقيقت غيرقابل توضيح، شكست هاي متوالي در انجام ادعاهاي فراروانشناسي اين مسئله را به ذهن ما متبادر مي سازد كه آنها نه تنها حس ششمي ندارند بلكه از داشتن هر احساس ديگر محرومند. Mar 2001, History Natural