Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811023-59612S2

Date of Document: 2003-01-13

ماندلا: جوانان ما دارند مي ميرند چالش هاي دولت امبكي در رويارويي با ايدز بخش _ پاياني ترجمه: غلامرضا رضايي نصير اوايل سال 2002 ( TAC) كه يكي از تهاجمي ترين و موثرترين جنبش هاي اپوزيسيون در كشور محسوب مي شود، دولت را در دادگاه قانون اساسي به محاكمه كشاند و آن را مجبور ساخت برنامه اي سراسري براي توزيع داروهاي ضد ايدز در بين زنان آبستن مبتلا به اين بيماري ترتيب دهد. زكي اچمت، رهبر گروه كه خود مبتلا به ايدز است، اعلام كرد تا زماني كه دولت داروهاي پيشگيري از رشد بيماري را در سطحي وسيع بين مردم توزيع نكند، از اين داروها استفاده نخواهد ماندلا كرد در ديداري با وي، او را در آغوش گرفت و قول داد كه از طرف او رئيس جمهور را تحت فشار قرار دهد. چندي پيش اين دو بار ديگر با هم ملاقات كردند و طرحي با بودجه خصوصي را براي توزيع داروهاي ضد ايدز در بين هزاران نفر بيشتر از مردم به راه انداختند. در ماه سپتامبر، ماندلا حمله اي شديد را آغاز او كرد از دولت خواست نگراني در مورد هزينه، مسموميت و امپرياليسم سرمايه داري را كنار بگذارد و داروهاي پيش گيرنده از پيشرفت بيماري را در سطحي وسيع بين مردم توزيع سپس كند از دو تن از نوه هايش خواست روي صحنه بروند انگشت تهديدش را به سمت آنها اشاره رفت و خطاب به جمعيت گفت: 29 من نوه و نتيجه 6 دارم. آنها خيلي تخس و شيطان هستند. به من مي گويند كه قدرت و نفوذم را از دست داده ام، به دوران گذشته تعلق دارم. آنها به من مي گويند بايد خودم را كنار بكشم و تظاهر نكنم كه هنوز رئيس هستم. اكنون شما شنيديد كه اين همه مردم مهم امروز باركامن چه پس مي گفتند ديگر نبايد به من بگوييد كه زمين بنشينم. در حقيقت اين پيامي براي امبكي بود. اوايل ماه گذشته، ماندلا گزارش مستقلي در مورد ايدز منتشر ساخت كه در آن آمده بود: ما بايد مهار اين بيماري را در دست بگيريم وگرنه او مهار ما را در دست مي گيرد. پس از قدرداني ظاهري و سرسري از پروژه هاي پژوهشي دولت، ماندلا بار ديگر تاكيد كرد كه رسما كار زيادي در جهت مبارزه با ايدز و مسائل ضداخلاقي كه در مورد آن مطرح مي شود، انجام نگرفته است. من بارها به دولت گفته ام چنين استنباط مي شود كه مرگ هزاران نفر در نتيجه اين بيماري براي ما اهميتي ندارد. اگر نگاهي به صفحات آگهي هاي ترحيم روزنامه ها بيندازيد، درمي يابيد كه جوانان ما دارند مي ميرند. با آنكه بسياري از شركت هاي خصوصي، از جمله شركت هاي انگليسي _ آمريكايي، كوكاكولا و دوبيرز، به اين نتيجه رسيده اند كه ارائه داروهاي ضدايدز رايگان به كارگران مبتلا، ارزش اقتصادي دارد، دولت آفريقاي جنوبي از به كارگيري استدلالي مشابه در مورد بقيه مردم كشور خودداري مي كند. ماندلا مي خواهد چنين داروهايي در دسترس همگان باشد و مردم آفريقاي جنوبي نيز با او نتايج موافقند نظرسنجي اخير از 10 هزار نفر از مردم آفريقاي جنوبي نشان مي دهد كه 95 درصد از مردم خواستار آن هستند كه دولت فورا داروهاي ضدايدز را ارائه كند. امبكي اغلب جواب تماس هاي تلفني ماندلا را نمي دهد; وقتي هم جواب مي دهد به او مي گويد كه پيچيدگي هاي ايدز را درست نمي فهمد. ريش سفيدان كنگره ملي آفريقا از پيرمرد مي خواهند تضعيف دولت را رها كند و به مطبوعات بگويد كه تنها مشكل سياست رسمي در قبال ايدز، مشكلي مربوط به ارتباطات است. آيا واقعا دخالت هاي او تاثيري هم؟ دارد از آنجا كه او در اين راه تنها نيست، احتمالا پاسخ اين سوال مثبت است. بسياري از دولتمردان و روساي جمهور سابق در محافل خصوصي سعي كرده اند امبكي را قانع سازند كه حتي اگر فقط به خاطر وجهه خودش هم كه شده، توجه بيشتري به معضل ايدز بكند. كلينتون كه در كنار ماندلا قرار گرفته است در مورد امبكي مي گويد: آقاي رئيس جمهور به خيال خودش كارهاي زيادي انجام داده است. اكنون بايد او را متقاعد ساخت كه حداقل به اندازه رهبران كشورهاي فقيرتر آفريقا در اين مورد همت به خرج دهد. به گفته كلينتون در نيجريه سياستمداران آشكارا در مورد اين بيماري سخن مي گويند. اين امر باعث شده است كه نرخ ابتلا به بيماري پايين نگه داشته شود، زيرا هيچ تلاش رسمي، سازمان يافته و نظام مندي براي انكار اين مشكل صورت نمي گيرد. در آفريقاي جنوبي هنوز در برابر فعاليت هايي كه در جاهاي ديگر جواب داده است، موانعي وجود دارد. رها كردن مردم به حال خودشان دردي را دوا نمي كند. كلينتون به خصوص از كوتاهي در استفاده از داروهاي پيش گيرنده پيشرفت بيماري كه در سطح وسيعي در برزيل و هند مورد استفاده قرار گرفته اند، انتقاد كرد. در ماه سپتامبر پيوت به اينكه در اجلاس جهاني توسعه پايدار كه همان ماه در ژوهانسبورگ برگزار مي شد، تقريبا هيچ توجهي به ايدز نشده است، اعتراض كرد. هيات هاي نمايندگي قبول كردند براي اجتناب از شرمساري ميزبان اين بيماري را در اولويت نگذارند. پيوت و كارول بلامي، رئيس يونيسف، از اينكه در برنامه مشاركت نوين امبكي براي توسعه آفريقا هيچ ذكري از مبارزه عليه ايدز به ميان نيامده است، گلايه كردند. اكنون چنين به نظر مي رسد كه امبكي به تدريج موضع خود را تغيير مي دهد، حداقل به اين دليل كه ماندلا، اسقف دزموند توتو و ديگران را متقاعد سازد تا دست از موعظه دولت بردارند. در ماه آوريل دولت با توزيع نويراپين، از داروهاي ضدپيشرفت بيماري، در بين زنان آبستن موافقت كرد. جوئل نتشيتنژه، سخنگوي ارشد امبكي، تا آن جا پيش رفت كه پيشنهاد كرد كارخانه هايي براي توليد داروهاي ژنريك ضدايدز ايجاد گردد. در ضمن دولت مذاكره با موسسات اقتصادي و فعالان امر بهداشت را براي تدوين طرحي سراسري براي مبارزه با اين بيماري آغاز كرده است. طي چند ماه گذشته امبكي در اين مورد ساكت بوده است، هرچند سعي كرده چهره اي دوستانه تر از خود نشان بدهد (مثلا براي اينكه با جورج بوش مرتبط شود، به بازي گلف روي آورده است. قرار است بوش در ماه جاري سفري به آفريقاي جنوبي داشته باشد. ) اما رئيس جمهور آفريقا با فشار، به خصوص اگر از سوي غربي ها، رسانه ها، سازمان ملل يا فعالان سياسي باشد، موضعش را تغيير نخواهد داد. پس در نهايت موثرترين فشار از درون از جانب حزب خودش خواهد بود. اجلاس بعدي كنگره ملي آفريقا در استلن بوش فرصت مناسبي براي اعضا خواهد بود تا امبكي را وادارند قاطعانه تر عمل كند و يكي از اين اعضا، تنها عضو با شهرت جهاني، بيشترين فشار را خواهد آورد و برايش اصلا مهم نخواهد بود كه به خواسته هايش توجهي نمي شود. منبع: اكونوميست