Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811023-59610S3

Date of Document: 2003-01-13

مدافعان و مخالفان حميد قزويني آيت الله هاشمي رفسنجاني در همان خطبه نماز جمعه اضافه كرد كه اين سرمايه چند سال روي آن خرج شده كه به اندازه يك تيم جاسوسي آمريكا، به اندازه يك گردان جاسوس شوروي مي تواند خدمت بكند، مجموعه سازمان سيا در ايران به اندازه كسي كه در دفتر آقاي رجايي بمب گذاشته نمي توانستند گزارش بدهند و اسرار را بگويند... البته من همين جا عرض مي كنم اينها براي اين كار آماده بودند، يعني دو سال است، دو سال و نيم است اين بچه ها به صورت ظاهر با قيافه هاي خوب در دستگاه ها آمدند خدمت كردند. بناي ما هم اين بوده از اين گونه بچه ها استفاده بكنيم طبيعتا مي توانستند افرادي را در بين ما بكارند.. اگر نگذاشته باشند احمق اند و اين قدر احمق نبودند. (در مكتب جمعه ج 3 ص ) 406 با گذشت زمان جو تبليغاتي عليه بهزاد شديدتر شد و برخي مسئولان نظام را وادار كرد تا به دفاع از او حجت الاسلام بپردازند و المسلمين هاشمي رفسنجاني يكي از آنها بود. نبوي همواره ارتباط نزديكي با او داشته و تلاش كرده است تا در مقاطع مختلف وي را در جريان امور گذاشته و از جايگاه و مشورت او بهره مند در شود مقابل آقاي هاشمي هم كه بهزاد را از نزديك مي شناخت و انتساب چنين اتهامي را نوعي ترور شخصيت مي دانست طي سخناني در نماز جمعه تهران به /6 /60 13 تاريخ يعني پنج روز پس از حادثه گفت: اين ترورها معمولا طرح ريزي شده است به همراه يك سري برنامه هاي ديگر است. يعني در كنار ترور اشخاص برنامه ترور شخصيت هاي مشابه هم هست، يعني برنامه اي مي ريزند يكي را بكشند يكي را هم در كنار او بدنام كنند. براي اينكه دو كار كرده باشند، گاهي موفق مي شوند گاهي نمي شوند. آن روزي كه بمب در دفتر حزب جمهوري اسلامي منفجر شد و 72 نفر شهيد شدند زيركانه نوشتند هاشمي رفسنجاني، رجايي و بهزاد نبوي بنا بود در آن مجلس باشند ولي به طور معجزه آسا يا مرموز يكي شان يك ساعت زودتر رفت، يكي نبود، يكي فلان، جوري نوشتند كه جو را آلوده بكنند كه اين ها خودشان اين كارها را كردند. و بعضي ها هم نوشتند كه مثلا آيت الله بهشتي يك فلان حرفي زده و اين حادثه اين جوري پيش آمده، براي اينكه محيط را آلوده بكنند و سوءظن ايجاد بكنند. اخيرا من شنيدم تلفن هايي به كار افتاده و افرادي... شخصيت بسيار معتبر اين جمهوري را _ آقاي بهزاد نبوي را _ دارند زير علامت سوال قرار مي دهند و اين ترور دوم است، يعني آن تروري بوده كه خواسته اند در كنارش اين ترور هم باشد. اگر رجايي را بيرون كردند بهزاد را هم اين جوري بيرون كنند و بعد بدنامي براي ديگران درست بكنند. ملت ما بايد رشيد باشد و عاقل باشد و جايي كه مسئولان اعتماد دارند و مي شناسند و اعتماد مي كنند زير بار اين گونه توطئه ها نروند و اين بدنامي ها را كه مي خواهند براي اشخاص درست بكنند اينها را با شعور سياسي دفع بكنند (تكبير نمازگزاران ) و ما بايد تقواي سياسي داشته باشيم كه حرف هاي بي اعتبار را به صورت شايعه و نقل و اين طور كارها را نكنيم كه خيلي بد است. مهم ترين تقوا همين جاست (در مكتب جمعه ج 3 ص ) 395 اظهارات آقاي هاشمي حاكي از آن است كه وي به رغم عضويت در شوراي مركزي حزب جمهوري و نفوذ فراوان در بدنه اين تشكيلات در مقابل كساني كه بهزاد را متهم به دست داشتن در انفجار نخست وزيري مي كردند كار چنداني نمي توانست انجام دهد و آنها در اين زمينه سياست خود را دنبال مي كرده اند. به هر حال اين موج تبليغاتي تا آنجا ادامه يافت كه دادستان وقت انقلاب با تشكيل پرونده اي در دستگاه قضايي خواستار رسيدگي به اتهام بهزاد نبوي و خسرو تهراني شد. پرونده اي كه تا مدت ها مفتوح بود و مشكلات فراواني براي اين دو نفر ايجاد كرد. اين پرونده بدون آنكه بتواند جرمي براي بهزاد و دوستانش ثابت كند تا مدت ها مفتوح بود. سرانجام حضرت امام كه به شدت از شرايط به وجود آمده ناراحت بودند ختم پرونده را خواستار شدند و به اين ترتيب موضوع فيصله يافت. البته آن دسته از اعضاي حزب جمهوري كه نبوي را متهم به دست داشتن در انفجار نخست وزيري مي كردند و خواستار مجازات او بودند بعدها در قامت جناح راست و گروه هاي اقماري آن به دفعات اين موضوع را مطرح كرده و رسيدگي مجدد به آن را مورد تاكيد قرار داده اند. در حقيقت اتهام مذكور به سوژه اي براي حملات موسمي به او شده است.