Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811022-59595S4

Date of Document: 2003-01-12

رئيس جمهوري اعلام كرد واگذاري اختيارات بيشتر به شوراها سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري صبح ديروز در ديدار با اعضاي هيات مركزي نظارت و بازرسي بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا تاكيدكرد: انتخابات شوراهاي شهر و روستا از مهمترين مسائل ملي ماست كه تاثير فرا ملي نيزخواهدداشت و موجب كسب وجهه بين المللي، دفع خطرات و جلب منافع بسيار براي كشور خواهد شد. رئيس جمهوري تصريح كرد: بدون ترديد پس از روي كار آمدن اين دولت انتخابات شوراها، موثرترين عامل در تامين امنيت و اقتدار ملي، كسب وجهه مشروع نظام در دنيا، مايوس كردن دشمنان نظام و وادار شدن آنها به عقبنشيني بود. خاتمي با اشاره به برخورد محافل سياسي و رسانه اي دنيا با اين موضوع گفت: ما با برگزاري انتخابات شوراها، استقرار مردم سالاري، تقويت امنيت ملي، وفاق و همبستگي و نيز آسيبناپذير بودن اين كشور را به دنيا نشان داديم. رئيس جمهوري از شوراهاي شهر و روستا به عنوان بنيادي ترين و ريشه اي ترين عرصه هاي حاكميت مردم بر سرنوشت خويش ياد كرد و گفت: ملت ما با حضور شورانگيز در انتخابات شوراها علاوه بر رفع خطرات از كشور، تصميم جدي براي حاكميت بر سرنوشت خودش را اعلام كرد. خاتمي وجود برخي مشكلات در شوراهاي شهر و روستا را در تجربه اول طبيعي خواند و در عين حال گفت: دستاوردهاي عظيم شوراهاي شهر و روستا قابل مقايسه با نقص و كاستي هاي آن نيست. زيرا مردم خود را صاحبهويت يافتند و فهميدند كه مي توانند و بايد براي حقوق و امور مربوط به خود تصميم بگيرند. رئيس جمهوري اسلامي با بيان اينكه خيلي ها خواهان كناره گيري و مايوس شدن مردم از رفتن به پاي صندوقها هستند، گفت: با وجود همه نقص ها و نارسايي ها مردم بايد به جنبه هاي مثبت و دستاوردهاي حضور خودشان توجه كرده، سعي كنند خلاهاي موجود را پركنند. خاتمي اظهار داشت: زنان و مردان و جوانان هوشمند اين كشور با حضور زنده خود و باوجود پاره اي دلخوري و كاستيها و به منظور دستيابي به افق هاي روشن، بايد بدور از تفكرات ايده آليسمي حرفهايشان را بيان كنند و براي آن مقدار از خواستهايشان كه تحقق نشده، تلاش كنند. رئيس جمهوري گفت: كاستي ها همچنين نبايد زمينه ساز طمع و استيلاي خارجي بر اين كشور شود. دنيابايد احساس كند كه مردم با همه مشكلات و نقص ها انقلابو نظام را قبول دارند، تا حتي اگر مسئولانشان هم به راه كج مي روند، ناگزير در جهت ميل و خواست آنها حركت كنند. خاتمي تاكيد كرد: همه اجزاي حكومت بايد - وراي مسائل جناحي و باندي و در جهت عوض شدن فضاي موجود، انتخابات شوراهاي شهر و روستا را موضوعي ملي بدانند. رئيس جمهوري از همه رسانه ها به ويژه صدا و سيما خواست به عنوان يك وظيفه مهم در پرشور شدن انتخابات، تشويق مردم براي حضور گسترده و نشان دادن دستاوردهاي مثبت تجربه شوراها تلاش كنند. خاتمي گفت: همه كساني كه داراي تريبوني در مجلس شوراي اسلامي، نماز جمعه يا روزنامه ها هستند نيز بايد واقعيات را آن چنان كه هست نشان داده و از سياه تر نشان دادن آنچه كه حتي سياه است، پرهيز كنند. رئيس جمهور موفقيت تجربه شوراها در روستاها و شهرهاي كوچك را نشانه رشد مردم دانست و اظهار اميدواري كرد: دوره دوم شوراهاي شهر و روستا با موفقيت و دلگرمي بيشتري برگزار شود. وي در بخشي از سخنانش - با تبيين ويژگيهاي انقلاب اسلامي - بر باورهاي اعتقادي خود كه با مردم در انتخابات رياست جمهوري درميان گذاشته شده و راي هم آورده مجددا تاكيد كرد و گفت: اين باورها با گذر زمان و حوادث و به دليل برخي مسائل فردي و گروهي گم و فراموش نخواهد شد. رئيس جمهوري گفت: انقلاب اسلامي منادي مردم سالاري كه گفتمان رايج روزگار ماست، مي باشد، لذا هركس و هرچه كه درمقابل جريان مردمسالاري قرار گيرد، درمقابل ارزشهاي انقلاب است و هرچه در جهت آن باشد انقلابي و مورد توافق مردم است. خاتمي گفت: دستهاي متعدد پنهان و پيدايي براي بدنام كردن چهره ملت و انقلاب ايران وجود دارد تا اسلام را مساوي با خشونت و ناسازگار با حقوق مردم كه هيچ نظر و انديشه مخالفي را برنمي تابدمعرفي كند. بايد اين حركت هاي ضدملي، ضداسلامي و ضدميهني را با تلاش خودمان خنثي كرده و بر معيارهاي اساسي انقلاب اسلامي پافشاري كنيم. رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش، با اشاره به تعداد ثبت نام كنندگان در انتخابات دوره دوم شوراهاي شهروروستا، يكي از دلايل كاهش ثبت نام كنندگان نسبت به دوره اول را واقع بيني ارزيابي كرد و گفت: باتوجه به ضرورت تخصص، تجربه و توانايي در اداره امور شهرها و روستاها، به لحاظ كيفي، معدل ثبت نام كنندگان بهتر از دوره اول است. خاتمي با اشاره به واگذاري بيست و سه مورد از وظايف دولت به شهرداري ها تاكيد كرد هنوز موارد بسياري از وظايف وجود دارد كه مي توانيم به شوراها منتقل كنيم. خاتمي از مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادي مناسب براي نظارت بر اجراي انتخابات شوراهاي اسلامي ياد كرد و از ناظرين خواست تا با دقت، انصاف و مسئوليت شرعي و قانوني اين كار را انجام دهند. رئيس جمهوري لزوم اهتمام به قانون در انجام وظيفه را يادآور شد و ضمن تاكيد بر در نظر داشتن ارزشها و احترام به افراد براي انتخاب كردن و احترام به انتخاب آنان گفت: مجلس بايد الگوي شايسته نظارت كه همه مصالح كشور، نظام و حقوق مردم را جلب مي كند، نشان دهد. رئيس جمهوري از همه كساني كه در دوره اول انتخابات شوراها ثبت نام كردند و آنها كه فرصت خدمت يافتند و از تمام كساني كه در اين دوره به صحنه آمده اند تشكر و قدرداني كرد. خاتمي با تاكيد بر ضرورت بررسي عملكرد شوراها و نقد رفتار دولت از تلاشهاي وزارت كشور قدرداني كرد. پيش از سخنان رئيس جمهوري، تاجرنيا، نماينده مشهد و رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا، با ارائه گزارشي از وضعيت اعضاي اين هيات در سراسر كشور، تصريح كرد: وظيفه هيات مركزي نظارت و بازرسي انتخابات و شوراها، عمل بر مبنا و محور قانون و صيانت از آراي مردم و حفاظت از آن در مراحل مختلف انتخابات است.