Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811022-59594S7

Date of Document: 2003-01-12

پزشك 120 متخصص به استانها اعزام شدند گروه شهري: معاون وزارت بهداشت، درمان گفت: از ابتداي امسال تاكنون يكهزارو پزشك 200 متخصص به استانها اعزام شده است. محمد اسماعيل افزود اكبري: با اعزام اين شمار پزشك بخشي از كمبود پزشكان متخصص مناطق مختلف كشور برطرف شده است. همچنين معاون اشتغال وزارت گفت بهداشت: هم اكنون بين 25 تاهزار 26 دانش آموخته گروه پزشكي در كشوردر شمار افراد جوياي كار قرار دارند كه حدود هشت درصد از اين تعداد را پزشكان عمومي تشكيل مي دهند. دكتر محمد نوري ديروز در اصفهان در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: اين رقم نشان دهنده ركز __تم جويندگان كار داراي مدارك گروه پزشكي دانشگاه هاي آزاد در تهران است. وي پذيرش دانشجو از سوي دانشگاه هاي غير دولتي در كنار دانشگاه هاي دولتي را سبب افزايش افراد جوياي كار در رشته هاي گروه پزشكي دانست و تصريح كرد: به عنوان مثال با آنكه دانشگاه هاي دولتي در سال جاري اقدام به پذيرش يك هزارو دانشجوي 800 پرستاري كردند دانشگاه هاي غير دولتي يز _ن سه هزار و 600 دانشجوي پرستاري پذيرش كردند كه اين عمل به سيكل افزايش بيكاران تداوم مي بخشد.