Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811022-59592S3

Date of Document: 2003-01-12

حاشيه جهان * ملت وحشي مايكل ساويج مجري برنامه راديويي ساويج نيشن كه هر هفته در سراسر /4 5 آمريكا ميليون نفر شنونده دارد، اخيرا كتابي با همين نام منتشر ساخته كه در راس پرفروش ترين كتابهاي هفته قرار گرفته است. نويسنده در اين كتاب طرح خود را براي بازگشت نظم و قانون، عزت، اخلاق و ارزش هاي خانوادگي به آمريكا ارائه مي دهد. * او در كتاب خود مي نويسد: آينده آمريكا به دنداني لق مي ماند، هر آنچه من و شما ساخته ايم جلوي چشمانمان بر باد مي رود. از جمله راهكارهاي او براي جلوگيري از چنين به ] زعم [او فاجعه اي عبارت است از جلوي امواج توفنده مهاجران را به آمريكا كه يارانه هاي خدمات درماني و نظام تامين اجتماعي ما را مي بلعند، بگيرند. * از طريق جداسازي نژادي و بستن مرزها به روي مهاجراني از كشورهاي حامي تروريسم، آمريكا را در برابر تروريسم حمايت كنيد. * اجازه ندهيد هيلاري كلينتون و حزب او شما را وادارند به نفع كساني كه آن قدر تنبل هستند كه نمي توانند كار كنند، ماليات بپردازيد. * نگذاريد ليبرال هاي ورشكسته، كليساهاي ما را تبديل به كلينيك هاي سقط جنين كنند و سپس اعضاي بدن نوزادان ما را بفروشند. * اجازه ندهيد گروه هاي راديكال مثل طرفداران برخورد اخلاقي با حيوانات و اتحاديه آزادي هاي مدني آمريكا پرچم شما را بسوزانند، آزادي را از شما بگيرند، به ارزش هاي خانوادگي شما حمله كنند، انحطاط اخلاقي را به جاي ارزش هاي اخلاقي بنشانند و دروازه هاي آمريكا را به سوي تروريست ها بگشايند. سويج در كتابش چنين نتيجه مي گيرد: ليبراليسم يك بيماري رواني است كه تاروپود اين ملت بزرگ را فرسوده مي سازد. تنها راه نجات آمريكا جلوگيري از حمله ليبرال ها به مرزها، زبان و فرهنگ اين كشور است. توتو *:بايد در انديشه صلح بود دزموند توتو اسقف سياه پوست آفريقاي جنوبي و برنده جايزه صلح نوبل از آمريكا خواست تا مشكلش را با عراق از راه هاي مسالمت آميز و صلح جويانه حل كند. توتو كه براي يك دوره تدريس در يكي از دانشگاه هاي فلوريدا عازم آمريكا شده است در سخنراني اش در فرودگاه گفت كه هر مشكلي در عين حال فرصتي جديد نيز به شمار مي رود. او با اشاره به اين كه زمان حركات خشونت بار و جنگ سپري شده، اظهار داشت اكنون به جاي آنكه به ويران كردن فكر كنيم بايد در انديشه صلح و آرامش باشيم. وي افزود كه انسان ها زماني به راه حل هاي خطرناك و بي سرانجام فكر مي كنند كه از هر چيزي در جهان نااميد شده باشند. توتو به خاطر مبارزه با حركات خشونت آميز و نژادپرستانه در آفريقاي جنوبي در سال 1984 برنده جايزه صلح نوبل شد. روش * دموكرات ها براي جلوگيري از جنگ در حالي كه بوش براي آغاز حمله به عراق لحظه شماري مي كند اعضاي حزب دموكرات در كنگره آمريكا اعلام كردند كه تمام زنان و مردان رده سني 18 تا 26 سال بايد مسلح شده و براي جنگ آماده بوش شوند و جمهوري خواهان اين درخواست را غيرمعقول و بي ضرورت خوانده و به آن اعتراض كردند اما دموكرات ها با اين روش سعي داشته اند با يادآوري كردن نتايج جنگ و مصيبت كشته شدن فرزندانشان در اين نبرد، از آغاز حمله به عراق ممانعت كنند. اين درخواست كه با عكس العمل شديدي در كنگره مواجه شد از سوي چارلز رنگل و جان كوينرس اعلام شد. به رنگل با بيان اين كه در اردوي نظامي آمريكا بيشتر سربازان از طبقه فقير و سطح پايين جامعه هستند اظهار داشت كه كساني كه فرياد جنگ سرداده اند اگر مجبور باشند، فرزندانشان را به جنگ بفرستند شايد به خود آمده و از اين تصميم صرف نظر كنند. اما دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به اين ادعاها توجهي نكرده و اعلام كرد كه نيازي به تحليل اين سخنان نيست. در سال هاي 1948 تا 1973 قانون نظام وظيفه اجباري براي جوانان رده سني 18 تا 26 سال وجود داشت اما از سال 1973 با اعلام قانون اردوي داوطلبانه قانون سربازي اجباري لغو شد. رامسفلد با بيان اين كه اكنون وضعيت اردو بسيار خوب و مناسب است اعلام كرد كه بازگشت به قوانين قديمي ارتش آمريكا منفعتي براي كشور نخواهد داشت. ژنرال ريچارد مايرس فرمانده ارتش آمريكا نيز درباره اين موضوع گفت كه مقايسه وضعيت اردوي نظامي آمريكا در جنگ ويتنام با ارتش كنوني چندان مناسب نبود و نتايج نامناسبي را در پي خواهد داشت.